• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Virtual Private Network  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.Internet Service Provider (ISP) (ang.) – dostawca usługi internetowej, czyli firma oferującą usługę dostępu do sieci Internet.
  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]
 • Wstęp do konfiguracji serwera VPN
 • Metody projektowania VPN


 • Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metoda EAP-IKEv2 (RFC 5106) oparta jest na protokole IKEv2 (RFC 4306). Protokół IKEv2 został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym ustanawianiu parametrów połączenia (takich jak algorytm szyfrowania, algorytm uwierzytelniania, metoda wymiany klucza, klucze sesji, czas ważności kluczy, kolejność protokołów itp.) pomiędzy węzłami sieciowymi korzystającymi z protokołu IPsec. W protokole IKEv2 obydwie strony połączenia są względem siebie równorzędne. Oznacza to, że podczas jednej wymiany komunikatów jedna ze stron pełni rolę inicjatora, druga zaś respondenta, a podczas kolejnej wymiany komunikatów możliwa jest wymiana ról. W metodzie EAP opartej na protokole IKEv2 zawsze tylko jedna strona pełni rolę inicjatora (serwer), a druga respondenta (użytkownik).
  IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) – zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Protokoły tej grupy mogą być wykorzystywane do tworzenia Wirtualnej Sieci Prywatnej (ang. VPN).
  Telepraca (praca zdalna, biuro w domu) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.
  Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.
  OpenVPN – pakiet oprogramowania, który implementuje techniki tworzenia bezpiecznych połączeń punkt-punkt (VPN) lub strona-strona w sieciach routowanych lub mostkowanych. Umożliwia on tworzenie zaszyfrowanych połączeń między hostami przez sieć publiczną Internet (tunel) – używa do tego celu biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv1. W przeciwieństwie do innych rozwiązań VPN nie bazuje na protokole IPsec jako medium. Pakiet ten dostępny jest na platformach Solaris, Linux, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, QNX, Mac OS X oraz Windows 2000/XP/Vista/7. Cały pakiet składa się z jednego kodu binarnego dla klienta i serwera, opcjonalnego pliku konfigurującego oraz z jednego lub więcej plików kluczy w zależności od metody uwierzytelnienia.
  Użytkownik zdalny – jest to użytkownik komputera korzystający z usług sieciowych określonego komputera sieciowego, zwanego hostem, poprzez sieć komputerową, w tym Internet. Często określa się tak tych pracowników przedsiębiorstw, którzy łączą się zdalnie z siecią korporacyjną swojej firmy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.994 sek.