• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Rostocku  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pomorze Przednie d. Przedpomorze (niem. Vorpommern, pom. Przédnô Pòmòrskô) – kraina historyczna; leżąca w Niemczech zachodnia część Pomorza wraz ze Szczecinem; wchodzi w skład kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern). Po polsku dawniej zwane też "Pomorze Zaodrzańskie". Rozciąga się od Odry do Rostocku. Linia brzegowa jest zróżnicowana i bogata w wyspy m.in Rugię i Uznam.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Badanie naukowe[ | edytuj kod]

  Prace naukowe, obejmujące różne specjalistyczne dyscypliny oraz obszary interdyscyplinarne, są prowadzone m.in. w instytutach stowarzyszonych z UR, np.:

 • Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik e.V. (IAP) (fizyka atmosfery),
 • Institut für Anwaltsrecht und anwaltsorientierte Juristenausbildung (zawody prawnicze),
 • Institut für Bankrecht und Bankwirtschaft e.V. (bankowość, finanse, zarządzanie),
 • Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT; instytut katalizy),
 • Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW; problemy Bałtyku),
 • Ostseeinstitut für Marketing, Verkehr und Tourismus (OIR; region bałtycki; marketing, transport, turystyka),
 • Institut für Ökotechnologie (ekotechnologia),
 • Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) (HIE-RO; przedsiębiorczość i rozwój regionalny).
 • Współpraca międzynarodowa[ | edytuj kod]

  UR ściśle współpracuje z 50 uczelniami partnerskimi na całym świecie. W ramach programu ERASMUS współdziała z niemal 200 partnerami w Europie.

  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).

  Rektorzy, profesorowie i alumni[ | edytuj kod]

  Wyrazem szacunku UR dla swojej historii jest gromadzenie zbiorów informacji o ludziach związanych z uczelnią, m.in. opracowywanie:

 • Catalogus Professorum Rostochiensium (CPR), w którym obecnie znajduje się ok. 2000 wpisów
 • Catalogus Rectorum Academiae Rostochiensis,
 • listy wybitnych absolwentów.
 • 1
  Johann Rist
  (1607–1667)
  2
  Johann Jacob Engel
  (1741–1802)
  4
  Fritz Reuter
  (1810–1874)
  5
  Heinrich Schliemann
  (1822–1890)
  Przedstawiciele grona absolwentów UR


  Listę absolwentów, zawierającą nazwiska osób, które znacząco wpłynęły na rozwój różnych dziedzin nauki, otwierają alumni z XVI w.: Ulrich von Hutten (1488–1523) – humanista, Olaus Magnus (1490–1557) – humanista, etnolog, kartograf, Levinus Battus (1545–1591) – lekarz, David Chyträus (1530–1600), teolog, profesor nauk politycznych i historycznych,

  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
 • Albrecht Kossel (1853–1927) – profesor medycyny I fizjologii,
 • Karl von Frisch (1886–1980) – profesor zoologii.


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (ur. 16 września 1853 w Rostocku, zm. 5 lipca 1927 w Heidelbergu) – niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1910 roku.
  Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.
  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.072 sek.