Teml

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

TEML (ang. Turbo Editor Macro Language) – język makrodefinicji edytorów pakietów programowania firmy Borland (np. Turbo Pascal 7.0 i Borland Pascal 7.0). W języku tym przy pomocy predefiniowanych poleceń oraz zdefiniowanych makr przypisuje się wybranym klawiszom lub sekwencjom klawiszy wykonanie określonej operacji redakcyjnej.

Plik danych, plik komputerowy, zwykle krótko plik – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest jego częścią, lecz jest przechowywana w systemie plików.Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.

Skrypt w języku TEML musi zostać przygotowany w pliku tekstowym (standardowo z rozszerzeniem *.TEM) i poddany kompilacji za pomocą programu Temc wchodzącego w skład pakietu. Wynikiem kompilacji jest plik z rozszerzeniem *.tp lub *.cmd, który następnie może być wykorzystany jako zbiór konfiguracyjny edytora.

Temc (Turbo Editor Macro Compiler) jest to nazwa programu – kompilatora makrodefinicji edytorów pakietów programowania Borland Pascal (Turbo Pascal), Turbo C++.Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.

Przykład:

Script Pr01;
 macro NewLine
  RightOfLine;
  InsertText("xD");
 end;
 Ctrl-L : NewLine;
 Ctrl-N : begin
       RightOfWord;
       InsertText("xD");
      end;
 Ctrl-S : RightOfWord;

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Temc
 • Turbo Pascal
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7.0. Poznań: Nakom, 1994, seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów. ​ISBN 83-85060-53-7​, ISSN 0867-6011.
 • Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.Andrzej Marciniak (ur. 6 września 1953) – polski informatyk, matematyk i astronom, wykładowca i profesor Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister astronomii, magister matematyki, doktor nauk matematycznych, doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii, profesor nauk technicznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE) jest to aplikacja lub zespół aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.
  Edytor - program służący do wprowadzania zmian (edycji) w jakimś dokumencie. Zazwyczaj używane w znaczeniu edytor tekstu. Bardziej zaawansowane edytory tekstu bywają nazywane procesorami tekstu. W zależności od typu edytowanego dokumentu rozróżniamy:
  Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
  Makro (lub makropolecenie) – zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem. Makra pisane są zwykle w skryptowych językach programowania wykonywanych przez interpreter wbudowany w aplikacje, w których są uruchamiane.

  Reklama