WR-25

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WR-25 (znany również pod nazwą WLM-25) to kocioł wodny, rusztowy, ciepłowniczy o mocy cieplnej na wyjściu wynoszącej 25 Gcal/h = 29,2 MW (stąd oznaczenie).

Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).Rafako S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Spółka zatrudnia ok. 2400 osób (06.2011). Jest spółką zależną od PBG.

Paliwem dla tego kotła jest węgiel kamienny. Sprawność nominalna 78%.

Typowy kocioł stosowany w ciepłowniach (zawodowych, przemysłowych i komunalnych) i elektrociepłowniach (zawodowych i przemysłowych) do pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Ciepło w wodzie jest następnie wykorzystywane w procesach technologicznych lub dystrybuowane siecią ciepłowniczą do odbiorców, którym służy do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Ciepło z sieci, ze względów bezpieczeństwa (wysoka temperatura i ciśnienie wody sieciowej) i higieniczno-sanitarnych, jest dostarczane do odbiorców przez wymiennik ciepła, w którym zachodzi przekazanie ciepła do instalacji grzewczej lub podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Ciepłownia to zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Konwencjonalne układy (tj. opalane paliwami kopalnymi instalacje z kotłem) są obecnie spotykane rzadko. Wynika to z faktu, iż dużo wyższą sprawność uzyskuje się produkując w sposób skojarzony energie cieplną i elektryczną (zobacz: elektrociepłownia).Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

Obecnie (2006) w handlu dostępne są kotły WR-25 z wprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi, np. kocioł WR-25-014S produkcji RAFAKO, o mocy maksymalnej 32 MW (temperatura wody na wylocie 150°C, ciśnienie 1,9 MPa) i sprawności 82%.

Zapoznaj się również z:

 • kocioł fluidalny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • "Informator energetyka" - praca zbiorowa, WNT 1969.
 • www.rafako.com.pl
 • Sprawność – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury.
  Ruszt paleniskowy – ażurowa część paleniska na której znajduje się paliwo stałe w czasie spalania. Ruszt ma na celu podtrzymanie paliwa na palenisku oraz umożliwienie dopływu powietrza do paliwa.
  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Piec fluidyzacyjny (często mylony z piecem zawiesinowym) stosowany jest do przerobu materiałów sypkich. Materiały te poddawane są fluidyzacji, co zapewnia maksymalne wykorzystanie powierzchni ciała stałego i zwiększa intensywność procesu. Z tego względu technologia podlega pewnym ograniczeniom. Zbyt drobny materiał uniemożliwia fluidyzację, a zbyt gruby wymaga zbyt wysokich ilości gazów fluidyzacyjnych.
  Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:

  Reklama