• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Uczelnia dzisiaj[ | edytuj kod]

  Na lubelskim Uniwersytecie Medycznym n dzień 30 listopada 2016 roku studiowało 6817 osób, w tym 1336 studentów zagranicznych. Uczelnia wykształciła ponad 12 tysięcy lekarzy, 2 tysiące lekarzy stomatologów, 5 tysięcy farmaceutów i 4 tysiące magistrów pielęgniarstwa.

  Wydziały i kierunki kształcenia[ | edytuj kod]

  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

  Uniwersytet Medyczny oferuje możliwość podjęcia studiów na piętnastu kierunkach prowadzonych w ramach czterech wydziałów.

  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
 • I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • lekarski
 • lekarsko-dentystyczny
 • higiena stomatologiczna
 • techniki dentystyczne
 • elektroradiologia
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • lekarski
 • biomedycyna
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • analityka medyczna
 • farmacja
 • kosmetologia
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • dietetyka
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zdrowie publiczne
 • Szpitale kliniczne[ | edytuj kod]

  SP Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Staszica

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma bogate zaplecze praktyczne. Studenci i wykładowcy UM mają pod swoją opieką pacjentów z trzech publicznych szpitali:

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Staszica (centrum miasta)
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. Jaczewskiego (Miasteczko Akademickie UM)
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy ul. Gębali (Miasteczko Akademickie UM)
 • Stomatologiczne Centrum Kliniczne przy ul. Karmelickiej
 • Zajęcia kliniczne odbywają się ponadto w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przy ul. Jaczewskiego, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej (Klinika Toksykologii) oraz w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy Al. Racławickich (studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu).

  Andrzej Drop (ur. 26 lipca 1950 w Kraśniku Lubelskim) – polski lekarz radiolog, profesor nauk medycznych, od 2012 rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – organizacja zrzeszająca studentów i młodych lekarzy, ma charakter apolityczny, samorządny i trwały, jest stowarzyszeniem o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny — IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jeszywas Chachmej Lublin, hebr. ישיבת חכמי לובלין (Lubelska Szkoła Mędrców) – założona w Lublinie przez rabina Majera Jehudę Szapirę w 1930 roku była największą uczelnią talmudyczną na świecie.
  Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.
  Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo .
  Aleje Racławickie w Lublinie - ulica w Lublinie łącząca centrum miasta z Rondem Honorowych Krwiodawców. Jej długość to 1,8 km.
  Technik dentystyczny – zawód medyczny, regulowany. Osoba w zawodzie technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej. Zawód technika dentystycznego regulował Dekret z dnia 5 lipca 1946. Według tego dekretu, technik dentystyczny nie miał prawa kontaktu z pacjentem, zatem nie mógł swoich czynności wykonywać w gabinecie dentystycznym. Dekret wprowadzał również zawód uprawnionego technika dentystycznego, którego kwalifikacje były znacznie szersze od technika dentystycznego lecz w praktyce zawód taki nie występuje z uwagi na zaniechanie kształcenia w tym zawodzie w połowie ubiegłego wieku. Uprawnienia uprawnionego technika dentystycznego reguluje Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r..
  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.