Tygodnik Sanocki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tygodnik Sanockitygodnik regionalny, ukazujący się jako pismo samorządowe w Sanoku.

Stefan Zbigniew Stefański (ur. 12 lipca 1914 w Sanoku, zm. 2 czerwca 1998 tamże) – polski muzealnik, kustosz, regionalista, bibliofil, numizmatyk, działacz turystyczny, znawca historii Sanoka i ziemi sanockiej.Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego – terytorialna wspólnota jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie miasta Sanoka i powiatu sanockiego w ramach Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
Siedziba redakcji „Tygodnika Sanockiego” przy ul. Rynek 10 w Sanoku

„Tygodnik Sanocki” został powołany uchwałą Rady Miasta Sanoka z 29 listopada 1990 jako pismo samorządowe. Zwiastun „Tygodnika Sanockiego” ukazał się 1 maja 1991 i był poświęcony. Premierowy numer „Tygodnika Sanockiego” ukazał się 22 maja 1991 z podtytułem Pismo Samorządowe. Do zespołu organizacyjnego zostali powołani Jacek Rogowski, Bronisław Kielar, Franciszek Oberc, Leszek Puchała, Stanisław Sieradzki, zaś pierwszym redaktorem był Tomasz Korzeniowski. W grudniu 1992 zaprzestano wydawać pismo, zaś wznowiono 24 lutego 1993. Od początku działania czasopisma w 1991 wydawcą była Rada Miasta Sanoka, a redakcja pisma mieściła się w kamienicy przy ul. Rynek 14.

Edward Zając (ur. 1929 w Tarzymiechach) – polski historyk, archiwista, wbyły dyrektor i kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku, wyróżniony Nagrodą Rady Miasta Sanoka za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku w 1997.Nowiny są gazetą regionalną ukazującą się codziennie, od poniedziałku do piątku, od ponad 50 lat na terenie województwa podkarpackiego oraz części wschodniej województwa świętokrzyskiego. To obecnie (połowa roku 2007) najchętniej czytany dziennik na Podkarpaciu. W każdym z wydań w Nowin można znaleźć kilka kolumn najnowszych informacji z regionu, jak również dotyczących podkarpackiego sportu, gospodarki i kultury. Nowiny bardzo często publikują specjalne dodatki o różnorodnej tematyce (śluby, żużel, piłka nożna, biznes). Nowiny są również na Podkarpaciu znane ze swojej pozawydawniczej działalności. Przez szereg lat redakcja była organizatorem konkursów Miss Nowin, Nasze Dobre Podkarpackie. Redaktorem naczelnym jest Stanisław Sowa, wydawcą zaś spółka R-press.

Od maja 1991 do grudnia 1992 oraz ponownie od kwietnia 1996 tygodnik funkcjonował jako miejski zakład budżetowy wzgl. Zakład Budżetowy „Tygodnik Sanocki. Pismo Samorządowe”. Od lutego 1992 do kwietnia 1996 wydawanie pisma podjęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, odpowiadająca za to także w późniejszych latach. Od 2000 redakcja działała pod adresem ul. Adama Mickiewicza 17 w budynku kortów tenisowych. Za druk odpowiadał LOGO „MITEL” Rzeszów. W późniejszych latach redakcja czasopisma podjęła działalność w kamienicy pod adresem ul. Rynek 10. Druk prasowy pisma jest wykonywany w drukarni Media Regionalne w Tarnobrzegu.

Krzysztof Kaczmarski (ur. 1965 w Sanoku) – polski historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.Andrzej Paweł Romaniak (ur. 1965 w Sanoku) – polski historyk. Od 1993 pracuje w Muzeum Historycznym w Sanoku, kierownik Działu Historycznego, samorządowiec, radny I kadencji rady powiatu sanockiego, skarbnik Stowarzyszenia "Wiara – Tradycja – Rozwój".

Redaktorami naczelnymi tygodnika byli: Tomasz Korzeniowski (numery 1-7), Jolanta Ziobro (nr 8-12), Jacek Rogowski (nr 13-25), Antoni Nakonieczny (nr 26-83), p.o. Jolanta Ziobro (nr 101-149), p.o. Joanna Kozimor (nr 150-170), Maria Boczar (nr 230-, od 5 kwietnia 1996 do kwietnia 2001), Czesław Skrobała (od czerwca 2001), nieformalnie Leszek Puchała, oraz w późniejszych latach Marian Struś (do numeru 11 z 13 marca 2015), przejściowo czasopismo funkcjonowało bez redaktora naczelnego od numeru 12 z 20 marca 2015 do numeru 27 z 3 lipca 2015, po czym funkcję redaktora naczelnego pełnili: Dorota Mękarska (od numeru 27 z 3 lipca 2015 do numeru 49 z 4 grudnia 2015), Jolanta Ziobro (jako pełniąca obowiązki redaktora naczelnego od numeru 50 z 11 grudnia 2015 do numeru 4 z 29 stycznia 2016), Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz (jako pełniąca obowiązki redaktora naczelnego od numeru 5 z 5 lutego 2016 do numeru 16 z 22 kwietnia 2016, następnie jako redaktor naczelny od numeru 17 z 29 kwietnia 2016 do numeru 25 z 22 czerwca 2018). Od numeru czasopisma 26 z 29 czerwca 2018 do numeru 47 z 23 listopada 2018 pełniącą obowiązki redaktora naczelnego była Dorota Mękarska. Od numeru „TS” 48 z 30 listopada 2018 stanowisko redaktora naczelnego ponownie sprawuje Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz do numeru 21 z 31 maja 2019. Od numeru 22 z 7 czerwca 2019 funkcję p.o. redaktora naczelnego sprawuje Emilia Wituszyńska.

Tadeusz Włodzimierz Barucki (ur. 13 czerwca 1922 w Białymstoku) – polski architekt, przedstawiciel modernizmu, historyk sztuki, dokumentalista architektury, publicysta.Franciszek Oberc (ur. 7 kwietnia 1947 w Rymanowie-Zdroju) – działacz związkowy, urzędnik, autor publikacji dotyczących historii Sanoka.

Jako stali dziennikarze w „Tygodniku Sanockim” podjęli pracę również m.in. Marek Pomykała, Anna Strzelecka, Bartosz Błażewicz, Joanna Kozimor, Jolanta Ziobro. Ponadto w piśmie ukazywały się artykuły, których autorami byli m.in.: Stefan Stefański, Jan Skoczyński, Aleksander Czarniawy, Edward Zając, Andrzej Romaniak, Krystyna Chowaniec, Stanisław Kawski, Krzysztof Kaczmarski, Tadeusz Barucki.

International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Jan Skoczyński (ur. 1946 w Brzozowie) – absolwent polonistyki i filozofii UJ, historyk filozofii, badacz dziejów filozofii polskiej przełomu XIX/XX w., historyk idei, prof. zw. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Filozofii Polskiej; założyciel i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (2001-2002). Był również członkiem zarządu Ośrodka Myśli Politycznej.

Od 2007 czasopismo posiada własną stronę internetową, na której publikowane są cyfrowane wydania gazety, począwszy od 2008. Sanocka Biblioteka Cyfrowa podjęła się zdigitalizowania i udostępniania wydań „Tygodnika Sanockiego” począwszy od pierwszych numerów pisma z 1991 roku.

Wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Podczas VI Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej w 2009 „Tygodnik Sanocki” otrzymał wyróżnienie i został uznany za najciekawiej redagowane pod względem edytorskim czasopismo samorządowe w województwie podkarpackim.
 • Redakcja „Tygodnika Sanockiego” otrzymała Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” w 2007 (nr odznaki 25) oraz w 2015 (nr odznaki 80).
 • Stanisław Kawski herbu Gozdawa, ps. „Skrzypek” (ur. 2 listopada 1913 w Kraków, zm. 9 października 1996) – polski farmaceuta, aptekarz, podczas II wojny światowej żołnierz ZWZ–AK, w okresie PRL radny Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku,Rada Miasta Sanoka – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej miasta Sanok, istniejący od 1990. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencję trwającą cztery lata, licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący, a zastępują go dwaj wiceprzewodniczący.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".

  Reklama