Tetrahedron

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tetrahedronczasopismo naukowe wydawane od 1957 roku, pierwotnie przez wydawnictwo Pergamon Press, a od roku 1994 przez Elsevier. Publikuje wyniki badań na temat różnych aspektów chemii organicznej, takich jak synteza, reakcje, badania mechanistyczne, spektroskopia, chemia bioorganiczna i chemia produktów naturalnych. Publikacje mają formę pełnych artykułów lub zamawianych przez redakcję prac przeglądowych, wydawanych w serii Tetrahedron Reports.

Stereochemia - dział chemii zajmujący się badaniem trójwymiarowej struktury cząsteczek i jej wpływem na własności tych cząsteczek.Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

Czasopismo w wersji elektronicznej publikowane jest w serwisie ScienceDirect. Dostęp do treści artykułów jest odpłatny.

Obok Tetrahedronu wydawane są jego czasopisma siostrzane: Tetrahedron Letters przeznaczony na krótkie komunikaty przedstawiające wstępne wyniki badań oraz Tetrahdron: Asymmetry poświęcone stereochemii. Impact factor czasopisma

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sandosham, Jessie, Undheim, Kjell. Stannylation in the electrophilic 2- and 4/6-pyrimidine position and the use of Stannylpyrimidines in coupling and Tin-lithium exchange reactions. „Tetrahedron”. 50 (1), s. 275-284, 1994. Pergamon Press Ltd. DOI: 10.1016/S0040-4020(01)80750-X. 
  2. Larhed, Mats, Andersson, Carl-Magnus, Hallberg, Anders. Chelation-controlled, palladium-catalyzed arylation of enol ethers with aryl triflates. Ligand control of selection for α -or β-arylation of [2-(dimethylamino)ethoxy]ethene. „Tetrahedron”. 50 (2), s. 285-304, 1994. Elsevier Science Ltd. DOI: 10.1016/S0040-4020(01)80755-9. 
  3. Tetrahedron. Elsevier. [dostęp 2014-10-01].
  4. Tetrahedron. W: ScienceDirect [on-line]. Elsevier. [dostęp 2014-10-01].
  5. Tetrahedron Letters. Elsevier. [dostęp 2014-10-01].
  6. Tetrahedron: Asymmetry/. Elsevier. [dostęp 2014-10-01].
  7. Tetrahedron Impact Factor
  8. impact factor 1993 Pdf. [dostęp 2012-07-07].
Tetrahedron Letters (Tetrahedron Lett.) – czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii organicznej. Wydawane jest przez Elsevier. Impact factor tego czasopisma w 2012 wynosił 2,397.Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.
Warto wiedzieć że... beta

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
ScienceDirect – jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 7 milionów artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe. Na bazie ScienceDirect została w 2002 utworzona literaturowa baza danych Scopus dostępna przez Internet i stanowiąca bezpośrednią konkurencję dla baz danych Instytutu Filadelfijskiego.

Reklama