• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Henryka Sienkiewicza w Radomiu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ulica Józefa Piłsudskiego, dawniej Szeroka, w czasie wojny Aleje Kasztanowe, później Marcelego Nowotki – ulica Radomia, wytyczona prostopadle do ul. Żeromskiego, jednolita stylowo z zabudową z przełomu XIX/XX w.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}

  Ulica Henryka Sienkiewicza – ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy ulicę Piłsudskiego z ulicą 25 Czerwca. Krzyżuje się z ulicami Moniuszki i Mickiewicza.

  Ulica Adama Mickiewicza w Radomiu - ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Traugutta. Krzyżuje się z ulicą Sienkiewicza.Śródmieście – dzielnica Radomia (znajduje się w jego ścisłym centrum). Obszar zajmowany przez dzielnicę zasadniczo odpowiada terenowi miasta z XX wieku. Niektórzy do Śródmieścia zaliczają także Miasto Kazimierzowskie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ulicę zaprojektowaną ok. 1860 zbudowano po 1885 w związku z uruchomieniem, przebiegającej przez Radom, kolei Iwanogrodzko-Dabrowskiej. 16 grudnia 1906 przed budynkiem zarządu żandarmerii gubernialnej radomskiej pod numerem 4 miał miejsce udany zamach działaczy socjalistycznych, Stanisława Wernera i Stanisława Hempla na naczelnika policji gubernialnej, płk. Siemiona von Płotto.

  Bazylika katedralna Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu – neogotycka świątynia znajdująca się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16 w Radomiu. Zbudowana w latach 1894-1911 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. W 1981 r. ustanowiona konkatedrą diecezji sandomierskiej-radomskiej, zaś 25 marca 1992 r. – katedrą diecezji radomskiej. Jest kościołem parafii Opieki NMP.Park im. Tadeusza Kościuszki dawniej też Nowy Ogród – park miejski w Radomiu, znajdujący się w ścisłym centrum miasta, ograniczony ulicami Sienkiewicza oraz Żeromskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska (ros. Ивангородо-Домбровская железная дорога) - historyczna linia kolejowa w Królestwie Polskim łącząca Dęblin z Dąbrową Górniczą.
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Ulica Stanisława Moniuszki – ulica w dzielnicy Śródmieście. Łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Traugutta. Krzyżuje się z ulicą Sienkiewicza.
  Józef Pius Dziekoński (ur. 5 maja 1844 w Płocku, zm. 4 lutego 1927 w Warszawie) – architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1893 był współpracownikiem Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce.
  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.
  Neoklasycyzm (neo- + klasycyzm – łac. classicus pierwszorzędny) – zespół różnorodnych tendencji w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze nawiązujących do nurtu klasycystycznego, renesansu lub baroku, pojawiających się na przestrzeni wieków XIX i XX.
  Alfons Edwin Pinno (ur. 8 stycznia 1891 w Kutnie, zm. 11 maja 1976 w Radomiu) – polski architekt, działacz społeczny i pedagog.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.695 sek.