Uswiaty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uswiaty (ros. Усвяты) – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie pskowskim, pomiędzy jeziorami Uzmień i Uswiatskoje, siedziba administracyjna rejonu uswiatskiego. W 2010 roku liczyło ok. 3 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu drzewnego.

Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Jarosław I Mądry (norm. Konug Jarisleif; ukr. Ярослав I Мудрий, ros. Ярослав Мудрый) (ur. 978, zm. 20 lutego 1054) – pochodził z dynastii Rurykowiczów, syn i następca Włodzimierza I Wielkiego i Rognedy, wielki książę Rusi Kijowskiej (Gardariki) od 1016.

Historia[ | edytuj kod]

Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy pod nazwą Wswiacz w 1021 roku, kiedy Jarosław Mądry przekazał ją we władanie księciu połockiemu Briaczysławowi. W późniejszym okresie notowano także formy Wswiaty, Uswiacz, Swiacz i Ust´-Swiato. W XII wieku Uswiaty weszły w skład księstwa witebskiego, które wydzielono z księstwa połockiego. W 1320 roku miejscowość została przyłączona do Litwy po odziedziczeniu księstwa witebskiego przez Olgierda. Na początku XVI wieku Uswiaty znalazły się w granicach księstwa moskiewskiego. W 1567 roku w mieście wzniesiono twierdzę. W 1580 roku miejscowość została zajęta przez wojska polsko-litewskie i przyłączona do Rzeczypospolitej. W 1654 roku Uswiaty zostały zdobyte przez Rosjan i w 1658 roku ustanowiono je siedzibą ujezdu. Po rozejmie andruszowskim w 1667 roku miasto ponownie znalazło się w granicach Rzeczypospolitej. Ostatecznie w 1772 roku Uswiaty włączono do Rosji. W 1985 roku miejscowość otrzymała status osiedla typu miejskiego.

Wielkie Księstwo Moskiewskie (ros. Великое княжество Московское, łac. Magnus Ducatus Moscuensis; potocznie pol. Moskwita, łac. Moscovia lub Muscovia) – państwo ruskie istniejące w latach 1328-1547, ze stolicą w Moskwie. Wielkie Księstwo Moskiewskie było kontynuacją Księstwa Moskiewskiego (1213-1328), które zostało podniesione do rangi wielkiego księstwa w 1328 roku, w wyniku unii personalnej Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego i Księstwa Moskiewskiego oraz przeniesienia stolicy wielkiego księstwa z Włodzimierza do Moskwy.Briaczysław Iziasławicz (brus. – Брачыслаў Ізяславіч; ros. – Брячислав Изяславич) – książę połocki, syn Iziasława Włodzimierzowicza, wnuk Włodzimierza Wielkiego i Rognedy.

Przypisy[ | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Uświat, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 849.
 • Księstwo witebskie – ruskie księstwo udzielne ze stolicą w Witebsku, powstałe z wydzielenia z księstwa połockiego. Istniało z niewielkimi przerwami w latach 1101-1320.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.
  Rozejm andruszowski – rozejm zawarty 30 stycznia 1667 w Andruszowie (wioska w województwie smoleńskim), kończący wojnę Rzeczypospolitej z Carstwem Rosyjskim toczoną od 1658 roku. W praktyce był to rozejm podsumowujący wyniki walk trwających od 1654 roku, rozpoczętych w wyniku ugody perejasławskiej, gdyż porozumienie zawarte w 1656 miało charakter przejściowy, związany z groźnymi dla obu państw sukcesami Szwecji w II wojnie północnej.
  Olgierd (biał. Альгерд, ros. Ольгерд, lit. Algirdas, ur. ok. 1296 lub ok. 1304, zm. 1377) – wielki książę litewski, syn Giedymina, z dynastii Giedyminowiczów.
  Rejon uswiatski (ros. Усвятский район) – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu pskowskiego w Rosji.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama