• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Treta juga

  Przeczytaj także...
  Satjajuga (dewanagari सत्य युग, ang. Satya Yuga) – w kosmologii hinduistycznej pierwsza część mahajugi trwająca 1 728 000 lat.Wisznu (hindi: विष्णु) – jeden z najpopularniejszych dewów w hinduizmie, Bóg jedyny w wisznuizmie (największym wyznaniu hinduistycznym). Jeden z Trimurti (trójcy hinduistycznej) tworzonej wraz z Brahmą i Śiwą. Symbolizuje utrzymujący aspekt Boga, najczęściej identyfikowany z dwoma swoimi Awatarami: Kryszną i Ramą.
  Wisznuizm (nazywany czasami niepoprawnie spolszczoną nazwą wajsznawizm) – gałąź hinduizmu, w której Wisznu lub jeden z jego awatarów wielbiony jest jako Bóg. Najpopularniejszą religią wisznuicką jest krysznaizm.

  Tretajuga (dewanagari त्रेतायुग, ang. Treta Yuga) – w kosmologii hinduistycznej druga część mahajugi trwająca 1 296 tys. lat. Przed tretajugą jest satjajuga, a po: dwapara- i kalijuga. Tretajuga jest określana jako wiek srebrny.

  Ludzie żyjący w tym okresie żyli 10 tys. lat. W stosunku do satjajugi, pogorszyła się jakość takich cech ludzkich jak pamięć czy zdrowie. W tym wieku zaczęła się pojawiać przestępczość i rozpusta.

  Według wisznuitów, w każdej z jug pojawia się określona forma Wisznu i tak, dla tretajugi jest to awatara w kolorze czerwonym.

  Dwaparajuga (dewanagari द्वापरयुग , ang. Dvapara Yuga) – w kosmologii hinduistycznej trzecia część mahajugi trwająca 864 000 lat. Dwaparajugę poprzedzają satja- i tretajuga, a po niej następuje kalijuga. Dwaparajuga jest określana jako wiek brązowy.Kalijuga (sanskr. Kāliyuga) – w kosmologii hinduistycznej czwarta część mahajugi trwająca 432 000 lat. Kalijugę poprzedzają satjajuga (zwana też krytajugą), tretajuga i dwaparajuga. Kalijuga jest określana jako wiek żelazny oraz jako "wiek kłótni i hipokryzji".

  Polecaną formą samorealizacji w tym okresie było przeprowadzanie wielkich ofiar ogniowych.

  Warto wiedzieć że... beta

  Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.
  Awatara (także Awatar) (dewanagari अवतार, transliteracja avatāra, ang. avatara, zstąpienie, zejście, inkarnacja) – w hinduizmie wcielenie (inkarnacja) bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, zwierzęcej lub hybrydalnej, w celu przywrócenia ładu na ziemi (dharma).
  Samorealizacja, samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, proces stawania się "tym, kim się chce być" (a nie tym, kim się jest), dążeniem do wewnętrznej spójności, jedności z samym sobą, spełnienia swojego przeznaczenia lub powołania.
  Mahajuga (sanskr.: wielka juga) – w hinduizmie okres istnienia materialnego świata składający się z czterech okresów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.746 sek.