• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Testament - traktat Jeana Mesliera

  Przeczytaj także...
  Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.Jan Meslier (ur. 15 stycznia 1664, zm. 30 czerwca 1729) – francuski ksiądz katolicki, przedstawiciel materializmu, ateista.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
   Zobacz więcej w artykule Jean Meslier, w sekcji Testament.

  Testamenttraktat filozoficzny napisany przez księdza Jeana Mesliera, wydany po raz pierwszy w 1762 r. we Francji. Wydanie polskie „Testamentu” w tłumaczeniu Zbigniewa Bieńkowskiego ukazało się w 1955 r. w serii Biblioteka Klasyków Filozofii.

  Obrzęd religijny – system czynności pozwalających, wedle danej wiary, uzyskać zamierzony przez wyznawców cel. Często zawiera w sobie elementy magii.Dogmatyka katolicka – wielotomowa praca z zakresu teologii dogmatycznej, autorstwa Wincentego Granata, wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1959–64 w Lublinie. Sztandarowe dzieło polskiej teologii przedsoborowej. Omawia zagadnienia według metody scholastycznej i w duchu tomizmu.

  Treść[ | edytuj kod]

  Testament dzieli się na 99 rozdziałów, ujętych w osiem dowodów jałowości i fałszywości religii.

 • dowód pierwszy, stanowił krytyczną analizę genezy kultów religijnych,
 • dowód drugi, stanowił krytykę wzajemnych sprzeczności w Ewangelii oraz ślepej wiary i posłuchu dla autorytetu,
 • dowód trzeci, stanowił krytyczną analizę objawień, proroctw i obrzędów,
 • dowód czwarty, stanowił krytykę cech nadprzyrodzonych w proroctwach opisanych w Piśmie Świętym,
 • dowód piąty, stanowił krytykę tez dogmatyki, przede wszystkim stanowił krytykę kultu hostii i doktryny grzechu pierworodnego,
 • dowód szósty, stanowił krytykę zła sankcjonowanego przez kościoły i instytucje religijne, a więc: niesprawiedliwość ustroju społecznego, wyzysk, nędze, uprzywilejowanie bogatych i upośledzenie biednych,
 • dowód siódmy, stanowił krytykę teologicznych i filozoficznych koncepcji Boga,
 • dowód ósmy, stanowił krytykę dogmatu o nieśmiertelności duszy.
 • Dzieło kończy się potężnym ateistycznym i materialistycznym credo. Ksiądz Jan Meslier wzywa w nim do walki z tyranią i religią będąca jej podporą i ostoją.

  Objawienie - pojęcie odnoszące się do religii objawionych. Dla wyznawców danej religii jest to przesłanie lub wydarzenia, poprzez które Bóg daje się poznać jednostkom lub grupom ludzi.Daniel Clement Dennett (ur. 28 marca 1942) – amerykański filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie Tuftsa, reprezentant nowego ateizmu

  Publikacja[ | edytuj kod]

  Rękopis „Testamentu”, o tytule Mój testament będący dziełem życia Jana Mesliera znaleziono dopiero po jego śmierci. Sporządzono z oryginału kilka odpisów które krążyły w XVIII w. po Francji. Pierwsze wydanie dzieła, a właściwie wyciąg sporządzony z „Testamentu” przez Woltera, miało miejsce w 1762 r. i zostało natychmiast skazane na spalenie przez paryski Parlament. Wydanie polskie „Testamentu” w tłumaczeniu Zbigniewa Bieńkowskiego o pełnym tytule Wyciąg z testamentu Jana Meslier czyli rozmyślania proboszcza z Etrépigny i But przeznaczone dla jego parafian ukazało się w 1955 r. w serii „Biblioteka Klasyków Filozofii”.

  Hostia (łac. hostia: ofiara) – niekwaszony (przaśny) chleb, okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu mszy świętej.Dowodzenie istnienia Boga – próby dowiedzenia istnienia Boga. Argumenty za i przeciw istnieniem bogów dyskutowane są od czasów starożytnych i nie ma co do ich istnienia zgody także obecnie.

  Dzieło Mesliera wielokrotnie było skazywane na spalenie. Zachwyceni natomiast „Testamentem” byli francuscy filozofowie, głównie Wolter, który często wspominał o nim w swej bogatej korespondencji, nie szczędząc zachwytów pod jego adresem.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kazimierz Łyszczyński
 • Zygmunt Unrug
 • Daniel Dennett
 • Krytyka religii
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Meslier, Testament, Kraków 1955, s.IX.
  2. Jan Meslier, Testament, Kraków 1955

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jean Meslier: Testament. Zbigniew Bieńkowski (tłum.). Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955, seria: Biblioteka Klasyków Filozofii. OCLC 749332455.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jan Meslier Testament. Przełożył Zbigniew Bieńkowski, 1955 Państwowe Wydawnictwo Naukowe. DocPlayer.pl. [dostęp 2020-05-02].
 • Grzech pierworodny – w teologii chrześcijańskiej oznacza pierwszy grzech Adama i Ewy w raju popełniony pod wpływem pokusy szatana. Polegał on na uniesieniu się pychą i okazaniu nieposłuszeństwa wobec Boga poprzez spożycie z drzewa poznania dobra i zła owocu zakazanego.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.
  Biblioteka Klasyków Filozofii – unikatowa na skalę światową seria wydawnicza utworzona w 1952 roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej - zarówno z dziedziny filozofii powszechnej, jak również filozofii polskiej.
  Krytyka religii – obejmuje zarówno krytykę pojęcia religii, religijnych praktyk, idei propagowanych przez religie oraz konsekwencji tychże idei. Większość krytyki płynącej z zachodnich państw obejmuje chrześcijaństwo. Nasila się również krytyka wobec islamu. Należy zaznaczyć, że nie cała krytyka odnosi się do wszystkich religii. Na przykład krytyka pojęcia Boga nie obejmuje buddyzmu.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary lub Symbol konstantynopolitański /(łac.) Symbolum Constantinopolitanum/, dawniej nie do końca ściśle zwany też Symbolem nicejskim – chrześcijańskie wyznanie wiary najbardziej rozpowszechnione wśród tekstów credo używanych współcześnie w liturgiach.
  Autorytet (łac. auctoritas - powaga, znaczenie) – pojęcie mające kilka odmiennych, choć nakładających się często znaczeń.
  Voltaire (Wolter), właśc. François-Marie Arouet (Voltaire jest pseudonimem artystycznym; ur. 21 listopada 1694 w Paryżu, zm. 30 maja 1778 w Paryżu) – francuski pisarz epoki oświecenia, filozof, dramaturg i historyk. Tworzył satyry, powieści, dramaty oraz „Listy”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.707 sek.