Tercja (akustyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tercja – pasmo częstotliwości pomiędzy częstotliwościami, których stosunek równa się Trzy kolejne tercje stanowią oktawę, toteż mówi się czasem np. o pasmowych filtrach tercjowych – filtry „jednotrzeciooktawowe”.

Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.

Podobnie jak przy podziale pasma słyszalnego na oktawy, częstotliwości środkowe standardowych tercji pomiarowych wyznaczono arbitralnie i wynoszą one (w hercach [Hz]):

Definiuje się trzy częstotliwości charakterystyczne dla pasma tercji:

 • – częstotliwość dolna,
 • Częstotliwość środkowa,
 • – częstotliwość górna,
 • które pozostają w następujących zależnościach:

  Tercja - interwał prosty o wielkości 3 lub 4 półtonów. W szeregu zasadniczym naturalnie występują tercja wielka i tercja mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.Szum czerwony, szum Browna (ang. red noise, Brown noise, Brownian noise) – rodzaj szumu wytwarzanego podczas ruchów Browna; energia takiego szumu skupiona jest w zakresie niskich częstotliwości w stopniu jeszcze większym, niż ma to miejsce w szumie różowym. Widmo takiego szumu opada w miarę wzrostu częstotliwości odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu tej częstotliwości, tzn. jego widmowa gęstość mocy proporcjonalna jest do /f, czyli opada 6 dB na oktawę (20 dB na dekadę). Szum czerwony może być wygenerowany przez scałkowanie szumu białego.

  Względna szerokość pasma tercjowego wynosi 23,1% częstotliwości środkowej każdej tercji.

  Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie ucho. Słonie i wieloryby, które słyszą infradźwięki wykorzystują je do komunikacji na duże odległości.Częstotliwość środkowa – w systemach pasmowo przepustowych lub pasmowozaporowych (elektronicznych lub telekomunikacyjnych) – częstotliwość będąca średnią arytmetyczną (najczęściej) bądź geometryczną (przy logarytmicznych skalach częstotliwości) dolnej i górnej częstotliwości granicznej.

  Większość problemów związanych z analizą hałasu rozważanych jest w oparciu o pomiary w pasmach tercjowych o podanych wyżej częstotliwościach środkowych. Na potrzeby analizy infradźwięków i ultradźwięków używa się także podziału na tercje poniżej i powyżej pasma słyszalnego, budowane w oparciu o ten sam schemat.

  Dekada - w elektronice rząd wielkości częstotliwości. Jednostka dekada jest często używana przy opisie charakterystyk częstotliwościowych, w których oś częstotliwości zaprezentowana jest w sposób logarytmiczny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dekada
 • szum biały, szum różowy, szum czerwony
 • tercja (interwał)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Widma tercjowe i oktawowe poziomu ciśnienia dźwięku. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania; Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów, Ćwiczenie nr 5.
  Reklama