• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tojad  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Tojad niski, t. bukowiński, t. tauryjski (Aconitum bucovinense Zapał.) – gatunek (w niektórych ujęciach systematycznych podgatunek) rośliny z rodziny jaskrowatych. Takson rodzimy, w Polsce uznany za wymierający.Tojad dzióbaty, tojad pstry (Aconitum variegatum L.) – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Występuje w środkowej, południowej i wschodniej Europie oraz w Turcji. W Polsce występuje głównie w Karpatach i Sudetach, poza nimi jeszcze na przedgórzu Sudetów, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Gdańskim.
  Biologia[ | edytuj kod]

  Rośliny bardzo silnie trujące: Zawierają alkaloidy dwuterpenowe: akonitynę, akoninę, napelinę, mezakoninę.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Synonimy

  Napellus N. M. Wolf Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (2001...)

  W systemie APG II tojad należy do rzędu jaskrowców (Ranunculales), kladu dwuliściennych właściwych (eudicots). Jaskrowate są grupą siostrzaną dla rodziny berberysowatych. Pozycja rodzaju w systemie Reveala

  Gromada: okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Ranunculopsida Brongn., podklasa jaskrowe (Ranunculidae Takht. ex Reveal), nadrząd Ranunculanae Takht. ex Reveal), rząd jaskrowce (Ranunculales Dumort.), podrząd Ranunculineae Bessey in C.K. Adams, rodzina jaskrowate (Ranunculaceae Juss.), podrodzina Aconitoideae Raf., plemię Aconiteae Horan., rodzaj tojad (Aconitum L.).

  Jaskrowce (Ranunculales Dumort.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad i rząd w systemach klasyfikacyjnych. Przeważnie są to rośliny zielne, ale także drzewa i krzewy (w drewnie zawsze obecne są naczynia). Należy tu (według APweb) 7 rodzin zawierających 199 rodzajów z 4445 gatunkami.Tojad mołdawski (Aconitum moldavicum) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. W Polsce występuje tylko podgatunek A. moldavicum subsp. hosteanum nazywany też tojadem Hosta.
  Gatunki flory Polski
 • tojad Berdaua (Aconitum ×berdaui Zapał.)
 • tojad czarnohorski (Aconitum ×czarnohorense (Zapał.) Mitka)
 • tojad dzióbaty, t. pstry, t. smukły (Aconitum variegatum L.)
 • tojad Fischera (Aconitum carmichaelii Debeaux) – gatunek uprawiany
 • tojad Gayera (Aconitum ×gayeri Starmũhl)
 • tojad karłowaty (Aconitum ×nanum (Baumg.) Simonk.)
 • tojad kosmatoowockowy (Aconitum ×hebegynum DC.)
 • tojad lisi (Aconitum lycoctonum L. Emend. Koelle)
 • tojad mocny (Aconitum firmum Rchb.)
 • tojad mołdawski (Aconitum moldavicum Hacq.)
 • tojad niski (Aconitum bucovinense Zapał.)
 • tojad ogrodowy (Aconitum ×cammarum L. Emend. Fr.) – gatunek uprawiany
 • tojad Pawłowskiego (Aconitum ×pawlowskii Mitka & Starmũhl.)
 • tojad sudecki (Aconitum plicatum Kőhler ex Rchb.)
 • tojad wiechowaty (Aconitum degenii Gáyer)
 • tojad wschodniokarpacki (Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer)
 • tojad wyniosły (Aconitum ×exaltatum Bernh. Ex Rchb.)
 • Inne gatunki (wybór)
 • Aconitum columbianum Nutt.
 • Aconitum stoerkianum – tojad Stoerka
 • Aconitum anthora – tojad południowy
 • Aconitum ×lengyelii – tojad Lengyela
 • Tojad wiechowaty (Aconitum degenii Gáyer) – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. W Polsce występuje tylko jego podgatunek Aconitum degenii subsp. degenii, w Polsce uznany za rzadki.Korzeń (łac. radix) – część sporofitu, która dostarcza roślinom wodę i substancje odżywcze (sole mineralne), utrzymuje rośliny na podłożu i służy do gromadzenia substancji zapasowych. Występuje niemal u wszystkich roślin naczyniowych, nieobecny jest jedynie u posiadających chwytniki psylotowych i niektórych roślin, u których korzeń zanikł wtórnie (np. u pływaczy i wolffii bezkorzeniowej). Rośliny zakorzenione są zwykle w glebie, u epifitów wykształcają się korzenie powietrzne, u hydrofitów korzenie zanurzone.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.
  Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).
  Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski – całościowa, krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Opracowana została przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera PAN w Krakowie. Składa się z dwóch wydań.
  Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.
  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.
  Rośliny lecznicze - najczęściej rośliny lądowe, zawierające substancje czynne, stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Z niektórych części tych roślin wyrabia się leki (np. z korzeni, łodyg, liści, kwiatów). Na świecie poznano ok. 2 500 gatunków roślin leczniczych-u nas rośnie ich ok. 400-w praktyce stosowane jest ok. 200. Zdecydowana większość z nich to rośliny naczyniowe, nieliczne należą do paprotników, porostów i glonów. Niektóre z gatunków ziół stosowane dawniej w ludowej medycynie, obecnie nie są już używane.
  Tojad Gayera (Aconitum ×gayeri Starm.) – roślina z rodziny jaskrowatych będąca mieszańcem dwóch gatunków: tojadu wiechowatego Aconitum degenii Gáyer oraz tojadu wschodniokarpackiego Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer. W Polsce w występuje w Bieszczadach Zachodnich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.