Walory

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Walory – potoczne i często używane w informacjach finansowych i literaturze ekonomicznej określenie papierów wartościowych, w szczególności tych, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Akcje
  • Obligacje
  • Bony skarbowe
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Parkiet.com – Notowania ciągłe, cyt. Walory notowane na GPW w sposób ciągły …. Dostęp: 2015-08-15.
    2. Stanisław Urbański: Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa: Bank i Kredyt, NBP, nr 7/2008.
    Reklama