• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet w Pawii

  Przeczytaj także...
  Girolamo Cardano, Geronimo Cardano, Gerolamo Cardano, Hieronymus Cardanus, (ur. 24 września 1501 w Pawii, zm. 21 września 1576 w Rzymie) – włoski matematyk, astrolog i lekarz epoki renesansu.Studium generale – nazwa nadawana w średniowieczu niektórym szkołom o międzynarodowej randze. Ze szkół tych wykształcił się średniowieczny uniwersytet.
  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.

  Uniwersytet w Pawii – państwowa szkoła wyższa, która została założona w 1361 roku we włoskim mieście Pawia. Uczelnia ma charakter interdyscyplinarny, dająca możliwość podjęcia studiów na dziewięciu wydziałach.

  Historia[ | edytuj kod]

  Uniwersytet w Pawii jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Edykt wydany przez króla Lotara I wspomina o uczelni w Pawii utworzonej już w 825 roku. Instytucja ta, głównie zajmująca się prawem kanonicznym i cywilnym, jak również teologią, stała się głównym centrum szkolnictwa północnych Włoch. Rozbudowana i unowocześniona przez księcia Mediolanu, Gian Galeazzo Visconti, stała się Uniwersytetem Księstwa, o randze studium generale nadanej przez cesarza Karola IV w 1361 roku.

  Grupa Coimbra – sieć europejskich uczelni wyższych, w skład której wchodzi 39 najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów z tej części świata. Została ona założona w 1985, a oficjalnie działa od 1987 roku.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Obecnie, Uniwersytet posiada w swojej ofercie szeroki zakres kształcenia w wielu dziedzinach. Badania wykonywane przez instytuty, klinki, centra i laboratoria są w ścisłej współpracy z wieloma instytucjami publicznymi, prywatnymi czy fabrykami.

  Struktura Uniwersytetu[ | edytuj kod]

  W skład Uczelni wchodzi 9 wydziałów:

 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Nauk Technicznych
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Prawa
 • Wydział Fizyki, Nauk Przyrodniczych i Matematyki
 • Wydział Nauk Medycznych
 • Wydział Muzykologii
 • Wydział Farmacji
 • Wydział Nauk Politycznych.
 • Znani naukowcy związani z uniwersytetem[ | edytuj kod]

 • Lorenzo Valla (ur. 1405/1407, zm. 1.08.1457) – humanista
 • Girolamo Cardano (1501–1576) – matematyk, astrolog i lekarz
 • Alessandro Volta (1745–1827) – fizjolog, fizyk i wynalazca
 • Lorenzo Mascheroni (1750–1800) – matematyk
 • Guglielmo Gasparrini (1803–1866) – botanik
 • Eugenio Beltrami (1835–1900) – matematyk
 • Cesare Lombroso (1835–1909) – kryminolog, twórca włoskiej kryminologii pozytywistycznej,
 • Camillo Golgi (1844–1926) – anatom, histolog, lekarz, laureat Nagrody Nobla 1906
 • Carlo Rubbia (ur. 1934) – fizyk, laureat Nagrody Nobla 1984
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ogród botaniczny w Pawii (uniwersytecki),
 • Coimbra Group (sieć czołowych uniwersytetów europejskich).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • strona Uniwersytetu w Pawii (wł.)
 • Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Lorenzo Valla (ur. 1405/1407, zm. 1 sierpnia 1457 w Rzymie), neapolitański humanista, filozof, historyk. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych filologów renesansowych. Jako filozof opowiadał się za etyką epikurejską, wyżej ceniąc aktywność od ascetyzmu.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
  Księstwo Mediolanu było państwem istniejącym w północnych Włoszech od roku 1395 do 1797. Początkowo było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, później pod panowaniem hiszpańskim, a następnie austriackim. Rządzone było przez wiele dynastii, w większości pochodzących spoza Włoch. Terytorium księstwa ulegało zmianom poprzez stulecia, jednak zawsze obejmowało znaczną część Lombardii z Mediolanem i Pawią. W skład księstwa wchodziła również Parma, ale w XVI wieku została oddzielona i wraz z okolicami utworzyła oddzielne księstwo.
  Karol IV Luksemburski (ur. 14 maja 1316 w Pradze, zm. 29 listopada 1378 tamże) – syn i następca Jana Luksemburskiego oraz Elżbiety, córki króla Wacława II, siostry króla Wacława III – z dynastii Przemyślidów. Margrabia Moraw od 1334, hrabia Luksemburga 1346–1353, król rzymski od 1346, król czeski od 1346 jako Karol I, Święty Cesarz Rzymski od 1355, margrabia Brandenburgii 1373-1378. Na chrzcie otrzymał zwyczajowe u Przemyślidów imię Wacław, ale przy bierzmowaniu przyjął imię Karol.
  Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo .
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.806 sek.