Waldemar Chmielewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

Waldemar Marek Chmielewski (ur. 28 lutego 1955 we Wrocławiu) – oficer Służby Bezpieczeństwa w stopniu porucznika, pracownik Samodzielnej Grupy "D" Departamentu IV MSW, po zabójstwie Jerzego Popiełuszki uznany przez sąd za winnego zabójstwa, skazany na 14 lat pozbawienia wolności i zdegradowany, podobnie jak współoskarżeni kapitan Grzegorz Piotrowski i porucznik Leszek Pękala.

Akademia Spraw Wewnętrznych (ASW) – działająca w latach 1972-1990 szkoła wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o statusie akademii.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Życiorys[ | edytuj kod]

Syn Zenona i Jadwigi. Z wykształcenia politolog. Pracę magisterską pt. Kardynał Stefan Wyszyński – wybrane zagadnienia z działalności polityczno-społecznej, napisaną pod kierunkiem płk. dr. Ryszarda Wójcickiego obronił we wrześniu 1984 w Akademii Spraw Wewnętrznych.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

Służbę w Milicji Obywatelskiej rozpoczął w lipcu 1976. Był członkiem PZPR, po degradacji został wykluczony z partii. Aresztowany 26 października 1984. 31 października 1984 został zwolniony dyscyplinarnie ze służby i zdegradowany do stopnia szeregowego. Wyrokiem sądu w Toruniu z 7 lutego 1985 został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii wyrok został zmniejszony do 4,5 roku. Po zwolnieniu z więzienia 24 kwietnia 1989, zmienił nazwisko. W 1993 wrócił do więzienia na pół roku, ponieważ okazało się, że wyrok złagodzono mu bezpodstawnie.

Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.Grupa Operacyjna do Zadań Dezintegracyjnych – głęboko zakonspirowana w strukturach MSW PRL komórka operacyjna Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołana 19 listopada 1973 przez ministra spraw wewnętrznych Stanisława Kowalczyka. Podlegała bezpośrednio dyrektorowi Departamentu IV MSW. Zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiego w Polsce. Szefem grupy został ówczesny dyrektor Departamentu IV płk Konrad Straszewski, a jej kierownikiem Zenon Płatek.

Ordery i odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krystyna Daszkiewicz, Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki, Poznań 1990, s.15.
  2. Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. katalog.bip.ipn.gov.pl. [dostęp 2019-04-20].
  3. Magisterium mordercy. tygodnik.onet.pl, 30 czerwca 2009. [dostęp 25 maja 2014].
  4. Chmielewski Waldemar. Kardynał Stefan Wyszyński-wybrane zagadnienia z działalności polityczno-społecznej. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem płk. dr. Ryszarda Wójcickiego. Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych Nauki Polityczne, 1984., inwentarz.ipn.gov.pl [dostęp 2019-05-02].
  5. Chmielewski Waldemar. Kardynał Stefan Wyszyński (wybrane zagadnienia z działalności polityczno-społecznej) - praca magisterska opracowana pod kierunkiem płk. dr. Ryszarda Wójcickiego. Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych, 1984 r., inwentarz.ipn.gov.pl [dostęp 2019-05-02].
  6. Milena, Kindziuk, Matka świętego : poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, wyd. Wydanie 1, Kraków, ISBN 978-83-240-2194-9, OCLC 826068408 [dostęp 2019-04-20].
  Degradacja – środek karny stosowany wobec żołnierzy, wymieniony w art. 324 § 1 pkt 3 części wojskowej Kodeksu karnego.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Porucznik – oficerski stopień wojskowy występujący w większości armii świata. W Wojsku Polskim zaliczany jest do korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu porucznika na naramiennikach nosi trzy gwiazdki.
  Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.
  Jerzy Aleksander Popiełuszko, wcześniej Alfons Popiełuszko (ur. 14 września 1947 w Okopach, zm. 19 października 1984 we Włocławku) – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Kara pozbawienia wolności – jeden z najpowszechniejszych rodzajów kar polegający na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na określony czas w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z takimi osobami, ograniczeniom lub braku możliwości wyjścia na wolność w ramach przepustek oraz stosowaniu kar regulaminowych za przewinienia przeciw dyscyplinie.
  Grzegorz Sławomir Piotrowski (ur. 23 maja 1951 w Łodzi) – oficer Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL, zabójca księdza Jerzego Popiełuszki.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Zakład karny – miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności. W Polsce do 1970 roku terminem więzienie określano nie miejsce, lecz samą karę pozbawienia wolności.

  Reklama