Ustawa antyterrorystyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Antyterrorysta w Polsce

Ustawa antyterrorystyczna, właśc. ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych – polska ustawa określająca zasady prowadzenia przez polskie służby działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań.

Adam Bodnar (ur. 6 stycznia 1977 r. w Trzebiatowie) – polski prawnik, działacz społeczny, obrońca praw człowieka, doktor nauk prawnych.Wojna z terroryzmem – termin wprowadzony do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych przez rząd George’a W. Busha po zamachach na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001. Przez niektórych określana mianem nowej wojny światowej.

Projekt ustawy[ | edytuj kod]

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych został opublikowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowane przez Mariusza Błaszczaka 21 kwietnia 2016 i został skierowany do prac legislacyjnych w ramach rządu Beaty Szydło. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osobami odpowiedzialnymi za opracowanie projektu byli ministrowie: Maciej Wąsik oraz Sebastian Chwałek.

Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

16 maja 2016 projekt ustawy wpłynął do Sejmu, gdzie po przejściu sejmowej ścieżki legislacyjnej głosowany był 10 czerwca (249 głosów za, 173 przeciw, 10 wstrzymało się). Senat nie wniósł żadnych poprawek. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 22 czerwca 2016. Ustawa weszła w życie 2 lipca 2016.

Maciej Roman Wąsik (ur. 16 października 1969 w Warszawie) – polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, w latach 2006–2009 zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).
Sebastian Chwałek (ur. 2 maja 1977 w Krakowie) – polski prawnik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, urzędnik państwowy, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Rząd Beaty Szydło – Rada Ministrów pod kierownictwem premier Beaty Szydło powołana i zaprzysiężona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 16 listopada 2015.
Prepaid (ang. pre - przed, paid - opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty.
Fundacja Panoptykon – polska organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem. Działalność Fundacji wpisuje się w szerszy nurt badania i reagowania na zjawisko "społeczeństwa nadzorowanego".
Deportacja – wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej. Z reguły wydalenie dotyczy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytorium określonego państwa, nielegalnie podejmują w nim zatrudnienie lub stanowią zagrożenie dla państwa. Deportacji (wydalenia) nie powinno się mylić z banicją (wygnaniem) lub ekstradycją (wydaniem).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Reklama