• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Bogumiła Kaniewska doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Semiotyki Literatury. Badaczka literatury XX wieku. Uprawia także krytykę literacką i tłumaczy prozę anglojęzyczną (Alicja w krainie czarów. Po drugiej stronie lustra). Jest autorką prac z dziedziny teorii powieści Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej (1997), Śladami Tristrama Shandy(2000), a także książek o charakterze popularyzatorskim Wiesław Myśliwski (1995), Henryk Sienkiewicz (1999). Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystała jako współautorka skryptu akademickiego Teoria literatury (wraz z Anną Legeżyńską) oraz książki Literatura polska XX wieku (wraz z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim).Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Akademia Lubrańskiego
 • Akademia Królewska w Poznaniu
 • Reichsuniversität Posen
 • Medal Homini Vere Academico
 • Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • ławeczka Heliodora Święcickiego w Poznaniu
 • lapidarium UAM w Poznaniu
 • Życie Uniwersyteckie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bip.amu.edu.pl [dostęp 2021-03-28] (pol.).
  2. Resort nauki ogłosił listę 10 uczelni badawczych, Nauka w Polsce [dostęp 2020-07-07] (pol.).
  3. Administrator strony UAM, O Uniwersytecie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2020-07-07] (pol.).
  4. Historia – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [dostęp 2020-07-07] (pol.).
  5. Administrator strony UAM, Historia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2020-07-07] (pol.).
  6. Grzegorz Łukomski, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945, 2018 [dostęp 2018-12-19].
  7. Administrator strony UAM, Wydziały UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2020-07-08] (pol.).
  8. Administrator strony UAM, Największy w Europie zbiór masoników – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2020-07-07] (pol.).
  9. Europe’s largest collection of Masonic prints in Polish city of Poznań, www.thefirstnews.com [dostęp 2020-07-07] (ang.).
  10. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.
  11. Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 1920 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 2019 r., nr 24, poz. 219).
  12. Grzegorz Łukomski, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945, 2018 [dostęp 2018-11-21].
  13. Uchwała nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
  14. § 2 ust. 1 uchwały nr 125/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  15. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji., amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19].
  16. Administrator strony UAM, HR Excellence in Research – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] (pol.).
  17. Administrator strony UAM, UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07] (pol.).
  18. UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego, Nauka w Polsce [dostęp 2019-10-10] (pol.).
  19. Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
  20. STRONA GŁÓWNA, most.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19].
  21. Erasmus+ – Strona główna, erasmus.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19].
  22. Administrator strony UAM, Relacje z otoczeniem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] (pol.).
  23. Kolorowy Uniwersytet, kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19].
  24. Rafał Piechocki (PrometSoft), Aktualności Uniwersytetu Otwartego UAM – Uniwersytet Otwarty UAM, uo.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] (pol.).
  25. Administrator strony UAM, Inauguracja na cztery berła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07] (pol.).
  26. Administrator strony UAM, 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07] (pol.).
  27. Euprio subscription, Communicators network higher education, EUPRIO [dostęp 2018-12-19] (ang.).
  28. Ranking Uniwersytetów 2019.
  29. World University Rankings, „Times Higher Education (THE)”, 2018 [dostęp 2018-07-03] (ang.).
  30. ARWU World Top 500 Candidates | ARWU World University Rankings 2017 | Academic Ranking of World Universities 2017 | Top 500 universities | Shanghai Ranking – 2017, www.shanghairanking.com [dostęp 2017-09-30].
  31. Poland | Ranking Web of Universities, www.webometrics.info [dostęp 2018-07-03].
  32. Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [dostęp 2019-10-01].
  33. Władze UAM. [dostęp 2020-09-01].
  34. Administrator strony UAM, Kampusy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2020-02-28] (pol.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona miesięcznika „Życie Uniwersyteckie”
 • Bronisław Marciniak (ur. 30 czerwca 1950 w Pleszewie) – polski chemik, specjalizujący się w chemii fizycznej oraz fotochemii.Józef Barnaś (ur. 12 marca 1951 w Borowej na Podkarpaciu) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizuje się w fizyce teoretycznej oraz teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN. Twórca teoretycznego opisu zjawiska gigantycznego magnetooporu.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  James Anderson (ur. ok. 1680 w Aberdeen, zm. 28 maja 1739) pastor prezbiteriański, wolnomularz, autor "Konstytucji Wolnomularzy", zwanych później od jego nazwiska "Konstytucją Andersona"
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Akademia Królewska w Poznaniu (niem. Königliche Akademie zu Posen) – istniejąca w latach 1903-1919 pruska szkoła wyższa w Poznaniu.
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
  Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.
  Hanna Maria Kóčka-Krenz (ur. 1947) - archeolog, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Sławomir Pietras (ur. 28 listopada 1943 w Czeladzi) – polski działacz kulturalny, dyrektor naczelny polskich teatrów operowych, popularyzator opery i baletu, z wykształcenia prawnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.102 sek.