Utrata (Warszawa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pozostałości rozebranego fortu Antoninów na Utracie

Utrata – osiedle w Warszawie, część dzielnicy Targówek między Targówkiem Fabrycznym a Kawęczynem. Osiedle to jest słabo zaludnione, a jego znaczną część zajmują tereny produkcyjne i magazynowe. Część obszaru obecnie nazywanego Utratą określano wcześniej nazwą Antoninów.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – spalarnia odpadów znajdująca się przy ulicy Gwarków w Warszawie, w dzielnicy Targówek.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

Wieś i osiedle Utrata[ | edytuj kod]

Dawniej istniała wieś Utrata, leżąca na części obszaru określanego dzisiaj jako Targówek Fabryczny, na południowy wschód od ul. Księcia Ziemowita. Obecnie dużą część terenu Utraty zajmują zakłady Procter & Gamble.

Miejski System Informacji w Warszawie – system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich. Warszawskie Zakłady Telewizyjne (później Zakłady Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego WZT Unitra, następnie Warszawskie Zakłady Telewizyjne "Elemis" SA.) – polskie przedsiębiorstwo produkcyjne. Zakłady znajdowały się na Utracie w dzielnicy Targówek, przy ul. Matuszewskiej 14 (ul. Księżnej Anny 24).

8 kwietnia 1916 generał-gubernator Hans Hartwig von Beseler wydał rozporządzenie włączające do Warszawy (od 1 kwietnia 1916) m.in. Utratę, położoną w tamtym czasie w gminie Bródno.

Zabudowania Utraty znajdowały się wówczas w rejonie dzisiejszych ulic Księżnej Anny, Ludwickiej, Niesulickiej, Beczkowej i Matuszewskiej.

Po II wojnie światowej przy ul. Matuszewskiej 14 na Utracie powstały Warszawskie Zakłady Telewizyjne.

Targówek Fabryczny (Przemysłowy) – rejon MSI w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Znajduje się na wschodnim krańcu dzielnicy, między ulicami: Radzymińską, Naczelnikowską, Księżnej Anny, Klementowicką, Rybieńską. W części przemysłowej Targówka lokuje się także teren na wschód od ulicy Radzymińskiej, ale został on wcielony do Targówka Mieszkaniowego.Kanał Bródnowski – kanał w Warszawie, o źródłach położonych w rejonie Kawęczyn-Wygoda w dzielnicy Rembertów. Wykopany w II połowie XIX w. jako kanał odwadniający bagniste doliny nieistniejących już dziś rzek Brodni i Rewy. Po wybudowaniu w latach 60. XX wieku Kanału Żerańskiego bieg Kanału Bródnowskiego został podzielony na:


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Gmina Bródno – dawna gmina wiejska istniejąca do 1951 w woj. warszawskim. Nazwa gminy pochodzi od Bródna, lecz siedzibą władz gminy był Targówek.
Hans Hartwig von Beseler (ur. 27 kwietnia 1850 w Greifswald, zm. 20 grudnia 1921 w Neu-Babelsberg) – niemiecki wojskowy, generał pułkownik.
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Fort XII ("Antoninów") - to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Zniszczony jak większość fortów prawobrzeżnej Warszawy na mocy rozkazu z 1909 roku. Obecnie to teren częściowo zalesiony, a w drugiej części zajęty przez rozgałęzione bocznice kolejowe. Jeszcze w 1945 istniała oryginalna droga dojazdowa do fortu (w przedłużeniu ul. Nieświeskiej), dziś już nieistniejąca. Zarysy fortu można dostrzeć na mapach lotniczych z 1945r, np. w programie google earth.
Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (niem. Kaiserlich-deutschen Generalgouverment Warschau) – niemiecka administracja okupacyjna ziem Królestwa Polskiego, utworzona 24 sierpnia 1915 roku i podlegająca bezpośrednio cesarzowi oraz kanclerzowi. Generalnym gubernatorem warszawskim mianowany został generał Hans Hartwig von Beseler.

Reklama