Tomice (powiat pleszewski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tomice (Tomycze, wcześniej prawdopodobnie również Toplice) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gizałki.

Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.Nizina Południowowielkopolska (318.1-2) – makroregion w środkowo zachodniej Polsce, zachodnia część Nizin Środkowopolskich położona w dorzeczu środkowej Warty, nizina denudacyjna przecięta pradolinami Warty utworzonymi przez lądolód skandynawski , Prosny i Neru; największym miastem jest Kalisz.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kaliskiego.

Tomice leżą przy drodze wojewódzkiej nr 442 (28 km na południowy wschód od autostrady A2). Graniczą z gminami: Pyzdry i Żerków.

Wieś położona na Nizinie Wielkopolskiej. Na zachodzie granicę miejscowości wyznacza rzeka Prosna, na północy i wschodzie granicę wyznaczają lasy położone na słabych glebach bielicowych. W Tomicach swoje siedliska ma bardzo liczna grupa zwierząt m.in.: bobry europejskie, dziki, sarny, dzięcioły, kuny leśne i jelenie.

Powiat pleszewski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pleszew.Dzik euroazjatycki, dzik (Sus scrofa) – gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych (Suidae). Sus scrofa jest jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej.

Lasy bogate są w owoce leśne oraz grzyby.

Rozwinął się handel spożywczo-przemysłowy, oraz przemysł kotlarski i drewniany a przede wszystkim rolnictwo. (Stosunek lasów do terenów rolniczych wynosi około 1/2).

W Tomicach siedzibę mają: szkoła podstawowa im. Obrońców Tobruku, gminne centrum kultury oraz ochotnicza straż pożarna. Na terenie domu kultury działa filia biblioteki gminnej oraz koło gospodyń wiejskich.

W miejscowości działa piekarnia, która zaopatruje w pieczywo i wyroby cukiernicze kilkadziesiąt okolicznych miejscowości.

Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Niegdyś na terenie miejscowości działały dwa młyny (wodny i wiatrowy), oraz dwóch kowali.

W Tomicach znajduje się także warsztat samochodowy.

Na terenie gminy i miejscowości Tomice (na obszarach rolnych w pobliżu Prosny) zaczęto budowę parku wiatrowego (18 turbin wiatrowych).

Planuje się budowę hali sportowej oraz wybudowano już boisko o nawierzchni trawy syntetycznej dla szkoły podstawowej.

Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

Historia[ | edytuj kod]

Tomice leżą na szlaku bursztynowym, który przebiegał wzdłuż Prosny. Pierwsi osadnicy zamieszkiwali tereny obecnych Tomic już w początkowych latach XVI wieku. Miejscowość nosiła nazwę Toplice od częstych powodzi jakie przynosiła ze sobą rzeka Prosna. Dopiero w późniejszym czasie przyjęła się obecna nazwa, za sprawą właściciela ziemskiego (prawdopodobnie) Tomasza Tomickiego, który wyróżniał się swoją dobrocią i prawością. W pewnym okresie dużą część populacji Tomic stanowiła ludność żydowska. Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego miejscowość znalazła się w 1815 r. w granicach Imperium Rosyjskiego, gdzie pozostawała aż do I wojny światowej, była wtedy miejscowością przygraniczną. Tym samym w latach 1918-1939 znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej. Choć miejscowość leżała w zaborze rosyjskim to bliskość zaboru pruskiego przełożyła się na wysoką kulturę rolną.

Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr wschodni (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Miejscowość istniała już w 1250 r. w parafii Szymanowice (dawny kościół pod wezwaniem św. Anny), kiedy to na zjeździe w Szymanowicach książę Przemysław I potwierdził kościołowi gnieźnieńskiemu nadanie Ostrowitego Prymasowskiego. Na początku XVI w. pleban w Szymanowicach pobierał stąd dziesięcinę i po korcu żyta i tyleż owsa z każdego półłanka.

Gmina Gizałki (do 1954 gmina Szymanowice) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

W 1579 r. wieś była własnością Małgorzaty Tomickiej, a w 1618 r. Stanisława Tomickiego.

W spisie z 1827 r. wymienione są 3 wsie: Tomice (19 domów i 320 mieszkańców), Tomice Nowe (26 i 213), Tomice Stare (17 i 138). Była więc to wieś duża, mająca w sumie 62 domy i 671 mieszkańców. Dzisiaj część terenów wsi znalazło się po stronie gminy Pyzdry. (Ciemierów - w tym dworek Tomickich, Ciemierów Kolonia to dawniej Tomice Nowe i Tomickie Olendry). W ciągu XIX stulecia nastąpił jednak znaczący regres w jej rozwoju jak i w rozwoju okolicznych miejscowości. Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego miejscowość znalazła się w 1815 r. w granicach Imperium Rosyjskiego, gdzie pozostawała aż do I wojny światowej, była wtedy miejscowością przygraniczną. Około 1890 r. w Tomicach należących do powiatu słupeckiego, gminy i parafii Szymanowice znajdowało się dużo mniej osadników: we wsi – 14 domów, 219 mieszkańców, w folwarku – 6 domów, 46 mieszkańców, w osadzie leśnej Młynek Tomicki – 3 domy, 31 mieszkańców, w folwarku Tomickie Górki dane nieznane. W całej wsi budynków murowanych było 7, z drewna 21. W 1870 r. była tu też gorzelnia .

Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Województwo kaliskie – województwo istniejące w latach 1975–1998 ze stolicą w Kaliszu; w 1999 zostało podzielone między województwo wielkopolskie, województwo dolnośląskie oraz województwo łódzkie.

W latach 1918-1939 miejscowość znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej.

W 1938 r. miejscowość obejmowała 68 zabudowań.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 403 - Dostęp zabroniony - Blog.pl, x-bialobloty-x.blog.onet.pl [dostęp 2017-11-27] (ang.).
  2. Gmina Gizałki, gizalki.pl [dostęp 2017-11-27] (pol.).
  3. SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE :: Patriotyzm Jutra - Legendy, których nie znacie, www.patriotyzmjutra-legendy.sto.org.pl [dostęp 2017-11-27] (ang.).
Reklama