• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica gen. Leopolda Okulickiego w Radomiu

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Śródmieście – dzielnica Radomia (znajduje się w jego ścisłym centrum). Obszar zajmowany przez dzielnicę zasadniczo odpowiada terenowi miasta z XX wieku. Niektórzy do Śródmieścia zaliczają także Miasto Kazimierzowskie.
  Kaptur – dzielnica zachodniego Radomia. Nazwa pochodzi od dawnej wsi Zerwikaptur, której tereny dołączono do Radomia pod koniec lata 1962 r.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

  Ulica gen. Leopolda Okulickiego w Radomiu – ulica w Radomiu.

  Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  Według wykazu nazw ulic i placów miasta Radomia pełna nazwa ulicy brzmi „gen. Leopolda Okulickiego”, zaś skrócona – „gen. Okulickiego”. Ulica Okulickiego biegnie od Placu im. ks. Romana Kotlarza do ul. Kieleckiej. Znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 5347W. Przebiega przez osiedla Stare Miasto i Zamłynie, zaś jej fragmenty stanowią granicę między osiedlami Zamłynie i Kaptur oraz Stare Miasto i Śródmieście. Długość ulicy wynosi około 1,2 km.

  Stare Miasto - najstarsza dzielnica Radomia. Jej granice przebiegają wzdłuż rzeki Mlecznej, i dalej wzdłuż granic działek, ulicą Okulickiego, ulicą Limanowskiego, ponownie granicami działek (na południe od ulicy Jaworowej), ulicą Dębową i granicami działek między ulicą Dębową a Mleczną.Gminna ewidencja zabytków – ewidencja, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminna ewidencja zabytków powinna być prowadzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Architektura[ | edytuj kod]

  Rejestr zabytków

  W rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdują się poniższe obiekty:

 • nr 8 – dom, koniec XIX w.
 • nr 9dom, 2. poł. XIX w.
 • nr 88/90 – zespół dróżniczówki, 1819-30:
 • dróżniczówka
 • „konduktorka”
 • studnia z kołowrotem
 • piwnica
 • Gminna ewidencja zabytków

  Ponadto do gminnej ewidencji zabytków miasta Radomia (stan z 2017), oprócz obiektów z rejestru zabytków, wpisane są też obiekty:

  Ulica Kielecka jedna z najdłuższych ulic miasta Radomia. Na całej długości stanowi fragment Drogi krajowej nr. 7, zapewniając połączenie Warszawy z Krakowem. Przy ulicy dominują zabudowania mieszkalne w postaci domków jednorodzinnych. Ulicą na całej długości kursują autobusy linii 5, 8, 12 oraz podmiejskiej linii K. Przy skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej z Wolanowską i Główną zlokalizowany jest cmentarz ewangelicki.
 • nr 6 – dom murowany, lata 20. XX w.
 • nr 8 – d. garbarnia Schnierstein murowana, pałacyk murowany, ok. 1830 r., 4 ćw. XIX w.
 • nr 9 – dworek, d.. przychodnia, murowany, 2. poł. XIX w.
 • nr 23 – dom drewniany, pocz. XX w.
 • nr 26 – dom murowany, lata 20. XX w.
 • nr 30 – dom murowany, lata 30. XX w.
 • nr 34 – dom murowany, pocz. XX w.
 • nr 36 – dom murowany, pocz. XX w.
 • nr 37 – dom murowany, pocz. XX w.
 • nr 39 – budynek gospodarczy po garbarni murowany, koniec XIX w.
 • nr 42 – dom murowany, koniec XIX w.
 • nr 44 – dom murowany, pocz. XX w.
 • nr 46 – dom murowany, pocz. XX w.
 • nr 49 – d. stajnie wojskowe, ob. bud. mieszkalny, murowany, WC przy d. budynku straży przemysłowej, murowany, 1928
 • nr 50 – dom murowany, koniec XIX w.
 • nr 52 – dom murowany, koniec XIX w.
 • nr 61 – dom murowany, 1925
 • nr 63 – dom drewniany, lata 20. XX w.
 • nr 81 – dom drewniany, ok. 1925
 • nr 94 – dom drewniany, ok. 1920
 • Okulickiego/Główna – krzyż przydrożny Krzyż Wolności, 1919
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miasta Radomia na lata 2017–2020. Urząd Miejski w Radomiu. [dostęp 2019-10-18].
 • Uchwała nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Radomiu. [dostęp 2019-07-01].
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.865 sek.