Teodozjusz (Kowernynski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .infobox.duchowny-ksiadz .naglowek{color:white;background:black}.mw-parser-output .infobox.duchowny-biskup .naglowek{color:white;background:#E56DC4}.mw-parser-output .infobox.duchowny-patriarcha .naglowek{color:white;background:#BA55D3}.mw-parser-output .infobox.duchowny-kardynal .naglowek{color:white;background:#FF2400}.mw-parser-output .infobox.duchowny-papiez .naglowek{color:black;background:gold}.mw-parser-output .infobox.duchowny-cywil .naglowek{color:black;background:#C0C0C0}.mw-parser-output .infobox.duchowny-ksiadz .naglowek a{color:#a7d4ff}

Teodozjusz, imię świeckie Jewfimij Pawłowicz Kowerninski (ur. 20 stycznia 1895 w Kożance, zm. 27 maja 1980 w Monasterze Pskowsko-Pieczerskim) – ukraiński biskup prawosławny.

Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Prawosławna metropolia kijowska - prowincja administracyjna Kościoła prawosławnego z siedzibą w Kijowie. Metropolia została założona między 976 a 998 rokiem. Jej metropolici uznawali zwierzchność patriarchy konstantynopolitańskiego. Organizacja wewnętrzna była wzorowana na kościele w Cesarstwie Bizantyjskim.

W 1916 ukończył seminarium duchowne w Kijowie. Po ukończeniu nauki przyjął święcenia kapłańskie. W 1923 był już protoprezbiterem. W wymienionym roku dołączył do ruchu Żywej Cerkwi. Działalność duszpasterską prowadził do 1937, gdy został uwięziony i skazany na dziesięć lat łagrów. Po rewizji wyroku został on skrócony do pięciu lat. Duchowny odbył całość kary. W 1945 złożył akt pokutny i został ponownie przyjęty do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Powierzono mu następnie funkcję dziekana parafii w anektowanej w 1944 Bukowinie północnej. 22 lutego 1945 ks. Kowernynski złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię Teodozjusz. Otrzymał następnie godność archimandryty i w trzy dni później został wyświęcony na biskupa czerniowieckiego i bukowińskiego. W ceremonii jako konsekratorzy wzięli udział metropolita kijowski i halicki Jan, biskup wołyński Mikołaj oraz biskup żytomierski i owrucki Antoni. Po dwóch latach został przeniesiony na katedrę kirowohradzką i nikołajewską. W 1949 przeniesiony w stan spoczynku. W 1953 wyznaczony na biskupa archangielskiego i chołmogorskiego, kierował eparchią do 1956, gdy z powodu choroby odszedł w stan spoczynku. Zamieszkiwał odtąd w Monasterze Pskowsko-Pieczerskim. Tam też zmarł w 1980.

Bukowina północna (ukr. Північна Буковина) – północna część historycznej Bukowiny, znajdująca się obecnie w granicach Ukrainy. W roku 1918, po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, wraz z resztą Bukowiny weszła w skład Rumunii. W roku 1940 przyłączona do ZSRR (Ukraińskiej SSR) po ultimatum skierowanym przez ZSRR wobec Rumunii. Główne miasto to Czerniowce.Antoni, imię świeckie Boris Nikolajewicz Krotiewicz (ur. 1 sierpnia 1889 w Bohusławiu, zm. 21 listopada 1973 w Małachowce) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Przypisy[ | edytuj kod]

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Феодосий (Ковернинский Евфимий Павлович)
 • Eparchia żytomierska – jedna z eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Jej stolicą jest miasto Żytomierz. Jej obecnym ordynariuszem jest biskup Nikodem (Horenko), zaś funkcje katedry pełni sobór Przemienienia Pańskiego w Żytomierzu.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rosyjski Kościół Prawosławny (Patriarchat Moskiewski) – kanoniczny Kościół prawosławny, obejmujący swoją jurysdykcją większość parafii prawosławnych na terenie Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz innych państw byłego Związku Radzieckiego, jak również część parafii złożonych z emigrantów rosyjskich w innych krajach. Od 1 lutego 2009 zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest patriarcha Cyryl I.
  Odnowicielstwo (ros.Обновленчество) – ruch w Rosyjskim Kościele Prawosławnym domagający się gruntownych reform w obrzędowości i prawie kanonicznym Kościoła prawosławnego. Początkowo miał charakter oddolny i wiązał się z żywą na początku XX wieku dyskusją o przyszłości prawosławia w Rosji, w dalszej fazie swojego istnienia został wykorzystany przez władze do walki z religią, silnie infiltrowany przez radzieckie służby specjalne.
  Eparchia czerniowiecko-bukowińska – jedna z eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Jej obecnym zwierzchnikiem jest metropolita czerniowiecki i bukowiński Onufry (Berezowski), zaś funkcję katedry pełni sobór Świętego Ducha w Czerniowcach.
  Eparchia kirowohradzka – jedna z eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, z siedzibą w Kirowohradzie. Jej obecnym (2011) ordynariuszem jest biskup kirowohradzki i nowomyrhorodzki Joazaf (Hubeń), zaś funkcje katedry pełni sobór Narodzenia Matki Bożej w Kirowohradzie.
  Mikołaj, imię świeckie: Aleksandr Matwiejewicz Czufarowski (ur. 13 listopada 1884 w Czufarowie - zm. 7 marca 1967 w Jarosławiu) – rosyjski biskup prawosławny.
  Eparchia archangielska (Архангельская и Холмогорская епархия) — eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego położona na terenie części obwodu archangielskiego. Jej obecnym ordynariuszem jest metropolita Daniel (Dorowskich).
  Eparchia wołyńska – jedna z eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Jej obecnym (2010) biskupem ordynariuszem jest metropolita łucki i wołyński Nifont (Sołoducha), rezydujący w Łucku. Od 1992 funkcję soboru pełni cerkiew Opieki Matki Bożej w Łucku.

  Reklama