Uniwersytet Rzeszowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego i budynek Instytutu Biologii przy ulicy prof. Stanisława Pigonia

Uniwersytet Rzeszowski – polska publiczna szkoła wyższa w Rzeszowie, będąca największą uczelnią akademicką Polski południowo-wschodniej.

Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1966–1993 (w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

Historia[ | edytuj kod]

Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnię na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez dwa lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia Wydziału Ekonomicznego rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kształci studentów na kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

1 września 2001 to oficjalna data powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał z połączenia trzech istniejących w Rzeszowie szkół wyższych, tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej. Pierwszym rektorem został prof. zw. dr hab. Tadeusz Lulek.

Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Tadeusz Lulek (ur. 30 kwietnia 1940 we Włodzimierzu Wołyńskim) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, pierwszy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innych uczelni, specjalności naukowe: fizyka fazy skondensowanej, fizyka matematyczna, kwantowa teoria pola.

W 2006 roku z okazji pięciolecia uczelni na patronkę Uniwersytetu Rzeszowskiego wybrano św. Jadwigę Andegaweńską.

Władze[ | edytuj kod]

Władze rektorskie[ | edytuj kod]

Od 1 września 2020:

Władze kanclerskie[ | edytuj kod]

Od 1 września 2020:

Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
Warto wiedzieć że... beta

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WF UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 1965 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 roku po połączeniu z filiami innych uczelni w Uniwersytet Rzeszowski. Kształci studentów na dwóch kierunkach filologicznych, należących do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – istniejąca od 1 października 2019 jedna z czterech jednostek dziedzinowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołana Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku. W skład Kolegium Nauk Humanistycznych wchodzi siedem instytutów dyscyplinowych:
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WM UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2004 roku wraz z wydzielenia Instytutów: Fizjoterapii oraz Pielęgniarstwa i Położnictwa z Wydziału Pedagogicznego. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach, należących do nauk medycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (WP UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego sięgający historią do powstania w 1965 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 po połączeniu z filiami innych uczelni w Uniwersytet Rzeszowski. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach, należących do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego – jedna z czterech jednostek dziedzinowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.
Marek Gedl (ur. 30 czerwca 1934 w Bielsku-Białej, zm. 26 września 2014) - polski archeolog, badacz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.

Reklama