Transformator energetyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Transformator energetyczny

Transformator energetycznytransformator elektryczny używany w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napięć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości.

Kadź - duże, otwarte naczynie, dawniej wykonane zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu. Wyrobem kadzi zajmował się bednarz.Transformator rozdzielczy – transformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".

Ciekawostką jest, że pierwszy transformator trójfazowy wymyślił i skonstruował w 1890 roku Polak z pochodzenia Michał Doliwo-Dobrowolski. Dokonał tego będąc dyrektorem w niemieckiej firmie AEG i we współpracy ze szwajcarską firmą Oerlikon.

Podział[ | edytuj kod]

Ze względu na charakterystykę pracy i parametry można wyróżnić następujące typy transformatorów energetycznych:

 • transformator blokowy – transformator energetyczny stosowany w elektrowniach w celu podwyższenia napięcia generatorowego produkowanego prądu do poziomu napięcia sieci przesyłowej (220 lub 400 kV);
 • autotransformator wysokich napięć – transformator energetyczny stosowany w miejscach przejść jednego napięcia przesyłowego na inne, np. z 400 kV do 220 kV;
 • transformator sieciowy mocy – transformator energetyczny sieciowy stosowany do transformacji napięć przesyłowych 400 kV i 220 kV oraz napięcia dosyłowego 110 kV na napięcia średnie 15 kV, 10 kV. Może być wyposażony w odczepy na napięcia niskie (gospodarcze) 0,4 kV;
 • Pod względem konstrukcyjnych rozróżnia się dwa podstawowe rozwiązania:

  AEG (niem. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft) – niemiecki koncern elektrotechniczny z siedzibą w Berlinie, założony przez przemysłowca niemieckiego Emila Rathenau, na bazie istniejącej od 1883 spółki akcyjnej Deutsche Edison-Geselschaft fūr angewandte Elektrizität, która zajmowała się produkcją urządzeń dla przemysłu elektrotechnicznego na bazie kilku patentów Thomasa Edisona.Rdzeń magnetyczny, część obwodu magnetycznego, wykonana z materiału ferromagnetycznego, otoczona zwojami cewki; termin rdzeń magnetyczny jest często traktowany jako synonim magnetowodu.
 • transformator olejowy, którego rdzeń wraz z uzwojeniem jest zanurzony w zamkniętej pokrywą kadzi stalowej z olejem mineralnym lub syntetycznym stanowiącym element izolacyjny;
 • transformator suchy z uzwojeniami oraz z rdzeniem znajdującym się w powietrzu lub zalewie żywicznej, stosowany do mniejszych mocy i niektórych zastosowań specjalnych.
 • Pod względem mocy znamionowych transformatory energetyczne dzieli się na 3 grupy:

  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.
 • I grupa - transformatory o mocy większej niż 100 MVA lub transformatory o górnym napięciu nie mniejszym niż 220 kV;
 • II grupa - transformatory o mocy większej od 1600 kVA nie zaliczane do grupy I;
 • III grupa - transformatory o mocy nie większej niż 1600 kVA.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Moc pozorna – (S, VA) wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:
  Oerlikon – szwajcarski producent uzbrojenia przeciwlotniczego, który zasłynął konstrukcją 20 mm działka automatycznego opracowanego w 1914 roku, masowo używanego w I wojnie światowej, II wojnie światowej aż do dnia dzisiejszego. Kopie jak i pochodne tej konstrukcji były używane zarówno przez wojska niemieckie, francuskie, brytyjskie jak i japońskie.
  Przekaźnik Buchholza – przekaźnik gazowo-wydmuchowy wykorzystywany jako zabezpieczenie w transformatorach energetycznych, został wynaleziony przez niemieckiego inżyniera Maxa Buchholza w roku 1921.
  Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Przewód ochronny PE (ang. protective conductor) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym.
  Tabliczka znamionowa – tabliczka (najczęściej metalowa), trwale przymocowana do maszyny, urządzenia, aparatu, środka transportu itp., zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak:

  Reklama