• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tuczno - gmina  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 13 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem tereny województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Gorzów Wielkopolski.Powiat choszczeński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Choszczno.
  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Przez gminę Tuczno prowadzi droga krajowa nr 22 łącząca wieś Rusinowo z Wałczem (20 km) i Człopą (13 km). Ze wsi prowadzi także droga wojewódzka nr 179 do Piły (33 km). Przez Tuczno prowadzi droga wojewódzka nr 177 do Człopy (12 km) i Mirosławca (21 km). Odległość z Tuczna do stolicy powiatu Wałcza wynosi: 24 km jadąc przez Rutwicę (11 km od Tuczna) lub 30 km jadąc przez Rusinowo (10 km od Tuczna).

  Okręg wyborczy nr 40 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Koszalin oraz powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego (województwo zachodniopomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 8 posłów w systemie proporcjonalnym.Bytyń Wielki – największe jezioro Pojezierza Wałeckiego, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, na terenie gmin Mirosławiec, Tuczno i Wałcz.

  Tuczno (stacja „Tuczno Krajeńskie”) uzyskało połączenie kolejowe w 1888 r. po wybudowaniu odcinka Wałcz- Kalisz Pomorski (7 lat wcześniej otwarto linię z Piły). W 1895 r. linię wydłużono do Stargardu. W 2000 r. cała linia została zamknięta. Jednak 1 września 2012 wznowiono połączenia do tych miast, a nawet do Szczecina. W pobliżu wsi Rusinowo istniała stacja kolejowa na linii Wałcz – Człopa – Krzyż czynnej w latach 1904-1988.

  Tuczno Drugie – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno, na Pojezierzu Wałeckim.Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.

  W gminie czynne są 2 urzędy pocztowe: Tuczno (nr 78-640) i Lubiesz (nr 78-641).

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Źródła historyczne podają rok 1338, jako datę wybudowania przez Ludwika von Wedel zamku w Tucznie. Położony na wzgórzu, na pograniczu Wielkopolski i Brandenburgii Zamek od razu zyskał duże znaczenie strategiczne. W latach 1516–87 Stanisław Wedel-Tuczyński przebudował zamek w stylu renesansowym, a w latach 1608–31 Krzysztof Wedel-Tuczyński zbudował dwa nowe skrzydła i wzniósł trzecią basztę narożną.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Zamek z budowli obronnej przekształcony został w rezydencje pałacową. Kolejna przebudowa na początku XVIII w. nadała rezydencji formy posiadane obecnie. Po śmierci ostatniego z Wedlów – zamek wskutek częstych zmian właścicieli popadł w ruinę. Odbudowano go w połowie XIX w. Mimo tego w początkach XX w. zamek został opuszczony, później adaptowany na cele szpitalne, a w latach 30. stał się obronnym ogniwem umocnień Wału Pomorskiego. Po częściowych zniszczeniach w czasie wojny, spłonął w 1945 r. W latach 1966–1976 dzięki zabiegom i staraniom Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zamek został odbudowany, odrestaurowany i doprowadzony do świetności jaką miał w XVIII w. Obecnie w Zamku mieści się centrum konferencyjne-szkoleniowe.

  Gmina Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski. Jest to największa gmina pod względem powierzchni w powiecie. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 4., ludność 54. Gmina stanowi 27,3% powierzchni powiatu.Mirosławiec (dawniej Frydląd Marchijski, niem. Märkisch Friedland) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec. Położone na Pojezierzu Południowopomorskim, na północ od Jeziora Korytnickiego i na wschód od rzeki Korytnicy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 r. (Stan w dniu 31 XII 2016 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017-05-30. ISSN 2451-2087.
  2. Gmina Tuczno w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2021-01-08] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  3. Gmina Tuczno w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-18] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2016 r. » Analizy budżetów JST » Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2016 r. /Tabele: 5, 6, 7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-19].
  5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2012 r. poz. 95, s. 19)
  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. ws. ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1223)
  7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. ws. obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. z 2003 r. nr 198, poz. 1925)
  8. Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., Nr 132, poz. 2664)
  9. Źródło:www.tuczno.pl


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Płociczno (niem. Spechtsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno.
  Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:
  Miłogoszcz – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno na wysokości 95 m n.p.m. Nazwa miejscowości (dawniej Małogoszcz) pochodzi od staropolskiego imienia męskiego Małogost. Tuż przy drodze z Mielęcina do Tuczna znajduje się pomnik w kształcie obelisku poświęcony prawdopodobnie poległym w I wojnie światowej. Nie zachowały się pierwotne inskrypcje, wykuto nowe: „W XV rocznicę wyzwolenia ziemi wałeckiej społeczeństwo … Mielęcin składa hołd poległym w walce o jej wyzwolenie 1945-1960”.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Powiat drawski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Drawsko Pomorskie.
  Opłata miejscowa (pot. opłata klimatyczna) – opłata lokalna pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w miejscowościach, które w oparciu o ww. kryteria na wniosek właściwej miejscowo rady gminy w uzgodnieniu z ministrem ochrony środowiska zaliczył właściwy wojewoda.
  Marcinkowice – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno. Miejscowość położona na wysokości 125 m n.p.m., przy szosie łączącej Tuczno z Mirosławcem, około 10 km na północ od Tuczna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.531 sek.