• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trymestr

  Przeczytaj także...
  Amerykański system edukacyjny w polskich szkołach średnich – alternatywny system edukacyjny w szkołach średnich oparty na funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie systemie „Core curriculum”. Zawarte w nim innowacje mają na celu podniesienie poziomu kształcenia oraz indywidualizację procesu nauczania, która uwzględniałaby osobiste predyspozycje ucznia i jego plany na przyszłość. System został zatwierdzony przez MEN decyzją DKO - 723 - 101/93.21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego zostało założone w 1991 roku w Warszawie jako dzienne humanistyczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja, które jest jego organem prowadzącym. Szkoła po roku działalności uzyskała prawa szkoły publicznej. Początkowo liceum nosiło urzędową nazwę nadaną przez kuratorium – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 21, od 1998 – zmieniono na 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące a w 2002 roku otrzymało imię Jerzego Grotowskiego.
  Semestr (z łac. semestris od sex = sześć + mensis = miesiąc) – wyodrębniony okres w roku akademickim lub szkolnym. W Polsce jest to najczęściej połowa tego roku.

  Trymestr – okres trwający trzy miesiące (por. semestr, kwartał).

  Trymestry w edukacji[ | edytuj kod]

  W roku szkolnym trymestr trwa około 12 tygodni (około 60 dni roboczych i 24 dni wolnych od pracy). W systemie amerykańskim przed każdym trymestrem następuje rejestracja, podczas której uczniowie układają sobie plan, wybierając potrzebne (znajdujące się w danej specjalizacji) przedmioty.

  Rok szkolny – umowna miara czasu trwania nauki i zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmująca rok począwszy od oznaczonego miesiąca, np. od września. W szkołach wyższych nosi nazwę roku akademickiego.Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).

  W polskiej oświacie przeważa podział roku szkolnego na semestry. W 1986 roku dr Danuta Nakoneczna wprowadziła w swoim autorskim LX Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Górskiego podział na trymestry. Poszły za tym inne szkoły skupione, jak LX LO, w Towarzystwie Szkół Twórczych jak też 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku. Trymestry umożliwiają dokonanie podziału rozkładu materiału nauczania na mniejsze części, łatwiejsze do przyswojenia przez uczniów. Nauczyciele systematyczniej oceniają pracę i zachowanie uczniów a uczniowie zdobywają więcej ocen cząstkowych, przez co ocena roczna staje się bardziej obiektywna. W szkołach specjalizujących się w startach uczniów w olimpiadach przedmiotowych styczeń uwolniony jest z obowiązków klasyfikacyjnych, dzięki czemu olimpijczycy mogą spokojnie przygotowywać się do półfinałów przypadających w tym okresie.

  Jerzy Grotowski (ur. 11 sierpnia 1933 w Rzeszowie, zm. 14 stycznia 1999 w Pontederze) – polski reżyser, teoretyk teatru, pedagog oraz twórca metody aktorskiej. Jeden z największych reformatorów teatru XX wieku. Honorowy obywatel Opola.Rozwój prenatalny dzieli się na trymestry, tzn. na trzy równe odcinki czasowe, z których każdy obejmuje trzy miesiące.

  Trymestry w medycynie[ | edytuj kod]

  Okres ciąży człowieka (okres prenatalny) dla celów medycznych dzielony jest na trzy trymestry, trwające po ok. trzy miesiące.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Trymestr w słowniku języka polskiego PWN
 • Warto wiedzieć że... beta

  Irena Stanisława Sendler z domu Krzyżanowska, ps. „Jolanta” (ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) – polska działaczka społeczna i charytatywna, od 1942 członek Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.571 sek.