Teksel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Teksel (ang. texture element) – najmniejszy, dyskretny punkt tekstury. Innymi słowy tekstura jest macierzą (tablicą) tekseli, podobnie jak ekran jest macierzą pikseli.

Filtrowanie trójliniowe ((ang.) Trilinear filtering) to technika poprawy jakości tekstur w trójwymiarowej grafice komputerowej, polegająca na zamazywaniu granic pomiędzy mipmapami, poprzez interpolację pomiędzy kolejnymi poziomami mipmapy. Jest to tak naprawdę rozszerzenie filtrowania dwuliniowego.Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

Teksele rzadko kiedy pokrywają się z pikselami. Jeśli piksel pokrywa więcej niż jeden teksel, następuje interpolacja ich kolorów. W przypadku przeciwnym teksel reprezentowany będzie przez wiele pikseli o tej samej barwie, przy czym granica dwóch lub więcej tekseli może przebiegać w jednym pikselu. W takim wypadku najczęściej stosuje się różne metody filtrowania (filtrowanie dwuliniowe, trójliniowe itp.), aby poprawić jakość wyświetlanej tekstury.

Interpolacja – w grafice komputerowej jest to proces mający na celu utworzenie nowego, wcześniej nieistniejącego piksela na podstawie pikseli sąsiadujących z pikselem tworzonym tak, aby był on jak najlepiej dopasowany optycznie do przetwarzanego obrazu. Interpolację wykorzystuje się przy resamplingu, uzupełnianiu i korygowaniu obrazów oraz automatycznej korekcie obrazów w skanerach do filmów.Tablica w informatyce to kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne. Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • renderowanie
 • grafika 3D
 • materiał
 • mipmapping
 • Mipmapping to technika teksturowania bitmapami wykorzystywana w grafice trójwymiarowej, która pozwala uniknąć artefaktów i tym samym uzyskać lepszą jakość obrazów. Także przyspiesza sam proces teksturowania. Mipmapping został opracowany przez Lance Williamsa w 1983 roku.Filtrowanie dwuliniowe, filtrowanie biliniowe ((ang.) Bilinear filtering) to technika znana z grafiki komputerowej mająca na celu poprawę jakości wyświetlania tekstur - polega ona na obliczaniu wartości (interpolacji) pomiędzy dyskretnymi punktami w teksturze. Dzięki tej metodzie wyświetlane tekstury stają się gładsze.
  Warto wiedzieć że... beta

  Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.
  Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), drukowanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparat cyfrowy, skaner).

  Reklama