Technika informatyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Technologia informacyjna)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI (od ang. information technology, IT) – dyscyplina informatyczna i branża na rynku pracy zajmująca się stosowaniem technologii obliczeniowych (oprogramowanie i sprzęt komputerowy) w biznesie, instytucjach państwowych, opiece zdrowotnej, szkołach i innych typach organizacji. W szerszym znaczeniu (jako informatyka techniczna), obejmuje ona inżynierię oprogramowania, inżynierię komputerową, systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo i danologię. Jest ona także powiązana z sektorem teleinformatycznym.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizacyjna i jednocześnie państwowa jednostka budżetowa.Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie, rzecz.

Uwagi[ | edytuj kod]

 1. W tym przypadku ten odpowiednik angielskiego słowa technology jest kalką językową.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Technika informatyczna. Zabezpieczenia w systemach informatycznych. Terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, marzec 2002. [dostęp 2018-12-22].
 2. H. Kłodnicka, I. Wojtasik, H. Beck, G. Przywara, A. Sławiński: Słownictwo znormalizowane. Technika informatyczna. Polski Komitet Normalizacyjny, 1999. [dostęp 2018-12-22].
 3. Janusz S. Bień: O „pierwszym rozbiorze polszczyzny”, Radzie Języka Polskiego i normalizacji. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 2001. s. 16. [dostęp 2018-12-22].
 4. Joachim Potrykus (oprac.): Poradnik mechatronika. Wydawnictwo REA, 2015. [dostęp 2018-12-22].
 5. Marian Kuraś: Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (2). Katedra Systemów Obliczeniowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [dostęp 2012-09-27].
 6. Zbigniew Łucki. Proszę... nie mówmy „technologia” na technikę!. „Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej”. AGH. [dostęp 2015-03-15]. 
 7. Technologia informatyczna. Encyklopedia Zarządzania, marzec 2001. [dostęp 2018-12-22].
 8. Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. Technologie informacyjne. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-14)].
 9. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. s. 69. [dostęp 2020-04-01].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Technologia. portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2017-03-01].
 • Technologia informacyjna. Interia. [dostęp 2012-09-27].
 • Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Inżynieria komputerowa (nazywana także inżynierią elektroniczną i komputerową) - dziedzina wiedzy inżynieryjnej łącząca elementy inżynierii elektronicznej oraz informatyki.
  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Danologia (ang. Data science) – obszar łączący zagadnienia informatyczne oraz matematyczne i ekonomiczne w celu wydobywania wiedzy i spostrzeżeń z wielu danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Zajmuje się eksploracją danych (ang. data mining) oraz big data. Jest blisko związana z bazami danych, analizą danych, programowaniem skryptowym, statystyką, wizualizacją danych, ekonometrią, algorytmiką, bioinformatyką oraz sztuczną inteligencją. Najpopularniejszymi językami programowania w tej dziedzinie są R oraz Python.
  Sektor teleinformatyczny (również Sektor ICT, ang. ICT Sector) – jest sektorem gospodarki dostarczającym produkty i usługi systemów przetwarzania informacji w zastosowaniach naukowych, gospodarczych, finansowych, administracyjnych oraz społecznych. Obejmuje wytwarzanie, sprzedaż i serwis sprzętu cyfrowego, mediów magnetyczno-optycznych oraz wytwarzania i udostępniania oprogramowania, a także usługi: konsultacyjne, przetwarzania danych, telekomunikacyjne, teleinformatyczne, internetowe i podobne. W szerszym kontekście dotyczy stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

  Reklama