Test A/B

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Testy A/B)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Testy A/Bmetoda badawcza polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej celem wybrania tej wersji, która lepiej spełnia stawiane przed nią zadania. Porównywana może być aktualnie funkcjonująca wersja strony (z reguły „A”) i wersje alternatywnymi („B” – np. poprzednią lub nowszą).

William Sealy Gosset (ur. 13 czerwca 1876 w Canterbury, zm. 16 października 1937 w Beaconsfield) – angielski statystyk.Poziom istotności – jest to maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju (zazwyczaj oznaczane symbolem α). Określa tym samym maksymalne ryzyko błędu, jakie badacz jest skłonny zaakceptować. Wybór wartości α zależy od badacza, natury problemu i od tego, jak dokładnie chce on weryfikować swoje hipotezy, najczęściej przyjmuje się α = 0,05; rzadziej 0,1, 0,03, 0,01 lub 0,001. Wartość założonego poziomu istotności jest porównywana z wyliczoną z testu statystycznego p-wartością (czasem porównuje się od razu wartości statystyki testowej z wartością odpowiadającą danemu poziomowi istotności). Jeśli p-wartość jest większa, oznacza to, iż nie ma powodu do odrzucenia tzw. hipotezy zerowej H0, która zwykle stwierdza, że obserwowany efekt jest dziełem przypadku.

Przedmiot badania[ | edytuj kod]

Za pomocą testów A/B możemy porównywać:

 • strony różniące się wybraną jedną cechą np. różne wersje nagłówków czy kolorystyki,
 • strony różniące się wieloma cechami.
 • Istotną charakterystyką testów A/B jest to, że w jednym badaniu porównujemy dokładnie jedną zmienną: zmienną tą może być np. wygląd nagłówka, ale również wygląd strony traktowany jako całość.

  Nabycie - uzyskanie własności lub innego prawa majątkowego w każdy prawem przewidziany sposób np. w drodze umowy, dziedziczenia, dawności.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Test polega na skierowaniu strumienia tego samego odsetka ruchu na każdą z badanych wersji danej strony oraz porównaniu ich współczynników konwersji, czyli procentowej wielkości określającej stosunek użytkowników strony, którzy wykonali pożądaną akcję (np. zakup) do wszystkich użytkowników danej strony. Na tej podstawie można wnioskować o wpływie badanej zmiennej na to, jak strona spełnia postawiony przed nią cel.

  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systematyczną indukcją w procesie formułowania, uzasadniania, testowania i korygowania teorii i hipotez.

  Czas trwania testu A/B nie jest określony, jednak ze statystycznego punktu widzenia test powinien być zakończony wtedy, gdy uzyskane różnice współczynników konwersji są istotne statystycznie. Aby upewnić się czy uzyskane wyniki są istotne statystycznie zwykle stosuje się test proporcji.

  Konwersja danych – zmiana jednej formy danych komputerowych w inną formę – zamiana informacji zapisanych w jednym formacie na inny. Dokonywana zwykle ze względu na dostosowanie do wymagań danego oprogramowania lub standardów albo też w celu umożliwienia późniejszego dodania określonych cech.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama