Tropizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tigmotropizm kanianki pospolitej

Tropizm – reakcja ruchowa roślin i niższych zwierząt na bodźce zewnętrzne. Ruch (zwrot lub wygięcie) w kierunku bodźca to tropizm dodatni, plagiotropizm, w kierunku przeciwnym – tropizm ujemny, ortotropizm. Plagiotropizm może przybierać formę tropizmu transwersalnego, polegającego na ustawieniu organu pod kątem 90° do bodźca – diatropizm.

Fototropizm – typ wzrostu (tropizm), w którym kierunek wzrostu wyznaczany jest przez kierunek padającego światła. Fototropizm najczęściej obserwujemy w roślinach, ale może występować także w innych organizmach, takich jak grzyby. Wzrost w kierunku światła to fototropizm dodatni, wzrost w kierunku przeciwnym to fototropizm ujemny. Większość pędów roślin, potrzebujących światła do fotosyntezy, wykazuje fototropizm dodatni. Natomiast korzenie wykazują zazwyczaj fototropizm ujemny, chociaż w ich zachowaniu dominującą rolę odgrywać może geotropizm. Pędy niektórych winorośli wykazują fototropizm ujemny, co pozwala im na wzrost w kierunku ciemnych obiektów i wspieranie się na nich.Pole elektryczne – stan przestrzeni otaczającej ładunki elektryczne lub zmienne pole magnetyczne. W polu elektrycznym na ładunek elektryczny działa siła elektrostatyczna.

Przykłady tropizmu i powodujących go bodźców:

 • chemotropizm – reakcja ruchowa roślin w odpowiedzi na czynnik chemiczny,
 • fototropizm, heliotropizm, plagiofototropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana bodźcem świetlnym (heliotropizm na światło słoneczne),
 • geotropizm, grawitropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana bodźcem grawitacyjnym,
 • hydrotropizm, higrotropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana działaniem wody lub wilgoci,
 • termotropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana zmianami temperatury,
 • tigmotropizm, haptotropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana bodźcem mechanicznym,
 • traumatropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana zranieniem,
 • chromotropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana bodźcem barwnym,
 • elektrotropizm, galwanotropizm – reakcja ruchowa wywołana przez pole elektryczne.
 • Przyczyną ruchu może być różnica w tempie wzrostu różnych stron (części) rośliny lub odwracalne zmiany turgoru.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Nathalie Sarraute (ur. 18 lipca 1900 w Iwanowie, zm. 19 października 1999 w Paryżu) – pisarka francuska pochodzenia rosyjskiego, jedna z głównych reprezentantek tzw. nowej powieści. W swych utworach usiłuje śladem Marcela Prousta i Jamesa Joyce uchwycić i przedstawić świat przeżyć psychicznych. Opublikowała takie utwory jak: „Tropismes” (1938), „Portret nieznajomego” (1949, wyd. pol. 1959), z przedmową Sartre „Le planetarium” (1959) oraz szkic teoretyczny „Era podejrzliwości” (1956), „Les Fruits d’or” (1964), „Słyszy pan te śmiechy” (1972). Stworzyła też powieść autobiograficzną pt. „Enfance” (1983). W swych powieściach unika akcji bohaterów, stylu i skupia się na pokazaniu psychiki człowieka.

  Tropizmy w kulturze[ | edytuj kod]

  Tropizmy to tytuł książki francuskiej pisarki Nathalie Sarraute (1939, wyd. pol.: przeł. Szymon Żuchowski, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016). Sama autorka tak wypowiadała się o tropizmach w sensie psychologicznym: "[Tropizmy to] wewnętrzne ruchy skryte pod nieszkodliwą pospolitością pozorów, które wypełniają każdą chwilę naszego życia, ruchy, których jesteśmy ledwie świadomi, prześlizgujące się po skraju naszego postrzegania w postaci nieokreślonych błyskawicznych wrażeń, kryją się za naszymi gestami, pod wypowiadanymi przez nas słowami i okazywanymi uczuciami. Te ruchy stanowią tajemne źródło naszego istnienia, jego formę in statu nascendi, w chwili powstania".

  Hydrotropizm – tropizm wywołany działaniem wody na rośliny. Rodzaj chemotropizmu. Polega na wygięciu i kierunkowym wzroście części roślin wrażliwych na nasycenie wodą (parą wodną) – korzeni, ryzoidów itp. Hydrotropizm dodatni skutkuje przesuwaniem i dalszym wzrostem narządu w kierunku źródła wody. Podstawowym miejscem odbierania bodźca jest wierzchołek korzenia.Stronie Śląskie (niem. Seitenberg) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stronie Śląskie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • heliotrop = heliotropium = tomiłek
 • ruchy roślin
 • nastie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Kopcewicz: Ruchy roślin W: Fizjologia roślin (red. Kopcewicz Jan, Lewak Stanisław). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 586-601. ISBN 83-01-13753-3.
  2. Tropizmy, Biuro Literackie [dostęp 2019-07-18] (pol.).
  3. Przedmowa, [w:] Nathalie Sarraute, Age of Suspicion, Londyn: John Calder, 1963.
  Heliotrop (Heliotropium L.) – rodzaj roślin wieloletnich z rodziny ogórecznikowatych. Należy do niego ok. 250 gatunków występujących na większości obszarów o ciepłym lub umiarkowanym klimacie. Gatunkiem typowym jest Heliotropium europaeum L..Elektrotropizm, galwanotropizm – rodzaj tropizmu, w którym ruch warunkowany jest przez pole elektryczne. Reakcję ruchową tego typu wykazują: neurony, komórki mięśni, fibroblasty, komórki nabłonka, zielone glony, zarodniki, łagiewka pyłkowa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Chemotropizm – reakcja ruchowa roślin w odpowiedzi na czynnik chemiczny. Ruch w kierunku zwiększającego się stężenia związku chemicznego określany jest jako chemotropizm dodatni. Chemotropizm ujemny polega na ruchu w kierunki niższego stężenia substancji chemicznej. Bodziec chemiczny stymuluje lub hamuje wzrost komórek.
  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.
  Nastie, ruchy nastyczne – reakcje wzrostowe roślin niezależne od kierunku działania bodźca, związane z różnym tempem wzrostu różnych części organu lub ze zmianami turgoru niektórych komórek albo formy behawioralne zwierząt występujące u organizmów posiadających promienistą symetrię ciała.
  Biuro Literackie – prywatna oficyna wydawnicza powstała we Wrocławiu w 1996. Siedzibę ma obecnie w odrestaurowanej kamienicy w Przejściu Garncarskim. Celem wydawnictwa jest popularyzacja literatury współczesnej. Jego dyrektorem jest Artur Burszta. Rocznie nakładem Biura Literackiego ukazuje się ok. pięćdziesięciu książek, przede wszystkim poezja polska i tłumaczona, poza tym eseistyka i proza artystyczna. Biuro od połowy lat 90. organizuje festiwal Port Wrocław (dawny Port Legnica). Od 1998 działa portal biuroliterackie.pl.
  Ruchy roślin związane są z wrażliwością tkanek na pobudzenie przez różne bodźce, np. światło, temperaturę, wodę, substancje chemiczne. Zdolność komórek do reagowania na bodźce to pobudliwość.
  Termotropizm – ruch wzrostowy roślin pod wpływem zmian temperatury. Wynika ze wzrostu ogrzanych cześć organów, termotropizm dodatni, lub zahamowania wzrostu pod wpływem nagrzewania. Jest to istotny mechanizm adaptacyjny roślin.

  Reklama