Tygodnik Ziemi Sanockiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tygodnik Ziemi Sanockiejtygodnik regionalny ukazujący się w Sanoku na początku XX wieku.

Kazimierz Gliński pseud. Kazimierz Poroh (ur. 13 czerwca 1850 w Wasylówce koło Kijowa, zm. 1 stycznia 1920 w Nałęczowie) – polski poeta, dramaturg i powieściopisarz.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

Pierwszy numer „Tygodnika Ziemi Sanockiej” ukazał się 1 maja 1910 w cenie 20 halerzy, zaś gazeta ukazywała się w każdą sobotę wieczorem. W zapowiedzi redakcji profil tygodnika został określony jako postępowy organ ludności polskiej, zamieszkującej dawną ziemię sanocką, a dzisiejsze powiaty polityczne sanocki, krośnieński, brzozowski i liski, a jako dążenie i cel zostało wskazane pielęgnowanie ideałów narodowych i religijnych na gruncie katolickim oraz popierani interesów ekonomicznych i kulturalnych ludności polskiej w ziemi sanockiej zamieszkałej. Ostatni numer pisma z 1913 roku był redagowany przez komitet redakcyjny, kosztował nadal 20 halerzy.

Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka – monografia historyczna dotycząca dziejów miasta Sanoka.Adam Pytel (ur. 1856, zm. 30 października 1928 w Krakowie) – polski germanista, działacz społeczny, burmistrz Sanoka.

Redaktorem naczelnym i odpowiedzialnym od początku istnienia pisma w 1910 do pierwszego tygodnia stycznia 1912 był Ludwik Glatman, po czym jego miejsce jako redaktor odpowiedzialny zajął księgarz i wydawca Michał Pollak, prowadząc czasopismo do 1914 (w 1913 wydawano tygodnik w czwartym z kolei roku).

Powiat liski (także lisecki) - dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918. Krajowa Agencja Wydawnicza (KAW) – polskie wydawnictwo w Warszawie działające w latach 1974–2004, do 1991 część koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch.

Od początku wydawcą pisma była Spółka Wydawnicza, zaś druk wykonywała Drukarnia Karola Pollaka w Sanoku, a od września 1911 Drukarnia Franciszka Patały. Tygodnik zasadniczo liczył cztery strony, tylko w wyjątkowych przypadkach numer miał sześć stron. Stałymi rubrykami czasopisma były publikacje o charakterze prozy literackiej, niekiedy także publikowano wiersze. Ponadto ukazywały się felietony, recenzje utworów literackich, publikacje okolicznościowe o charakterze patriotycznym z okazji rocznic wydarzeń historycznym, relacje z obrad Rady Miejskiej, korespondencje z okolicznych miejscowości, rubrykę z aktualnymi doniesieniami pod nazwą „Kronika”, zaś na ostatniej stronie drukowano reklamy oraz ogłoszenia.

Feliks Michał Kiryk (ur. 24 września 1933 w Bukowsku koło Sanoka) – prof. dr hab. em., historyk-mediewista, publicysta.Karol Zaleski, herbu Jelita (ur. 1 września 1856 w Mikuliczynie, zm. 20 lutego 1941 w Sanoku) – doktor wszechnauk lekarskich, lekarz miejski w Sanoku, działacz społeczny, przyrodnik, esteta.

Profil pisma był kształtowany przez środowisko narodowych demokratów; według Alojzego Zieleckiego mimo piastowania stanowiska redaktora naczelnego i odpowiedzialnego przez Ludwika Glatmana, faktycznymi redaktorami merytorycznymi byli związani na stałe z Sanokiem Adam Pytel, Wojciech Ślączka, Paweł Biedka i Emil Gaweł. Współpracownikiem pisma był Leopold Biega. Na łamach tygodnika ukazywały się publikacje następujących autorów: Ludwik Glatman, Janina Kossak-Pełeńska, Stefan Gralewski, Karol Zaleski, Wilhelmina Zaleska, Władysław Kucharski, Jan Stanisław Stantejski, Stanisław Kotowicz, B. Gnoiński, Paweł Bonhomme, Armin Ronai, Jerzy Kossowski, Stanisław Maykowski, Paweł Klimczuk, Ignacy Grabowski, Stanisław Pazurkiewicz, Stanisław Tokarski, Kazimierz Gliński, Paweł Biedka, Mieczysław Nawarski, Maria Hirschberg, Adam Konopnicki. W 1910 syjońskie trafiki w Sanoku, w akcie bojkotu czasopisma, zaprzestały jego sprzedaży.

Alojzy Zielecki (ur. 22 marca 1933 r. w Uluczu) – doktor habilitowany historii, dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana i czterokrotnie dziekana na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii UR (do 2005 r.), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie szkolnych podręczników historii. Redaktor prac zbiorowych Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej.Wojciech Ślączka (ur. 14 kwietnia 1851, zm. 29 kwietnia 1925) – powstaniec styczniowy, doktor praw, adwokat, radny, działacz niepodległościowy i społeczny.

Na początku XXI wieku zdigitalizowanie i udostępnienie „Tygodnika Ziemi Sanockiej” podjęły Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa i Sanocka Biblioteka Cyfrowa.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Wstęp. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 1, Nr 1 z 1 maja 1910. 
 2. Od Redakcyi. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 1, Nr 1 z 1 maja 1910. 
 3. Od Redakcyi. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 52 z 25 grudnia 1913. 
 4. Naczelny i odpowiedzialny redaktor. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 4, Nr 1 z 1 maja 1910. 
 5. Kronika. Od redakcyi. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2, Nr 1 z 7 stycznia 1912. 
 6. Odpowiedzialny redaktor. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 5, Nr 52 z 25 grudnia 1913. 
 7. Jadwiga Zaleska. Karol Pollak – typographus sanocensis i dzieje jego drukarni. „Rocznik Sanocki”. VI, s. 35, 1988. Krajowa Agencja Wydawnicza. 
 8. Od Redakcyi. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 1 z 1 stycznia 1913. 
 9. Informacja. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 6, Nr 1 z 1 maja 1910. 
 10. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 37 z 3 września 1911. 
 11. Informacja. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 6, Nr 52 z 25 grudnia 1913. 
 12. Ludwik Glatman. Janina Pełeńska: „Na falach życia”. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 1-2, Nr 14 z 31 lipca 1910. 
 13. Ludwik Glatman. Uwagi nad zawodem lekarskim w chwili obecnej przez Dra Aleksandra Hicnera we Lwowie 1904. Część II w Jaśle 1905. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 1-2, Nr 16 z 14 sierpnia 1910. 
 14. Alojzy Zielecki, Struktury organizacyjne miasta, W epoce autonomii galicyjskiej, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 359.
 15. Alojzy Zielecki, Społeczeństwo Sanoka u progu XX wieku, Życie kulturalne, W epoce autonomii galicyjskiej, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 451.
 16. Kronika. Ś. p. Leopold Biega. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2, Nr 18 z 28 sierpnia 1910. 
 17. Ś. p. Leopold Biega. Wspomnienie pośmiertnie. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2, Nr 19 z 4 września 1910. 
 18. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 21 z 18 września 1910. 

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wydania archiwalne „Tygodnika Ziemi Sanockiej” zdigitalizowane i udostępnione w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (1910–1913)
 • Wydania archiwalne „Tygodnika Ziemi Sanockiej” zdigitalizowane i udostępnione w Sanockiej Bibliotece Cyfrowej (1910)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Paweł Biedka (ur. 14 stycznia 1868 w Jasienicy Rosielnej, zm. 2 maja 1930 w Sanoku) – doktor praw, adwokat, urzędnik, działacz społeczny, burmistrz Sanoka.
  Adam Romuald Konopnicki herbu Jastrzębiec (ur. 9 grudnia 1876 w Biadolinach, zm. 1955) – polski nauczyciel, pedagog, poeta, tłumacz.
  Emil Gaweł (ur. ok. 1875, zm. 16 lutego 1921 w Tule) – polski doktor praw, adwokat, działacz sokoli i społeczny, oficer.
  Jadwiga Leontyna Zaleska, herbu Jelita, ps. Wiga, Janina Toruńska (ur. 5 grudnia 1900 w Sanoku, zm. 25 stycznia 1993 tamże) – nauczycielka, pedagog, harcmistrzyni, podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 działała w AK, WSK i organizowała tajne nauczanie.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  Jerzy Alfred Tomasz Kossowski (ur. 18 lipca 1889 we Lwowie, zm. 16 czerwca 1969 w Rio de Janeiro, Brazylia) – polski pisarz, dziennikarz, aktor i oficer.
  Mieczysław Edward Szczepan Nawarski (ur. 25 listopada 1880, zm. 25 września 1946) – polski inżynier, urzędnik, kapitan piechoty Wojska Polskiego II RP.

  Reklama