Ulica Wincentego Rzymowskiego w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

Ulica Wincentego Rzymowskiego – ulica w warszawskiej dzielnicy Mokotów.

Ulica Dolina Służewiecka – długa na 2,4 kilometra ulica biegnąca na granicy Mokotowa i Ursynowa, od węzła z ul. Puławską i ul. Wincentego Rzymowskiego na zachodzie do skrzyżowania z al. Wilanowską i al. Sikorskiego na wschodzie. Stanowi fragment drogi krajowej nr 2 (oraz trasy europejskiej E30) i drogi krajowej nr 7 (fragment trasy europejskiej E77). Odbywa się nią ruch autobusowy. Na całej długości biegnie ścieżka rowerowa.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

Położenie i charakterystyka[ | edytuj kod]

Ulica biegnie w warszawskiej dzielnicy Mokotów na obszarze Miejskiego Systemu Informacji Służew od ronda Unii Europejskiej do węzła drogowego na skrzyżowaniu z ulicami Puławską i Doliną Służewiecką. Na całej swojej długości ma status drogi powiatowej. Przebiega nad Potokiem Służewieckim, we wschodniej części sąsiaduje z parkiem utworzonym wokół Stawu Służewieckiego oraz pętlą tramwajową Wyścigi. Ulica w okresie od 2000 do 2014 roku była fragmentem drogi krajowej nr 7. Jej długość wynosi 1,79 km.

Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Potok Służewiecki – potok wypływający z rejonu Szczęśliwic, płynący przez tereny Służewca, poprzez Dolinę Służewiecką aż do Wilanowa, gdzie poprzez Jezioro Wilanowskie i Kanał Sobieskiego uchodzi do rzeki Wilanówki.

Ulica przebiega przez Służewiec Południowy, jednostkę niższego rzędu w dzielnicy Mokotów. Wzdłuż jej biegu znajdują się zabudowania Służewca Mieszkalnego, a także pomiędzy ulicą Obrzeżną a Zygmunta Modzelewskiego bloki mieszkalne eksperymentalnego osiedla Prototypów. Przy ulicy znajdują się również m.in.: biurowiec BTA Office Center (nr 34) wybudowany w latach 1998–1999 według projektu Tomasza Kazimierskiego, Andrzeja Ryby i M. Nowaka, kościół św. Maksymiliana Kolbego (nr 35) autorstwa Wojciecha Kowalczyka i Andrzeja Ustiana zrealizowany w latach 1980–1981, a także budynek nowej siedziby Domu Kultury „Kadr” (nr 32) projektu Małgorzaty Dąbrowskiej, Tomasza Graja i Niny Ślusarskiej, otwarty w 2017.

Ulica Puławska - ulica w Warszawie i Piasecznie zaczynająca się (według numeracji) w dzielnicy Mokotów, a kończąca na granicy administracyjnej miasta Warszawa. W tym miejscu styka się z ulicą Puławską w Piasecznie, która zaczyna się w Piasecznie od rynku miejskiego i kończy na administracyjnej granicy gminy Piaseczno.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).

Nazwa[ | edytuj kod]

Nazwa ulicy została nadana przez Radę Narodową m.st. Warszawy w 1961 roku. Jej patronem został literat, dziennikarz i polityk Wincenty Rzymowski. Wcześniej określana była roboczą nazwą Nowo-Wołoska.

W 2017 roku Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze zmieniające patrona ulicy na kompozytora Przemysława Gintrowskiego. Zmiana została dokonana w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Instytut Pamięci Narodowej uznał, iż nazwa ulicy posiadająca za patrona „jedną z twarzy stalinizmu w Polsce” propaguje komunizm. W 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie wojewody ze względu na wady prawne, a Naczelny Sąd Administracyjny stanowisko to podtrzymał.

Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.Miejski System Informacji w Warszawie – system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Rada Narodowa m.st. Warszawy, Uchwała nr 28 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1961 r. w sprawie nadania nazw ulic, „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy”, 20 grudnia 1961 [dostęp 2021-07-04].
 2. geoportal.gov.pl [dostęp 2021-07-04].
 3. Rada Gminy Warszawa-Centrum, Uchwała Nr 389/XXXVI/96 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 19 września 1996 r.
 4. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Ulice [dostęp 2021-07-04].
 5. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Wykaz dróg (ulic) znajdujących się w zarządzie ZDM (stan na dzień 01.01.2020 r.) [PDF], s. 5 [dostęp 2021-07-04].
 6. Marta Siesicka-Osiak, Nowy piękny park tuż za granicą Ursynowa FOTO, „Halo Ursynów”, 1 lipca 2018 [dostęp 2021-07-09].
 7. Koncepcja trasy tramwajowej do Piaseczna, analiza techniczna i funkcjonalno-ruchowa, Warszawa , październik 2006, s. 21.
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w Warszawie (Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 675)
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1153)
 10. Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Statut Osiedla Służewiec Południowy jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 17 lipca 2014 [dostęp 2021-07-04].
 11. Barbara Petrozolin-Skowrońska (red.), Encyklopedia Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 790, ISBN 83-01-08836-2.
 12. Bogusław Chyliński, Osiedle Prototypów na Służewcu w Warszawie, „Architektura” (213–214 (8–9/65)), Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich, 1965, s. 315–318, ISSN 0003-8814.
 13. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie 1989–2001. Warszawa: "Arkada" Pracownia Historii Sztuki, 2002, s. 184. ISBN 83-908950-5-6.
 14. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie 1965–1989. Warszawa: "Arkada" Pracownia Historii Sztuki, 2005, s. 80. ISBN 83-908950-7-2.
 15. Historia – Parafia Rzymskokatolicka Świętego Maksymiliana Kolbego Warszawa [dostęp 2021-07-04].
 16. „Plany na przyszłość”, 2010 (15. edycja), Warszawa: Centrum Łowicka, 2010, s. 74, ISSN 1643-7861.
 17. Konrad Klinczak, Wielkie otwarcie Domu Kultury Kadr, 6 października 2017 [dostęp 2021-07-04].
 18. Wojewoda Mazowiecki, Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego”, Warszawa , 10 listopada 2017 [dostęp 2021-07-04].
 19. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wyrok nr II SA/WA 2098/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r, „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego” (4526), 8 kwietnia 2019 [dostęp 2021-07-04].
 20. Naczelny Sąd Administracyjny, II OSK 2666/18 - Wyrok NSA [dostęp 2021-07-14].
Marta Leśniakowska – historyk sztuki, profesor w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się historią, teorią i krytyką sztuki XIX-XXI wieku, metodologią historii sztuki oraz architekturą i fotografią XIX-XXI wieku. Kierownik Studium Doktoranckiego w IS PAN. Sekretarz Rady Naukowej IS PAN. Członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy (od 2004), Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”, Stowarzyszenia „Liber Pro Arte”, Rady ds. zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej przy JM Rektorze SGH. Członek naukowych gremiów (m.in. MNiSW, NCN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego , Artes Liberales, Akademii Sztuk Pięknych, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Encyklopedia Warszawy – polska encyklopedia zawierająca hasła związane z historią i współczesnością miasta Warszawy.
Warto wiedzieć że... beta

Wojciech Kowalczyk (ur. 4 lutego 1932 w Warszawie, zm. 12 kwietnia 1988 tamże) – polski architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
Tramwaje w Warszawie – system komunikacji tramwajowej działający, jako jeden z elementów komunikacji miejskiej, w Warszawie. Pierwsza linia tramwaju konnego została uruchomiona w 1866, zaś obecnie eksploatacją sieci tramwajowej oraz świadczeniem usług przewozowych zajmują się Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., wydzielone 1 marca 1994 z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (MZK)
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
Wojewodowie mazowieccy – wojewodowie Księstwa Mazowieckiego (1138-1526), województwa mazowieckiego I Rzeczypospolitej (1526-1796) oraz województwa mazowieckiego III Rzeczypospolitej (po reformie administracyjnej w 1999).
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
Wincenty Rzymowski, ps. Jan Gromnicki, Andrzej Boruta, Balbo (ur. 19 lipca 1883 w Kuczborku-Osadzie, zm. 30 kwietnia 1950 w Warszawie) – polski literat, dziennikarz i polityk, minister spraw zagranicznych oraz kultury i sztuki, poseł na Sejm Ustawodawczy. Przywódca Stronnictwa Demokratycznego (1944–1949). Honorowy prezes SD (1949–1950).

Reklama