The Polish Review

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

The Polish Review – amerykański kwartalnik naukowy, ukazujący się w Nowym Jorku od 1956.

Zeszyty Historyczne – kwartalnik (do 1973 półrocznik) emigracyjny wydawany w latach 1962- 2010 przez Instytut Literacki w Paryżu, (od 2003 redagowany przez warszawskie Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu). Publikował dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski. Z uwagi na to, że było wydawane na emigracji, a co za tym idzie - pozbawione ingerencji cenzury, pismo stanowiło wolne forum dyskusji i prezentacji naukowej. Skupiało wielu wybitnych badaczy i publicystów emigracyjnych (m.in. Piotr S. Wandycz, Józef Garliński, Zbigniew S. Siemaszko, Tadeusz Wyrwa) i krajowych (m.in. Grzegorz Mazur, Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Aleksandra Ziółkowska-Boehm).Teki Historyczne - kwartalnik historyczny wydawany nieregularnie od 1947 do 2004 w Londynie przez Polskie Towarzystwo Historyczne na Obczyźnie.

Wydawcą jest Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA).

Stanisław Tadeusz Skrzypek (ur. 29 maja 1911, zm. 24 września 2007) – polsko-amerykański historyk, prawnik i ekonomista.Neal Pease (ur. 11 kwietnia 1951 w Lawrence) – amerykański historyk zajmujący się dziejami Polski, redaktor The Polish Review.

Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • Stanisław Tadeusz Skrzypek (1956)
 • Ludwik Krzyżanowski (1956–1986)
 • Stanisław Barańczak (1986–1990)
 • Joseph Wieczerzak (1991–2007)
 • Charles S. Kraszewski (2008–2011)
 • James S. Pula (2012-2014)
 • Neal Pease (od 2015)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna (ang.)
 • Strona główna PIASA (ang.)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Antemurale
 • Kwartalnik Historyczny na Wschodzie
 • Niepodległość
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie
 • Teki Historyczne
 • Zeszyty Historyczne
 • Joseph Wieczerzak (ur. 1931 w Newark, New Jersey) - amerykański historyk polskiego pochodzenia, biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.Stanisław Barańczak (ur. 13 listopada 1946 w Poznaniu) – polski poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najważniejszych twórców Nowej Fali, działacz Komitetu Obrony Robotników. Używał pseudonimów (m.in.) Barbara Stawiczak oraz Szczęsny Dzierżankiewicz i Feliks Trzymałko.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.
  Polish Institute of Arts and Sciences of America - PIASA (Polski Instytut Nauk i Sztuk, Polski Instytut Naukowy w Ameryce) – polonijna instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, mająca siedzibę w Nowym Jorku na Manhattanie.
  Kwartalnik Historyczny na Wschodzie − polskie naukowe czasopismo historyczne ukazujęce się w latach 1944-1947 na Bliskim Wschodzie w Jerozolimie a później w Wielkiej Brytanii. Ukazało się 6 zeszytów. Inicjatorami pisma byli: Jan Adamus i Walerian Charkiewicz. Współpracownikami periodyku byli: Oskar Halecki, ksiądz Kamil Kantak, Stanisław Kościałkowski, Łukasz Kurdybacha, Tadeusz Wałek-Czernecki. Po przeniesieniu do Anglii pismo przestało się ukazywać. W pewnej formie jego kontynuacją były "Teki Historyczne".
  Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie - rocznik ukazujący się w Londynie od 1951 roku. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Zawiera: sprawozdania Zarządu, listę członków w okresie sprawozdawczym, nekrologi i biografie, teksty wygłoszonych lub przesłanych referatów i rozpraw naukowych, sprawozdania z działalności polskich instytucji naukowych na obczyźnie i wyborów nowych członków na rocznych Walnych Zebraniach Towarzystwa. Wydawanie pisma jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Polish Publications Committee. Na jego łamach rejestrowano działalność polskich instytucji i stowarzyszeń naukowych na uchodźstwie w postaci rocznych sprawozdań.
  Ludwik Krzyżanowski (ur. 10 listopada 1906 w Krośnie, zm. 16 marca 1986 w Shannock, Rhode Island) – anglista, tłumacz, działacz polonijny. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat - 1934. Od 1938 przebywał w Stanach Zjednoczonych jako attaché kulturalny i oświatowy w polskich placówkach dyplomatycznych w Chicago i Nowym Jorku. W czasie II wojny światowej był pracownikiem Polish Information Center. Po wojnie wykładowca literatury i języka polskiego na Columbia University w Nowym Jorku oraz nauk politycznych na New York University. Członek Polskiego Insytytu Naukowego w Nowym Yorku. Od 1956 do 1986 redaktor kwartalnika "The Polish Review".

  Reklama