Visual FoxPro

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Visual FoxPro, VFPsystem zarządzania bazą danych, obiektowy i proceduralny dynamiczny język programowania z wbudowanym własnym relacyjnym silnikiem obsługi bazy danych oraz zintegrowane środowisko programowania z Microsoftu.

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.xBase – Rodzina języków programowania o orientacji bazodanowej, których podstawą jest język zapytań wywodzący się z języka dBASE, mającego swoje początki w JPLDIS.

FoxPro jest jednym z języków z rodziny xBase z wbudowaną obsługą języka SQL.

Visual FoxPro ma możliwość współpracy z serwerami baz danych typu SQL, oraz różnymi źródłami danych poprzez interfejsy OLE DB, ODBC, ADO oraz XML.

Technologie wywodzące się z FoxPro są wykorzystywane przez Microsoft m.in. w SQL Server, Access oraz różnych częściach Visual Studio i .NET Framework.

Historia[ | edytuj kod]

VFP oparty na FoxPro (początkowo zwanym FoxBASE) rozwijanym przez Fox Software od 1984; Fox Software został przejęty przez Microsoft w 1992, ze względu na unikatową technologię szybkiego wyszukiwania danych Rushmore, wprowadzoną później w innych produktach Microsoftu. Ostatnia wersja FoxPro (2.6a) pracowała pod systemami Mac OS, DOS, Windows i Unix. Visual FoxPro 3, pierwsza obiektowa wersja Visual, obsługiwała jedynie platformy Mac i Windows, a późniejsze wersje już tylko Windows.

Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Według TIOBE's Programming Community Index od 2005 roku VFP mieścił się w pierwszej 20 najpopularniejszych języków programowania.

Komunikat Microsoft z 13 marca 2007 informuje, że oprogramowanie Visual FoxPro nie będzie dalej rozwijane. Oznacza to, że wersja VFP 9, datowana 22 grudnia 2004, jest ostatnią komercyjną dystrybucją tego pakietu. Wsparcie techniczne dla VFP 9 będzie prowadzone do 2015 roku. Od 11 października 2007 dostępny jest dodatek Service Pack 2, zawierający poprawki krytyczne oraz zapewniający dodatkowe wsparcie dla Windows Vista. Od tej pory dla VFP9 SP2 wydano trzy poprawki przyrostowe (cumulative hotfix), najnowsza z 3 kwietnia 2009.

Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.OLE DB (ang. Object Linking and Embedding, Database, czasem zapisywany jako OLEDB lub OLE-DB) - interfejs programistyczny firmy Microsoft służący do uzyskiwania dostępu do danych. Jest to obiekt COM, który funkcjonuje w podobny sposób jak ODBC, ale w odniesieniu do dowolnego źródła danych, a nie tylko baz danych SQL. Aplikacje mogą wykorzystywać OLE DB do bezpośredniego sięgania do danych lub też poprzez OLE DB mogą wywoływać ODBC, aby uzyskać dostęp do baz ODBC. OLE DB for OLAP jest wykorzystywany do sięgania do baz danych typu OLAP.

Poprzez witrynę CodePlex, został udostępniony w lutym 2008, pakiet komponentów o nazwie kodowej Sedna, rozszerzający możliwości integracji rozwiązań opartych na VFP z innymi technologiami Microsoft, w tym z SQL Server 2005, .NET 2.0, WinFX, Windows Vista, oraz Office 12. Na zasadach open source, nakładami społeczności programistów Visual FoxPro, pod nazwą VFPx (poprzednio SednaX), opracowywane są dodatki do VFP oraz utrzymywane aktualne wersje rozszerzeń, m.in. FFC, Sedna, XSource, GDIPlusX itp.

Dynamiczny język programowania jest terminem powszechnie używanym w informatyce oznaczającym klasę języków programowania wysokiego poziomu, które podczas działania programu wykonują wiele operacji przeprowadzanych w innych językach na etapie kompilacji. Do tych działań zalicza się na przykład rozszerzanie programu przez dodawanie nowego kodu, przez rozszerzanie obiektów i definicji, albo przez zmianę typów danych – wszystko podczas działania programu. Zachowania takie można emulować w niemal wszystkich językach programowania o wystarczającej złożoności, jednak języki dynamiczne mają wbudowane konstrukcje umożliwiające ich bezpośrednie wykorzystanie.SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

W marcu 2007 ruszyła społecznościowa kampania MasFoxPro. Jej celem jest kontynuacja rozwoju VFP, udostępnienie kodu VFP na zasadach open source, lub powierzenie opracowania kolejnych wersji VFP firmom trzecim.

Przypisy[ | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Microsoft Visual FoxPro Oficjalna strona Microsoft Visual FoxPro
 • Warto wiedzieć że... beta

  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.
  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Microsoft Visual Studio – to zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacje Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight oraz konsole XBOX.
  System zarządzania bazą danych, SZBD (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie bądź system informatyczny służący do zarządzania bazą danych. System zarządzania bazą danych może być również serwerem bazy danych (SBD) lub też może udostępniać bazę danych lokalnie – na określonym komputerze.
  .NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.
  CodePlex – był prowadzonym przez Microsoft portalem otwartego oprogramowania, hostującym projekty o otwartym źródle. Codeplex hostował wszystkie otwartoźródłowe projekty niezależnie od ich związków z technologiami Microsoftu, aczkolwiek wśród projektów zaznaczała się swego rodzaju tendencja: jedna trzecia z nich była objęta licencją Microsoft Public License, drugą najczęściej używaną licencją było GPL (około 2000 projektów). Około 70 procent wszystkich programów na Codeplex było napisane w C#, po nim pojawiały się w rankingu, ale znacznie dalej: JavaScript, VisualBasic i C/C++.

  Reklama