• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.
  Postępowanie sprawdzające – czynności i sprawdzenia mające na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy państwowej lub tajemnicy służbowej. Postępowanie rozpoczyna się od wypełnienia przez osobę ankiety bezpieczeństwa osobowego.

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną informacji niejawnych.

  Ustawa określa:

 • zasady ochrony informacji niejawnych
 • klasyfikację informacji niejawnych
 • zasady przetwarzania informacji niejawnych
 • tryb postępowania sprawdzającego
 • zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • zasady bezpieczeństwa osobowego
 • zasady działania kancelarii tajnych
 • zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego.
 • Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku.

  Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – dokument potwierdzający zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo określonego stopnia:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.