Telefonia cyfrowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Telefonia cyfrowa (ang. Digital telephony) – system odbioru i przesyłania dźwięków na odległość za pomocą urządzeń cyfrowych. W latach 60. XX wieku dotychczasowy analogowy system został niemal całkowicie zastąpiony przez cyfrowy rdzeń. Jej rozpowszechnienie pozwoliło na obniżenie kosztów użytkowania usług telefonicznych oraz na uruchomienie nowych usług sieciowych, takich jak Integrated Services Digital Network.

Synchronous Digital Hierarchy (SDH), czyli Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, Jest to technologia sieci transportu informacji, charakteryzująca się tym, że wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem (w odróżnieniu od takich technologii jak, np. ATM).Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH; plezjochroniczna hierarchia cyfrowa) - technologia używana w sieciach telekomunikacyjnych. Termin plesiochronous pochodzi z Greki plesio, znaczy prawie i chronos, czas. Oznacza to ze elementy sieci PDH są ze sobą zsynchronizowane, ale nie idealnie gdyż każdy z elementów sieci posiada swój zegar. System PDH oparty jest na modulacji kodowo-impulsowej (PCM). Pojedynczy kanał ma przepływność 64Kb/s (8*8KHz=64Kb/s) co pozwala na przesyłanie jednej nieskompresowanej rozmowy telefonicznej. Systemy PDH przy multipleksacji wykorzystują zwielokrotnienie z podziałem czasu TDM (ang. Time Division Multiplexing). Zwielokrotnienie sygnału następuje w kolejnych poziomach wykorzystując dopełnienie impulsowe.

Etapy rozwoju telefonii cyfrowej:

Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci.Telefonia – dział telekomunikacji obejmujący zagadnienia wykorzystania środków do łączności głosowej na odległość, w szczególności przez zestawianie połączeń pomiędzy telefonami.
 • wczesne eksperymenty PCM
 • 8-bitów,8-Khz jest rozwinięciem Twierdzenia Nyquista (Zasada, według której do uniknięcia zniekształceń sygnału PCM niezbędne jest próbkowanie sygnału wejściowego z częstotliwością co najmniej dwukrotnie wyższą od najwyższej z występujących w analizowanym sygnale.) i standardowego pasma telefonii 3.5kHz
 • DS0 jest podstawą telefonii cyfrowej standardowe Bitstream (Bitstream Access)
 • Nielinearna kwantyzacja: A-law (modulacja A-law kodowanie w PCM wykorzystywane do kodowania mowy, standard CEPT) przeciwko μ-law i transkodowanie między nimi dwoma.
 • BER (Bit Error Rate) i zrozumiałość.
 • Pierwsze praktyczne cyfrowe systemy telefoniczne oddawane do użytku
 • USA T-system nośny i europejski E-system nośny rozwinięte do przeprowadzania telefonii cyfrowej.
 • Wprowadzenie w pełni cyfrowych systemów elektronicznych przełączania
 • Problem z bit-okradaniem
 • Rozwój SS7 – Signaling System 7
 • Pojawienie się sieci optycznych pozwala na większą niezawodność i zdolność zaproszenia
 • Przejście od PDH do transmisji synchronicznej systemów jak SONET / SDH
 • Cyfrowe/optyczne systemy zrewolucjonizowały międzynarodowe dalekobieżne sieci, szczególnie podwodne kable
 • Cyfrowe centrale telefoniczne wyeliminowanie ruchomych części, wymiana sprzętu na znacznie mniejsze i bardziej niezawodne
 • Oddzielenie funkcji koncentratora i wymiany
 • Roll-out cyfrowych systemów w całej PSTN
 • Świadczenia usług Inteligentnych Sieci (Sieci inteligentne)
 • Cyfrowe kodowanie mowy i kompresja
 • Wypowiedzi na międzynarodowych
 • Wprowadzenie cyfrowych telefonii komórkowych, wyspecjalizowanych algorytmów kompresji dla wysokich wskaźników błędów
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Telefon
 • Telefonia
 • Sygnał cyfrowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. telefonia – Słownik języka polskiego PWN. PWN. [dostęp 2021-06-09].
  Stopa błędu - wskaźnik, który określa prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania bitu informacji w strumieniu przesyłanej informacji. Sposoby definiowania stopy błędu:Technika cyfrowa jest dziedziną naukowo–techniczną zajmującą się badaniem naukowym układów cyfrowych, np. poprzez ich modelowanie matematyczne i schematy zastępcze. Technika cyfrowa jest ściśle powiązana z elektroniką cyfrową, a rozwój obu tych dziedzin umożliwił opracowanie i wdrożenie do użytku m.in. mikroprocesora stanowiącego podstawę dla współczesnego komputera osobistego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Publiczna komutowana sieć telefoniczna (sieć PSTN, (ang.) Public Switched Telephone Network) – sieć telefoniczna, utworzona i działająca początkowo wyłącznie w oparciu o technikę analogową, współcześnie w większości oparta jest o technikę cyfrową i sieć szkieletową. Dostęp użytkowników do centrali (łącze abonenckie) nadal jest głównie analogowy dla usług rozmownych lub równocześnie cyfrowy dla łączy szerokopasmowych DSL. Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network).
  System Sygnalizacji Nr 7 (ang. Common Channel Signaling System No. 7 – SS7, CCS7 lub C7) – zbiór protokołów stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Architektura systemu sygnalizacji została określona przez CCITT w 1981 i zdefiniowana jest w zaleceniach ITU-T serii Q.7xx.
  Sieci inteligentne – platforma, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Synchronous Optical NETwork (SONET; Synchroniczna sieć optyczna) to standard transmisji optycznej używający laserów lub diod LED do przesyłania informacji cyfrowej poprzez światłowody. Został on wprowadzony, aby zastąpić PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy – Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa) do przesyłania dużych ilości danych oraz aby pozwalał na bezkonfliktową współpracę urządzeń od różnych dostawców.

  Reklama