• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Rostocku  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Pomorze Przednie d. Przedpomorze (niem. Vorpommern, pom. Przédnô Pòmòrskô) – kraina historyczna; leżąca w Niemczech zachodnia część Pomorza wraz ze Szczecinem; wchodzi w skład kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern). Po polsku dawniej zwane też "Pomorze Zaodrzańskie". Rozciąga się od Odry do Rostocku. Linia brzegowa jest zróżnicowana i bogata w wyspy m.in Rugię i Uznam.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Współpraca z uczelniami polskimi[ | edytuj kod]

  W UR studiuje wielu młodych Polaków; jest też utrzymywana sformalizowana współpraca z polskimi uczelniami; z Uniwersytetem w Rostocku współpracują:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (elektrotechnika)
 • Politechnika Gdańska (matematyka, informatyka)
 • Uniwersytet Gdański (biologia, fizyka)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach (elektrotechnika)
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (chemia)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (nauki ekonomiczne)
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (chemia)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (biologia)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (językoznawstwo)
 • Uniwersytet Szczeciński (ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, nauki przyrodnicze, germanistyka, historia, fizyka, prawoznawstwo, nauki ekonomiczne)
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (wszystkie przedmioty)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (filozofia, historia, stosunki międzynarodowe, nauki ekonomiczne, etyka, prawoznawstwo)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (agronomia)
 • Politechnika Warszawska (chemia)
 • Uniwersytet Wrocławski (fizyka)
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (inżyniera środowiska)
 • Politechnika Wrocławska (energetyka)
 • Uniwersytet w Rostocku uczestniczy w organizowanych w Polsce targach edukacyjnych, prezentując swoją ofertę. Bierze udział w opracowywaniu i realizacji polsko-niemieckich programów działań w dziedzinie badań naukowych, gospodarki i kultury.

  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. University of Rostock (ang.). W: University Directory World Wide [on-line]. www.university-directory.eu. [dostęp 2012-09-30].
  2. Universität Rostock (University of Rostock) (ang.). W: moveonnet; Higher Education Worldwide [on-line]. www.moveonnet.eu. [dostęp 2012-09-30].
  3. Burzliwa przeszłość (pol.). W: Strona internetowa uczelni [on-line]. pl.uni-rostock.de. [dostęp 2012-09-30].
  4. Studia na Uniwersytecie w Rostocku (pol.). W: Strona internetowa uczelni [on-line]. pl.uni-rostock.de. [dostęp 2012-09-30].
  5. Universität Rostock; University of Rostock; 2012 Web Ranking (ang.). W: University Web Ranking [on-line]. www.4icu.org. [dostęp 2012-09-30].
  6. Academic Profiling of the University of Rostock (ang.). W: Strona internetowa uczelni [on-line]. www.uni-rostock. [dostęp 2012-09-30].
  7. Associated institutes of the University of Rostock (ang.). W: Strona internetowa uczelni [on-line]. www.uni-rostock. [dostęp 2012-09-30].
  8. Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik e.V (niem.). www.iap-kborn.de. [dostęp 2012-10-01].
  9. Institut für Anwaltsrecht und anwaltsorientierte Juristenausbildung an der Universität Rostock/ (niem.). www.jura.uni-rostock.de/ifa. [dostęp 2012-10-01].
  10. Leibniz-Institut für Katalyse e.V (niem.). www.catalysis.de. [dostęp 2012-10-01].
  11. The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde (niem.). www.io-warnemuende.de. [dostęp 2012-10-01].
  12. Ostseeinstitut für Marketing, Verkehr und Tourismus (niem.). www.ostseeinstitut.uni-rostock.de. [dostęp 2016-09-28].
  13. Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) (niem.). www.hie-ro.de. [dostęp 2012-10-01].
  14. Profile profesorów UR (Über Fachgebiete browsen) (niem.). cpr.uni-rostock.de. [dostęp 2012-10-02].
  15. Rektoren der Universität Rostock (1419-2019) (niem.). cpr.uni-rostock.de. [dostęp 2012-10-02].
  16. Historische Rostocker Alumni (niem.). cpr.uni-rostock.de. [dostęp 2012-10-02].
  17. Partnerzy w Polsce (pol.). W: Strona internetowa uczelni [on-line]. pl.uni-rostock.de. s. Strona. [dostęp 2012-09-30].
  18. Prof. Dr. Wolfgang Schareck, Rektor Uniwersytetu w Rostocku: Powitanie studentów z Polski (pol.). pl.uni-rostock.de. [dostęp 2012-09-29].
  19. Marszałek Husejko na Uniwersytecie w Rostocku (pol.). W: Serwis internetowy poświęcony jest tematyce współpracy naukowo-badawczej w regionie Partnerstwa-Odra [on-line]. www.wzp.pl. [dostęp 2016-09-28].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Catalogus Professorum Rostochiensium
 • Rostocker Matrikelportal (1419–1945)
 • Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (ur. 16 września 1853 w Rostocku, zm. 5 lipca 1927 w Heidelbergu) – niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1910 roku.
  Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.
  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.