• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Transformacja gospodarcza

  Przeczytaj także...
  Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)
  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

  Transformacja gospodarcza – pojęcie o szerokim znaczeniu. Punktem wyjścia jest definicja transformacji systemowej M. Nasiłowskiego z 1995 roku: "przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej obejmujące zmianę ustroju politycznego oraz tworzenie rynkowych warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, tj. przedsiębiorstw, jednostek budżetowych i gospodarstw domowych".

  Transformacja ustrojowa – zmiany zachodzące wewnątrz systemu politycznego oraz partyjnego, danego kraju lub też ich grupy. Zmiany związane z jakościową zmianą sposobu rządzenia, sprawowania władzy. Wiąże się także wielokrotnie ze zmianą elit. Transformacja prowadzi także do zmiany ustroju państwa.Transformacja wolnorynkowa – proces przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej lub nakazowo-rozdzielczej do kapitalistycznej, czyli wolnorynkowej.

  Transformacja systemowa składa się z transformacji ustrojowej i gospodarczej. Przy czym zmiany w zakresie gospodarczym to takie działania, których celem jest stworzenie dla podmiotów gospodarczych, rynkowych warunków funkcjonowania wykraczających poza sferę postaw ludzkich i wynikających z nich zachowań.

  System gospodarczy - jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności wytwarzania dóbr. W dzisiejszych czasach budowany jest poprzez system prawny, który reguluje i kształtuje rzeczywistość gospodarczą.

  Transformacja gospodarcza jako kategoria teorii systemów ekonomicznych

  Transformacja gospodarcza rozpatrywana w tym kierunku obejmować będzie nowe procesy rozwojowe gospodarki, zapoczątkowane przez formalną zmianę ustroju politycznego. Dzięki czemu powstanie nowy system gospodarczy. Transformacja gospodarcza musi się więc ukazać w dwóch obszarach jakimi są:

 • zmiana struktury własnościowej gospodarki – poprzez prywatyzację przedsiębiorstw państwowych
 • zmiana sposobu regulowania gospodarki (likwidacja biurokracji).
 • Transformacja gospodarcza jako element polityki gospodarczej

  Jeśli rozpatrywać będziemy transformację gospodarczą jako element polityki gospodarczej to będziemy mówili o tym, jaka powinna być ta transformacja, wskazując na cele gospodarcze.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • polityka gospodarcza
 • system gospodarczy
 • transformacja wolnorynkowa
 • transformacja ustrojowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M.Nasiłowski Transformacja systemowa w Polsce, Key Text, Warszawa 1995

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Transformacja gospodarcza w Polsce Maciej Bałtowski i Maciej Miszewski, PWN, Warszawa 2006
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.