Waldemar Nowakowski (polityk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Waldemar Nowakowski (ur. 13 stycznia 1950 w Przemysławiu) – polski przedsiębiorca i polityk, inżynier elektryk, poseł na Sejm V kadencji, prezes Polskiej Izby Handlu.

Komisja śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. - komisja sejmowa powołana 24 marca 2006 do zbadania m.in. prawidłowości i celowości działań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego w latach 1989-2006.Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Życiorys[ | edytuj kod]

Wykształcenie i praca zawodowa[ | edytuj kod]

W 1975 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Gdańskiej. W latach 1975–1979 kierował MPK we Włocławku. Od 1980 do 1989 pracował jako oficer elektryk w Polskich Liniach Oceanicznych.

Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Od 1989 jest prywatnym przedsiębiorcą. Prowadzi firmę Nomax, był też prezesem i współwłaścicielem firm Mercury i Promedia Art. W 1994 zakładał jedną z największych polskich sieci handlowych – Lewiatan (do 2005 był jej prezesem). W latach 2001–2003 pełnił funkcję prezesa firmy Mercury Sp.z o.o. W 1997 objął stanowisko prezydenta rady Polskiej Izby Handlu. W czerwcu 2009 został prezesem tej organizacji. W 2010 wszedł w skład rady nadzorczej Telewizji Kujawy. Został także przewodniczącym Komitetu ds. Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.Krajowa Izba Gospodarcza − organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195).

Działalność publiczna[ | edytuj kod]

Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego i Zrzeszenia Studentów Polskich. W 1968 wstąpił do PZPR. W latach 80. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 2004–2007 był członkiem Samoobrony RP. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego (otrzymał 12 901 głosów), a w 2005 został wybrany z okręgu toruńskiego liczbą 4170 głosów posłem na Sejm. Był członkiem komitetu wyborczego Andrzeja Leppera jako kandydata w wyborach prezydenckich w tym samym roku.

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

W Sejmie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zasiadał też w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przewodniczył Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A. Od 12 maja 2006 był również wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. banków i nadzoru bankowego.

Wybory prezydenckie w Polsce odbyły się na terenie całego kraju oraz w kilkudziesięciu obwodach wyborczych ulokowanych za granicą Polski. W wyniku głosowania czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej (a trzecim wybranym w wyborach powszechnych) został Lech Kaczyński, który zastąpił Aleksandra Kwaśniewskiego.Przemysław (niem. Prinzlaff) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna na obszarze Żuław Wiślanych.

W lipcu 2007 odszedł z partii i klubu parlamentarnego, a w sierpniu tego samego roku przeszedł do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie kandydował w wyborach parlamentarnych w 2007. W 2008 współtworzył Włocławskie Forum Rozwoju, w którym objął funkcję przewodniczącego.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Władze. pih.org.pl. [dostęp 2011-06-17].
 2. Komitet ds. handlu. kig.pl. [dostęp 2011-06-17].
 3. Skład Komitetu Wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera. samoobrona.org.pl, 5 sierpnia 2005. [dostęp 2011-06-17].
 4. Do PSL przeszło dwóch byłych posłów Samoobrony. wp.pl, 24 sierpnia 2007. [dostęp 2011-06-17].
 5. Kto chce przejąć włocławską zaporę i elektrownię?. pomorska.pl, 9 kwietnia 2009. [dostęp 2011-06-17].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła V kadencji. [dostęp 2011-06-17].
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. V kadencja. Przewodnik, Warszawa 2006
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Polska Sieć Handlowa Lewiatan – największa franczyzowa sieć sklepów spożywczych w Polsce. Wchodzi w skład Grupy Eurocash.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 25 września 2005, na czas kadencji od 19 października 2005 do 4 listopada 2007. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 31 sierpnia 2009 a 20 października 2009, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu.
  Politechnika Gdańska – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 756. pośród wszystkich typów uczelni.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Andrzej Zbigniew Lepper (ur. 13 czerwca 1954 w Stowięcinie, zm. 5 sierpnia 2011 w Warszawie) – polski polityk i związkowiec, przedsiębiorca, założyciel oraz pierwszy przewodniczący partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Zawodowego Samoobrona.
  Okręg wyborczy nr 5 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek oraz powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego (województwo kujawsko-pomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 13 posłów w systemie proporcjonalnym.

  Reklama