VBScript

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

VBScript (ang. Microsoft's Visual Basic Scripting Edition) – język skryptowy stworzony przez firmę Microsoft i stanowiący część rodziny języków Visual Basic.

Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

VBScript pierwotnie został zaprojektowany jako część technologii ASP (ang. Active Server Pages) w celu uniknięcia konieczności stosowania plików wsadowych MS-DOS w serwerach WWW wykorzystujących ASP. Później język ten został zaadaptowany do przeglądarki Internet Explorer, jako alternatywa i konkurencja dla opracowanego przez firmę Netscape języka JavaScript. Podobnie do JavaScript język VBScript przeznaczony jest do pisania skryptów wbudowanych w strony WWW i rozszerza możliwości klasycznych dokumentów HTML. Skrypty VBScript wykonywane są po stronie klienta, tzn. uruchamiane są na komputerze użytkownika przez przeglądarkę automatycznie po wczytaniu przez nią dokumentu HTML zawierającego kod skryptu.

ASP (ang. Active Server Pages) – technika firmy Microsoft służąca tworzeniu dynamicznych stron WWW wykonywanych po stronie serwera, oparta na jednym z dostępnych języków skryptowych.Internet Explorer, IE (oficjalnie Windows Internet Explorer; dawniej Microsoft Internet Explorer, MSIE) – przeglądarka internetowa (dosł. Eksplorator Internetu), produkt amerykańskiej firmy Microsoft.

Pod względem funkcjonalności VBScript jest bardzo zbliżony do starszych wersji JavaScript, ale jego składnia podobna jest bardziej do języka BASIC.

Wersja języka VBScript wbudowana w przeglądarkę Internet Explorer nie stała się nigdy popularna wśród autorów stron WWW. VBScript nie jest obsługiwany przez Internet Explorer 11. VBScript jako część ASP jest nadal rozwijany.

Przykładowy skrypt[ | edytuj kod]

Jeden z najprostszych skryptów języka VBScript:

MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.Windows Scripting Host, WSH – programowe środowisko interpretacji i wykonywania skryptów w systemie Windows (począwszy od Windows 95). Nowoczesny następca plików .bat z systemu DOS.
WScript.Echo("Hello, World!")

Efektem działania tego skryptu będzie wyświetlenie na ekranie komunikatu: Hello, World!.

Przypisy[ | edytuj kod]

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • język skryptowy
  • Windows Scripting Host
  • Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
    Reklama