Tona rejestrowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tona rejestrowa (RT – register tonne) – niemetryczna jednostka objętości używana do określania pojemności rejestrowej brutto (BRT / GRT) i netto (NRT) statków handlowych.

Jeziorowiec (ang. Laker) – rodzaj statku handlowego przeznaczonego do uprawiania żeglugi pomiędzy portami znajdującymi się na brzegach Wielkich Jezior w USA i Kanadzie. Różni się od statków pełnomorskich pewnymi cechami konstrukcyjnymi, przede wszystkim ograniczeniem szerokości i zanurzenia. Najczęściej są to masowce.Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
1 RT = 100 stóp sześciennych = 2,8316846592 m³

Na mocy konwencji międzynarodowej z 1969 roku, od 1982 roku zmieniono sposób pomiaru pojemności i od 1994 roku zaprzestano używania ton rejestrowych. Obecnie pojemność brutto statków podaje się w jednostkach niemianowanych.

Spotyka się także określanie ton rejestrowych używanych do wyrażania pojemności rejestrowej brutto i netto jako tony rejestrowe brutto (ang. gross registered ton, niem. Bruttoregistertonne) i netto, lecz są to te same jednostki. Tona rejestrowa netto (NRT) oznaczała jednostkę pojemności rejestrowej netto statku, czyli pojemności pomieszczeń statku przeznaczonych tylko dla ładunku i pasażerów.

Tonaż – pojęcie określające wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty w jednostkach objętościowych (pojemność), określanych jako tony rejestrowe. Pojęcie tonażu bywa także używane nieściśle na określenie nośności statków lub wyporności okrętów, wyrażonej w tonach jako jednostkach masy.Pojemność rejestrowa – inaczej pojemność statku – objętość wewnętrznej przestrzeni statku. Operuje się tutaj dwoma pojęciami:

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pojemność rejestrowa
 • pojemność brutto
 • tonaż
 • pozaukładowe jednostki miary, układ SI
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzona w Londynie 23 czerwca 1969, ratyfikowana przez Polskę w 1976, weszła w życie 18 lipca 1982 (Dziennik Ustaw 1983 nr 56 poz. 247)
  2. Z wyjątkiem państw niebędących stronami konwencji, statków pływających tylko po Wielkich Jeziorach Amerykańskich (jeziorowców), Morzu Kaspijskim oraz rzekach La Plata, Parana oraz Urugwaj i statków sprzed 1982, dla celów innych konwencji.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.
  Reklama