Towarzystwo Naukowe we Lwowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Towarzystwo Naukowe we Lwowie – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą we Lwowie, założone w 1901 pod nazwą Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej.

Witold Firlej Broniewski (ur. 15 października 1880 w Pskowie, zm. 11 stycznia 1939 w Warszawie) – polski naukowiec; metaloznawca, metalurg. Minister w okresie II Rzeczypospolitej.Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (ang. Wrocław Scientific Society) powstało w 1946 z inicjatywy prof. Stanisława Kulczyńskiego, późniejszego długoletniego prezesa, jako kontynuacja Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (1901–1919) i następnie Towarzystwa Naukowego we Lwowie (1920–1939).

Inicjatorem powstania towarzystwa był Oswald Balzer. Akt założenia towarzystwa podpisali: Bronisław Kruczkiewicz, Stefan Niementowski, Antoni Małecki, Wiktor Hahn, Ludwik Finkel, Józef Korzeniowski, Emanuel Machek, W.Weher, Bronisław Czarnik, K. J. Heck, A.Kalina, M.Wroński, Jan Leciejewski, E.Wolff, M.Kuczyński, Juliusz Ross, E.Engel, Władysław Ochenkowski, J.Zakrzewski, Tadeusz Wiśniowski i Oswald Balzer. Wszyscy sygnatariusze aktu weszli w skład komitetu organizacyjnego towarzystwa. 10 grudnia 1900 powołano ścisły komitet organizacyjny, w którego skład weszli: O.Balzer, W.Hanh, J.Korzeniowski, St.Niementowski i J.Zakrzewski. Od 1920 do 1939 towarzystwo funkcjonowało pod nazwą Towarzystwo Naukowe we Lwowie, którego kontynuację stanowi współczesne Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (patrz [1]).

Ludwik Bernacki (ur. 12 czerwca 1882 w Jaworowie, zm. 18 września 1939 we Lwowie) – polski historyk literatury polskiej i teatru, edytor, bibliotekarz, bibliograf, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.Władysław Kozicki (ur. 29 października 1879, zm. 12 stycznia 1936 we Lwowie) – polski historyk sztuki, poeta, dramaturg, publicysta, recenzent teatralny, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Cele i organizacja[ | edytuj kod]

Było najpoważniejszym z lwowskich towarzystw naukowych. Celem Towarzystwa była praca nad rozwojem i postępem nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Jan Nepomucen Fijałek (ur. 8 maja 1864 w Pogwizdowie koło Bochni, zm. 19 października 1936 w Krakowie) – polski historyk Kościoła katolickiego, ksiądz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, znawca dziejów chrześcijaństwa.Józef Siemiradzki (ur. 28 marca 1858 w Charkowie, zm. 12 grudnia 1933 w Warszawie) – polski geolog i podróżnik, profesor paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego (1901-1933).

Podzielone było na trzy wydziały:

  1. filologiczny
  2. historyczno-filozoficzny
  3. matematyczno-przyrodniczy

oraz miało sekcję historii sztuki i kultury.

Rok administracyjny Towarzystwa mijał z końcem czerwca. Odbywały się wówczas doroczne posiedzenia, w czasie których Przewodniczący i Sekretarz Generalny składali sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Środki finansowe na działalność wydawniczą Towarzystwa pochodziły z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz z fundacji i darowizn osób prywatnych.

Aleksander Czołowski (ur. 27 lutego 1865 w Bakończycach pod Przemyślem, zm. 7 lipca 1944 we Lwowie) – polski historyk i archiwista, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie, profesor.Franciszek Ksawery Fierich (ur. 2 grudnia 1860 w Krakowie, zm. 8 września 1928 w Warszawie), prawnik polski, specjalista postępowania cywilnego, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Jan Mydlarski (ur. 14 października 1892 w Pilźnie, zm. 1956 we Wrocławiu) − polski antropolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1951-1953).
Jan Nepomucen Łoś (ur. 14 maja 1860 w Kielcach, zm. 10 listopada 1928 w Krakowie) – językoznawca i slawista; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor w latach 1923-1924.
Leon Piniński (ur. 8 marca 1857 we Lwowie, zm. 4 kwietnia 1938 we Lwowie) – polski dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki, profesor prawa rzymskiego i rektor (w roku akademickim 1928/1929) Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Jan Ptaśnik (ur. 15 stycznia 1876 w Mikluszowicach koło Bochni, zm. 22 lutego 1930 we Lwowie) - polski historyk, mediewista, badacz historii materialnej i historii kultury, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek PAU, członek czynny Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Rudolf Kotula (ur. w 1875, zm. 11 października 1940) - polski bibliotekoznawca, długoletni dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Jana Kazimierza i Biblioteki Baworowskich we Lwowie
Kazimierz Władysław Bartel (ur. 3 marca 1882 we Lwowie, zm. 26 lipca 1941 tamże) – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, w latach 1919–1920 kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, podpułkownik saperów Wojska Polskiego, wolnomularz. Po ataku Niemiec na ZSRR podczas II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, odmówił kolaboracji z nazistami, za co został przez nich zamordowany.
Jan Gwalbert Pawlikowski (ur. 18 marca 1860 r. w Medyce, zm. 5 marca 1939 r. we Lwowie) – polski ekonomista, publicysta i polityk, historyk literatury, taternik, jeden z pionierów ochrony przyrody.

Reklama