Tomasz Jelonek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

Tomasz Jelonek (ur. 9 marca 1937 w Krakowie) − ksiądz katolicki, profesor dr hab. teologii biblijnej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński), autor licznych publikacji popularnonaukowych dotyczących Biblii i geografii biblijnej, kapelan Jego Świątobliwości, kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1990–1991.

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

Obszarem badań naukowych ks. prof. Jelonka są: teologia biblijna, historia oddziaływania Biblii, realia biblijne, zwłaszcza Ziemia Święta jako Piąta Ewangelia, historia Izraela, małżeństwo i rodzina w kulturach świata. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Publikuje m.in. na łamach kwartalnika orientalistycznego Ziemia Święta.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Biblijna historia zbawienia, Kraków 1987 ​ISBN 83-00-03478-1​.
 • Tło biblijne "Pieśni słonecznej" świętego Ojca Franciszka, Kraków 1992 (nakładem autora).
 • Kohelet i Syrach: dwaj mędrcy Izraela, Kraków 1992.
 • Komputerowa polska bibliografia biblijna, Kraków 1992.
 • Orędzie Starego Testamentu, Kraków 1992 ​ISBN 83-85541-25-X​.
 • Wprowadzenie w świat Biblii, Kraków 1992.
 • Biblia a nauka, Kraków 1995 ​ISBN 83-903259-1-8​.
 • Św. Paweł i jego listy, Kraków 1995 ​ISBN 83-903259-2-6​.
 • Szukającym prawdy: katechezy dla wszystkich, Kraków 1995 ​ISBN 83-85017-40-2​.
 • Człowiek - istota religijna: materiały do wykładu katechizmu Kościoła katolickiego, Kraków 1996 ​ISBN 83-903259-5-0​.
 • Śladami Męki Pańskiej, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-421-X​.
 • W sercu człowieka zaczynają się problemy świata: homilie na rok A, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-472-4​.
 • Nowy Testament dla ciebie, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-530-5​.
 • Wprowadzenie do listów świętego Pawła, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-423-6​.
 • Znaki obecności Boga: homilie na Rok B, Kraków 1999 ​ISBN 83-7097-659-X​.
 • Napełnieni Duchem Świętym: materiały na temat Ducha Świętego, Kraków 1999 ​ISBN 83-7097-557-7​.
 • Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, Kraków 1999 ​ISBN 83-87022-33-0​.
 • Wyjątkowa Księga ludzkości, Kraków 1999 ​ISBN 83-87022-27-6​.
 • Nabożeństwa biblijne, Kraków 2000 ​ISBN 83-7097-696-4​.
 • Prawdziwa wolność to wolność od grzechu: homilie na rok C, Kraków 2000 ​ISBN 83-7097-739-1​.
 • 36 spotkań z Ziemią Świętą, Kraków 2001 ​ISBN 83-7097-716-2​.
 • Nowenna do Ducha Świętego, Kraków 2001 ​ISBN 83-87022-64-0​.
 • Schemat Miszny, Kraków 2001 ​ISBN 83-87022-67-5​.
 • Hieronim, Kraków 2003 ​ISBN 83-7318-225-X​.
 • Krótko o Piśmie Świętym, Kraków 2003 ​ISBN 83-7318-192-X​.
 • Dzieje świątyni jerozolimskiej, Kraków 2004 ​ISBN 83-7318-176-8​.
 • Wędrówki biblijne, Kraków 2004 ​ISBN 83-7318-194-6​.
 • List do Hebrajczyków, Kraków 2005 ​ISBN 83-7318-538-0​.
 • Ile waży grosik? Kazania dla dzieci - rok B, Kraków 2006 ​ISBN 83-89307-06-5​.
 • Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006 ​ISBN 83-7318-566-6​.
 • Interpretacja i symbolika, pod red., Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-065-9​.
 • Księgi historyczne Starego Testamentu, Kraków 2006 ​ISBN 83-7318-632-8​.
 • Problem autorstwa, Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-089-6​.
 • Rozumienie Biblii, pod red., Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-088-8​.
 • Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7422-151-1​.
 • Biblia w kulturze świata, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-60703-20-5​.
 • Chasydzi: radośni mistycy żydowscy, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7485-032-2​.
 • Inkulturacja Biblii, pod red., Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7438-128-4​.
 • Inspiracje biblijne, pod red., Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7438-143-7​.
 • Prorocy Starego Testamentu, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7318-966-9​.
 • Wprowadzenie do lektury Biblii, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7318-831-0​.
 • Biblia - ojcowie Kościoła, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-151-2​.
 • Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7505-103-2​.
 • Teologia - rośliny i zwierzęta, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-188-8​.
 • Spotkania z Biblią, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-170-3​.
 • Wokół Biblii, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-165-9​.
 • Religia Izraela wobec Religii Państw ościennych, Kraków 2008, Wydawnictwo PETRUS
 • Urszula Ledóchowska, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Historia literacka Biblii, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS, ​ISBN 978-83-61533-01-6​.
 • Kultura mezopotamska a Biblia, Kraków 2009 ​ISBN 978-83-61533-60-3​.
 • Mesjanizm, Kraków 2009 ​ISBN 978-83-61533-33-7​.
 • Repetytorium biblijne, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Kultura Perska a Biblia, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, pod red., Kraków 2009 ​ISBN 978-83-7422-265-5​.
 • Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków 2010 ​ISBN 978-83-61533-26-9​.
 • Biblia a mity o Raju i złotym wieku, Kraków 2010, Wydawnictwo PETRUS
 • Syjon biblijny, Kraków 2010 ​ISBN 978-83-7505-319-7​.
 • Teologia biblijne, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia a mity o walce kosmicznej, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia w nauczaniu Kościoła, Kraków 2011 ​ISBN 978-83-7505-714-0​.
 • Kultura grecka a Stary Testament, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Kultura grecka a Nowy Testament, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Czytając Stary Testament, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia jako fenomen Kulturowy, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Miniatury biblijne, Kraków 2013, Wydawnictwo PETRUS
 • Święty Jan Paweł II, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • 104 Pielgrzymki Jana Pawła II, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblijne kłosy z gratulacyjnych snopów, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania adwentowe, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania maryjne, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia w świecie mitów, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.1, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.2, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.3, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.4, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Błogosławieni miłosierni. Przewodnik duchowy (seria: Światowe Dni Młodzieży), Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania pasyjne, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.5, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.6, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.7, Kraków 2017, Wydawnictwo PETRUS
 • Historia Izraela (t. 1) ustalenia wstępne, Kraków 2017, Wydawnictwo PETRUS
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tomasz Bolesław Jelonek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-12-11].
  2. Ks. Tomasz Jelonek. www.wydawnictwopetrus.pl. [dostęp 2011-12-11].
  3. Ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek. www.pat.krakow.pl. [dostęp 2011-12-11].
  4. Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny. www.upjp2.edu.pl, 2011-05-18. [dostęp 2011-12-11].
  5. Tomasz Bolesław Jelonek. www.ptm.org.pl. [dostęp 2011-12-11].
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – polskie towarzystwo naukowe, którego celem jest "rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród ogółu społeczeństwa katolickiego", założone w 1924.
  Teologia biblijna – dyscyplina teologii, której przedmiotem jest Biblia jako pismo natchnione. Bada i systematyzuje rozwój idei teologicznych w całej Biblii, w Starym i Nowym Testamencie, oraz w poszczególnych księgach.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Ziemia Święta − termin pochodzący z Biblii, oznaczający Palestynę i Izrael jako miejsca rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Nazwa używana głównie przez chrześcijan, ale także w judaizmie i islamie.

  Reklama