• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Typizacja

  Przeczytaj także...
  Jednostka społeczna w socjologii jest to określenie jakiego używa się wobec człowieka jako społecznego indywiduum, ukształtowanego przez społeczeństwo w procesie socjalizacji.Alfred Schütz (ur. 13 kwietnia 1899 w Wiedniu, zm. 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – austriacki filozof i socjolog, główny reprezentant socjologii fenomenologicznej.
  Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

  Typizacja – w socjologii fenomenologicznej jest to proces szeregowania przez jednostkę elementów rzeczywistości w pewne typy, poprzez odwołanie się do posiadanych przez nią zasobów wiedzy. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Alfreda Schütza.

  Stykając się z określonym elementem otaczającej rzeczywistości, podobnym do spotykanych wcześniej (typowym), jednostka automatycznie przypisuje mu te same cechy. Poznawanie rzeczywistości opiera się na "swoistej ekonomii", polegającej na stosowaniu uproszczeń w postrzeganiu obiektów, co jednostce oszczędza czas i energię, jeśli po raz kolejny styka się z podobnym elementem rzeczywistości.

  Magia sympatyczna (ang. sympathetic magic) - pojęcie z zakresu antropologii kulturowej, wprowadzone przez Jamesa Frazera, według którego jest to podstawowy typ magii polegający na przekonaniu, że działanie analogiczne wywołać powinno analogiczny efekt.Stereotyp - konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne uproszczone przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.

  Poznając rzeczywistość jednostka postrzega najpierw ogólne cechy obiektu rzeczywistości, rozpoznając w nim cechy typowe, a dopiero później koncentruje się na szczegółach, które dany przedmiot mogą wyróżniać od innych do niego podobnych (w danym typie). Wchodząc w relacje z innymi osobami, jednostka na podstawie obserwacji powtarzalnych działań buduje ich typy osobowości, co pozwala jej na przewidywalność przebiegu interakcji.

  Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.Interakcja społeczna - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mariusz Zemło: Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, s. 153-167. ISBN 83-7306-135-5.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • typologia
 • kategoria semantyczna
 • stereotyp
 • magia sympatyczna
 • Typologia (gr. týpos - uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model; gr. týptein - uderzać) - nauka o typach oraz zabieg systematyzujący polegający na:Kategoria semantyczna – zbiór obejmujący wszystkie obiekty posiadające określony zestaw cech semantycznych, czyli wchodzące w zakres określonego znaczenia. W przypadku, gdy znaczenie powiązane jest z nazwą lub szerzej ze znakiem językowym (a nie stanowi czystego pojęcia niezwiązanego z żadnym znakiem), do zdefiniowanej przez to znaczenie kategorii semantycznej należą wszystkie obiekty określane tą nazwą (stanowiące jej denotację).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.572 sek.