• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Visual Basic  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  Języki pochodne[ | edytuj kod]

  Visual Basic mocno pochodzi z języka BASIC, a następnie został zastąpiony przez platformę .NET. Microsoft rozwinął wiele języków pochodnych z VB między innymi:

 • Visual Basic for Applications – wykorzystywany w wielu programach Microsoft (Microsoft Office)
 • VBScript – język skryptowy pierwotnie zaprojektowany jako część technologii ASP w celu uniknięcia konieczności stosowania plików wsadowych MS-DOS w serwerach WWW wykorzystujących ASP. Podobnie jak język JavaScript, VBScript jest przeznaczonych do pisania skryptów wbudowanych w strony WWW i rozszerza możliwości klasycznych dokumentów HTML.
 • Visual Basic .NET – następca Visual Basica 6.0 i część platformy .NET
 • OpenOffice Basic
 • Gambas – działa pod kontrolą Linuksa lub innego systemu Unix-podobnego. Przeznaczony dla programistów VB korzystających z Linuksa.
 • WinWrap Basic
 • LotusScript – używany przez Lotus Notes, jak i inne programy Lotus Development Corporation
 • Charakterystyka języka[ | edytuj kod]

  Funkcja w języku Visual Basic
 • Bloki kodu, funkcje i pętle kończą się instrukcjami kończącymi, na przykład „End If”, zamiast konwencji nawiasów „{}” znanej z języków pochodnych od C.
 • Wielokrotne przypisywanie nie działa w tym języku. Wykonanie kodu „A = B = C” nie oznacza, że wartości A, B i C będą równe. Pod zmienną A zostanie przypisany wynik operacji logicznej „czy B = C?”, czyli prawda lub fałsz.
 • Stała boolowska True ma wartość numeryczną równą −1. Dzieje się tak dlatego, gdyż typ danych Boolean jest przechowywany jako 16-bitowy integer ze znakiem (signed integer).
 • Operatory logiczne i bitowe są ujednolicone (w odróżnieniu np. od Perla).
 • Tworząc tablicę podajemy zakres indeksów, przez co podobnie jak w języku Pascal, możemy utworzyć tablicę, która nie będzie indeksowana od 0 do n-1.
 • Mocna integracja z systemem Microsoft Windows
 • Domyślnym algorytmem zaokrąglania liczb rzeczywistych do liczb całkowitych funkcji Round, jest algorytm „od połowy do parzystej”. Round(2.5, 0) daje wynik 2, a Round(3.5, 0) zwróci 4.
 • Podczas operacji dzielenia operatorem „/”, liczby całkowite automatycznie są konwertowane do typu rzeczywistego, przez co wynik jest bardziej intuicyjny.
 • Jeżeli zmienna nie została zadeklarowana, lub podczas deklaracji nie został podany typ zmiennej, automatycznie otrzymuje ona typ „Variant”. Może to być zmienione za pomocą instrukcji DefType takich jak „DefInt”, „DefBool”, „DefVar”, „DefObj”, „DefStr”. Takich instrukcji jest w sumie 12 w specyfikacji Visual Basic 6.0.
 • Przykłady[ | edytuj kod]

  Program wyświetlający wiadomość okienkową.

  ActiveX – rodzaj komponentów i kontrolek możliwy do użycia w programach pisanych za pomocą takich narzędzi jak Delphi, Visual Basic, C++, Java, Power Builder i wielu innych. Technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi aplikacjami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows. Technologia ta jest ułatwieniem dla programisty - pozwala oszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na pisanie własnych sposobów komunikacji pomiędzy programami.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.
  Private Sub Form_Load()
   MsgBox ("Hello World !")
  End Sub
  

  Zapis do pliku w języku VB.

  My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Test\test.txt","This is new text to be added.",True)
  

  Pętla foreach

  Dim numbers() As Integer = {1, 2, 3}
  For Each number As Integer In numbers
    Debug.Write(number.ToString)
  Next
  Debug.WriteLine("")
  

  Instrukcja switch

  Dim number As Integer = 5
  Select Case number
    Case 1 To 5
      Debug.WriteLine("Between 1 and 5, inclusive")
    Case 6, 7, 8
      Debug.WriteLine("Between 6 and 8, inclusive")
    Case 9 To 10
      Debug.WriteLine("Equal to 9 or 10")
    Case Else
      Debug.WriteLine("Not between 1 and 10, inclusive")
  End Select
  
  Visual Basic for Applications (VBA) – język programowania oparty na Visual Basicu (VB) zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office oraz kilku innych, jak na przykład AutoCAD i WordPerfect. Ta uproszczona wersja Visual Basica służy przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami, na przykład poprzez makropolecenia..NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Windows 2000 – 32-bitowy, wielozadaniowy z wywłaszczaniem, wielowątkowy system operacyjny z serii NT. Jest to kolejny system operacyjny należący do rodziny Windows NT. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Jego następcami są Windows XP, wydany w październiku 2001 roku, oraz Windows Server 2003, wydany w kwietniu 2003 roku. Windows 2000 jest klasyfikowany jako system operacyjny o jądrze hybrydowym.
  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.
  Microsoft Office (w skrócie MSO od Microsoft Office) – pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Wprowadzony na rynek 1 sierpnia 1989.
  16-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 16 bitach pamięci, co jest równe dokładnie dwóm oktetom. 16-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.
  DLL (z ang. Dynamic-Link Library - biblioteka łączona dynamicznie) – w środowisku Microsoft Windows biblioteka współdzielona (z ang. shared library), która przechowuje implementacje różnych podprogramów programu lub zasoby programu. Podprogramy i zasoby zawarte w bibliotece DLL mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innej biblioteki DLL) przez dowolny plik wykonywalny, sama biblioteka DLL nie jest samodzielnym programem.
  EXE (od ang. executable [file], [plik] wykonywalny; pot. „egzek” od skr. exec) – rozszerzenie nazwy pliku wykonywalnego w systemach Microsoft Windows i MS-DOS; pliki o tym rozszerzeniu w zamierzeniu zawierają przede wszystkim skompilowany kod wykonywalny programu, choć może zawierać także inne zasoby (np. dotyczące np. struktury okien, ikony, obrazy, dźwięki, itp.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.