Utrwalacz zapachu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Utrwalacz zapachu (fiksator) – składnik kompozycji zapachowych, np. perfum, który zmniejsza lotność innych składników mieszaniny, decydujących o jej zapachu, dzięki czemu zmiany rodzaju zapachu i intensywności wrażenia są wolniejsze.

Lotność – stosunek ciśnienia cząstkowego danego składnika w parze nad cieczą do jego ułamka molowego w cieczy. Miarą lotności jest:Perfumy (fr. "per fumée" - przez dym) – łączna nazwa kosmetyków, których jedynym zadaniem jest nadawanie różnym obiektom (zwykle ciału człowieka) przyjemnego i długo utrzymującego się zapachu. Z definicji tej wyłączone są wszystkie produkty, których aplikacja wymaga użycia gazów pędnych (m. in. dezodorant).

Jako utrwalacze stosuje się różnorodne syntetyczne związki chemiczne o małej prężności pary lub substancje pochodzenia naturalnego, m.in.:

Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.Ekstrakt, inaczej wyciąg (łac. Extractum - to co wyciągnięte) - roztwór związków chemicznych uzyskany w efekcie zakończonego procesu ekstrakcji (a nie zwykłego rozpuszczania). Ekstrakt może stanowić gotowy produkt sam w sobie lub też można z niego wyodrębić czysty związek chemiczny poprzez destylację, wymrażanie lub krystalizację.
 • żywice i balsamy, np. styraks,
 • substancje pochodzenia zwierzęcego, np.: piżmo, cywet, ambra, kastoreum,
 • przetworzone ekstrakty z części roślin i substancji pochodzenia zwierzęcego,
 • syntetyczne alkohole lub estry, np. heksanol, ftalan dwuetylowy, estry benzylowe kwasu salicylowego lub kwasu benzoesowego i inne
 • aromatyczne substancje krystaliczne, np. heliotropina, wanilina, piżmo syntetyczne.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. utrwalacze zapachu, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2013-12-17].
  2. 1.5. Utrwalanie produktów perfumeryjnych (pol.). W: Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze (chemia kosmetyczna) [on-line]. Fundacja Opus Magnum. [dostęp 2013-12-17].
  Piperonal (heliotropina, aldehyd piperonylowy lub aldehyd 3,4-metylenodioksybenzoesowy) − organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów o wzorze: C8H6O3, występujący w olejkach eterycznych. Stosowany jest w przemyśle perfumeryjnym jako składnik kompozycji zapachowych, do aromatyzowania likierów oraz jako prekursor MDA i MDMA.Kastoreum (Castoreum) (Castoreum Extract) – wysuszony na czerwonobrązowy proszek strój bobrowy. Jest wydzieliną gruczołów bobra europejskiego (Castor fiber) oraz kanadyjskiego (Castor canadensis). Aromatycznym składnikiem tej substancji jest przede wszystkim kastoramina.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wanilina (nazwa systematyczna: 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd, C8H8O3) – organiczny związek chemiczny posiadający kilka grup funkcyjnych: aldehydową -CHO, hydroksylową -OH i eterową -O-R. Stanowi jeden ze składników aromatycznych wanilii.
  Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą. Występuje wówczas równowaga między parowaniem i skraplaniem.
  Ftalany – sole i estry kwasu ftalowego. Są m.in. stosowane do produkcji żywic ftalanowo-glicerynowych (tzw. gliftali), które stanowią bazę dla lakierów i farb ftalowych, klejów (syntetyczna guma arabska) oraz niektórych laminatów. Używane również jako plastyfikatory.
  Żywica – substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych. Znajduje się w specjalnych przestrzeniach międzykomórkowych, lub przewodach żywicznych, i wytwarzana jest przez otaczające je komórki wydzielnicze (żywicorodne). U sosny przewody żywiczne są liczne, długie, biegną wzdłuż pnia i konarów, ponadto połączone są przewodami poprzecznymi, wskutek czego z miejsca uszkodzonego wypływają duże ilości żywicy przez długi czas. Żywica służy do zabezpieczania miejsc będących ranami drzewa. Barwa żywicy zależna jest od gatunku drzewa, z którego została pozyskana (od białej, przezroczystej do szarej).
  Piżmo (Musk Extract) – wydzielina z gruczołów okołoodbytniczych piżmowca (Moschus moschiferus, dawn. "jeleń piżmowy"), stosowana jako substancja zapachowa i utrwalacz zapachu perfum. Substancję o podobnych właściwościach można pozyskać od innych zwierząt. Naturalne piżma są obecnie zastępowane przez syntetyczne wonne związki chemiczne, tzw. piżma sztuczne (syntetyczne).
  Grupa benzylowa (benzyl, Bn) – organiczna grupa funkcyjna zbudowana z pierścienia benzenu z przyłączoną grupą metylenową (−CH2−). Międzynarodowym symbolem grupy benzylowej jest Bn, nie zaś Bz, który oznacza grupę benzoilową. Półstrukturalnie grupa benzylowa zapisywana jest również jako C6H5−CH2−. Grupa benzylowa jest stosowana często jak grupa blokująca dla grup hydroksylowych oraz grup karboksylowych.
  Kwas salicylowy (łac. Salix - wierzba) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto.

  Reklama