Walenty Kubica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Walenty Kubica, ps. „Kuba” (ur. 6 lutego 1906 w Kosztowach, zm. 26 stycznia 1970 w Katowicach) – polski górnik i polityk komunistyczny, wiceminister górnictwa (1952–1954), poseł na Sejm PRL III (1961–1965) oraz IV (1965–1969) kadencji.

Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ) – organizacja społeczna powołana 26 maja 1957 r., będąca kontynuacją Polskiego Związku Zachodniego.

Syn Jakuba, pochodził z Kosztowów (obecnie należących do Mysłowic). Skończył 7-klasową szkołę powszechną, następnie pracował w kopalniach. Od początku lat 20. kolportował druki komunistyczne i był agitatorem przedwyborczym. W latach 1926–1927 przebywał w Niemczech, gdzie wstąpił do KPD. W okresie 1927–1929 odbywał służbę wojskową w 43 pp Strzelców Kresowych w Dubnie. W latach 1930–1931 działał w PPS-Lewicy, a potem do 1938 w KPP. Od 1933 był też działaczem MOPR w Katowicach. W listopadzie 1936 aresztowany i skazany na półtora roku więzienia. Od 1943 działał w PPR, gdzie był delegatem na I zjazd partii, II sekretarzem Komitetu Dzielnicowego w Lędzinach, a od 1 lutego 1945 instruktorem Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach. W 1948 wraz z PPR przystąpił do PZPR (był delegatem na zjazd zjednoczeniowy), w której działał do końca życia. Od 1948 do 1949 przewodniczył oddziałowi Związku Zawodowego Górników w Wesołej. W latach 1949–1950 był I sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Pszczynie, potem na początku lat 50. II sekretarzem KW PZPR w Katowicach, został też I sekretarzem Komitetu Miejskiego partii, był również delegatem na II, III i IV zjazd PZPR. Od 1952 do 1954 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa, a w latach 1954–1959 przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Katowicach. Od marca 1954 do listopada 1968 zasiadał w Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR. Od 1957 posiadał rentę dla zasłużonych. Od 1961 do 1969 zasiadał w Sejmie PRL III i IV kadencji, reprezentując okręg Katowice. Pełnił ponadto funkcję prezesa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w województwie katowickim.

Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków (43 pp) – oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.

W 1956 odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Był odznaczony również Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Śląskim Krzyżem Powstańczym i Medalem 10-lecia Polski Ludowej. Jego imieniem były nazwane ulice w Mysłowicach-Kosztowach i Pszczynie oraz osiedle w Tychach.

Posłowie na Sejm PRL IV kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 30 maja 1965.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

Przypisy[ | edytuj kod]

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego t. 3, Warszawa 1992
 • Informacje w BIP IPN
 • Warto wiedzieć że... beta

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Dubno (ukr. Дубно) – miasto w obwodzie rówieńskim Ukrainy, nad Ikwą (dorzecze Prypeci). Około 37,7 tys. mieszkańców.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Wesoła - dzielnica Mysłowic. Siedziba rady osiedla znajduje się w szkole podstawowej nr 15, przy ul. Piastów Śląskich 8.
  Polska Partia Socjalistyczna – Lewica – polska radykalno-socjalistyczna partia polityczna, funkcjonująca w latach 1926–1931.
  Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), ros. Международная организация помощи борцам революции (МОПР) – organizacja komunistyczna założona w 1922 roku w Moskwie w celu niesienia pomocy rewolucjonistom w zwalczaniu kapitalizmu (wspierała więźniów politycznych i ich rodziny). Podporządkowana była Międzynarodówce Komunistycznej. Rozwiązana w 1947, poza ZSRR działała do wojny.

  Reklama