Uniwersytecka poradnia prawna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czescy studenci prawa pracujący nad sprawą w poradni Uniwersytetu Palackiego (2012)

Uniwersytecka poradnia prawna (klinika prawa, z języka ang. legal clinic) – jednostka organizacyjna wydziału prawa, w ramach której studenci prawa udzielają bezpłatnych porad prawnych. Może być to alternatywny sposób uzyskania porady prawnej wobec porad profesjonalnych, świadczonych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych czy rzeczników patentowych.

Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

Idea poradni prawnych[ | edytuj kod]

Wydział Prawa Uniwersytetu Yale (ang. Yale Law School) posiada trzydzieści wyspecjalizowanych klinik prawa, w których praktykuje niemal 80% studentów wydziału.

Idea tworzenia legal clinics pojawiła się w Polsce u schyłku lat 90. XX wieku pod wpływem licznych kontaktów z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, na których poradnie takie funkcjonują od lat 60. XX wieku. Pierwszą Uniwersytecką Poradnię Prawną otworzył Uniwersytet Jagielloński 1 października 1997 r. W kolejnym roku powstała Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie poradnię prawną posiada niemal każdy wydział prawa uczelni państwowej w Polsce, a także niektóre prywatne szkoły wyższe.

Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (czes. Univerzita Palackého) – najstarszy uniwersytet na Morawach, a zarazem drugi pod względem starszeństwa w całych Czechach (po Uniwersytecie Karola).

Poradnie prawne stawiają sobie dwa zasadnicze cele:

 • edukację studentów prawa (edukacja kliniczna), uzupełniającą model kształcenia studentów oparty na tradycyjnej strukturze (wykłady, ćwiczenia, seminaria) o naukę praktycznego stosowania prawa. Uczestnicząc w programie klinicznym studenci mają okazję bezpośrednio stosować prawo i udzielać porad prawnych w konkretnych sprawach.
 • pomoc osobom ubogim. W ten sposób próbuje się umożliwić osobom niezamożnym, często nieświadomym swoich praw i możliwości działania, skorzystanie z pomocy prawnej. Jednocześnie służy to kształtowaniu w przyszłych prawnikach etosu pracy pro publico bono.
 • Typowa struktura poradni prawnych to podział poradni na sekcje tematyczne, najczęściej sekcje prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy. Każdą sekcją opiekuje się pracownik naukowy, a często także praktykujący prawnik (adwokat, radca prawny).

  Street law, prawo na co dzień - sposób nauczania prawa polegający na nauce działania prawa w praktyce w sposób interaktywny. Programy street law obejmują kwestie związane z prawami człowieka, konsumenta, podstawami prawa cywilnego, karnego i demokracji.Andrzej Sakowicz – polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie prawa karnego i postępowania karnego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w roku 1954.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 powołała go do życia jako trzynasty państwowy uniwersytet w Polsce.

  Reklama