• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tobiasz Wiszniowski

  Przeczytaj także...
  Franciszek Siarczyński, krypt.: F. S.; F. S. P. K.; Fr. S.; S...; X. Fr. Siarcz.; X. S. od Ro... K. B. T. P., (ur. w 12 października 1758 w Hruszowicach, zm. 7 listopada 1829 we Lwowie) – polski ksiądz katolicki, członek zakonu pijarów, kaznodzieja, historyk, geograf, publicysta, edytor, tłumacz i poeta.Tadeusz Czacki herbu Świnka, krypt.: T. C., (ur. 28 sierpnia 1765 w Porycku na Wołyniu, zm. 8 lutego 1813 w Dubnie na Wołyniu) – polski działacz oświatowy i gospodarczy, pedagog, historyk, ekonomista, bibliofil, numizmatyk, członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca Konstytucji 3 Maja, współzałożyciel warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, twórca Biblioteki Poryckiej, główny twórca i organizator Liceum Krzemienieckiego zwanego Atenami Wołyńskimi, ostatni starosta niegrodowy nowogrodzki (1786-1792).
  Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanych przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich. W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, a następnie zobligowani do przejścia na katolicyzm lub do opuszczenia Polski. Po wygnaniu z Polski kontynuowali działalność przede wszystkim w Siedmiogrodzie i Niderlandach. Ich ostatnie wspólnoty za granicą zanikły w 1803.

  Tobiasz Wiszniowski – polski XVI-wieczny pisarz, autor cyklu Trenów poświęconych jego matce, Róży Wiszniowskiej, opublikowanych w Krakowie w 1585 roku.

  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.

  Niewiele wiadomo o biografii Wiszniowskiego. Wywodził się prawdopodobnie z drobnej szlachty, w momencie publikacji Trenów był zapewne młody i nie piastował jeszcze żadnego znacznego stanowiska. Był chrześcijaninem, lecz nie katolikiem. Część badaczy (m.in. Tadeusz Czacki i Franciszek Siarczyński) uważa, że ojcem autora Trenów był zarządca majątku w Wojnarowej, a on sam był początkowo związany ze środowiskiem kalwińskim, a następnie braci polskich oraz że był on autorem kontrowersyjnego utworu wolnomyślicielskiego Prawdy chrześcijańskie (wyd. 1580/1599 w Rakowie, utwór zaginiony). Część badaczy przypisuje jednak autorstwo Prawd chrześcijańskich innym pisarzom, m.in. Stanisławowi Wiśniowskiemu (teza Aleksandra Maciejowskiego) oraz Maciejowi Seydlowi (teza Henryka Merczynga, który Tobiaszowi Wiszniewskiemu przypisuje jednak jakąś rolę w wydaniu Prawd chrześcijańskich).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jacek Wójcicki: Wstęp. W: Tobiasz Wiszniowski: Treny. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008, s. 5, seria: Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. ISBN 978-83-7543-068-4.
  2. Jacek Wójcicki: Wstęp. W: Tobiasz Wiszniowski: Treny. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008, s. 6–7, seria: Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. ISBN 978-83-7543-068-4.
  3. Jacek Wójcicki: Wstęp. W: Tobiasz Wiszniowski: Treny. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008, s. 8, seria: Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. ISBN 978-83-7543-068-4.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.752 sek.