• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Technik

  Przeczytaj także...
  Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.Technik teleinformatyk - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  Technik mechanik lotniczy – osoba posiadająca licencję Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która zajmuje się obsługą liniową i hangarową statków powietrznych. Mechanicy dzielą się na kategorie:

  Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.Technik ekonomista – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista.

  Zdobycie tytułu technika[ | edytuj kod]

  By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

  Technikum — szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.Technik nawigator morski - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
 • ukończyć szkołę, która uczy danego zawodu (technikum, szkoła policealna lub kwalifikacyjny kurs zawodowy),
 • posiadać wykształcenie średnie zawodowe i ogólne (matura nie jest obowiązkowa),
 • zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • Lista tytułów techników w Polsce[ | edytuj kod]

  1. Technik administracji
  2. Technik agrobiznesu
  3. Technik analityk
  4. Technik architektury krajobrazu
  5. Technik archiwista
  6. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  7. Technik awionik
  8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  9. Technik budownictwa
  10. Technik budownictwa okrętowego
  11. Technik budownictwa wodnego
  12. Technik cyfrowych procesów graficznych
  13. Technik dentystyczny
  14. Technik drogownictwa
  15. Technik dróg i mostów kolejowych
  16. Technik ekonomista
  17. Technik eksploatacji portów i terminali lotniczych
  18. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
  19. Technik elektronik
  20. Technik elektroradiolog
  21. Technik elektryk
  22. Technik energetyk
  23. Technik farmaceutyczny
  24. Fototechnik
  25. Technik garbarz
  26. Technik gazownictwa
  27. Technik geodeta
  28. Technik geolog
  29. Technik górnictwa odkrywkowego
  30. Technik górnictwa otworowego
  31. Technik górnictwa podziemnego
  32. Technik handlowiec
  33. Technik hodowca koni
  34. Technik hotelarstwa
  35. Technik hutnik
  36. Technik informatyk
  37. Technik inżynierii środowiska i melioracji
  38. Technik jeździectwa
  39. Technik kelner
  40. Technik księgarstwa
  41. Technik leśnik
  42. Technik logistyk
  43. Technik masażysta
  44. Technik mechanik
  45. Technik mechanik lotniczy
  46. Technik mechanik okrętowy
  47. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
  48. Technik mechatronik
  49. Technik nawigator morski
  50. Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
  51. Technik obsługi turystycznej
  52. Technik obuwnik
  53. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
  54. Technik ochrony środowiska
  55. Technik odlewnik
  56. Technik ogrodnik
  57. Technik optyk
  58. Technik organizacji reklamy
  59. Technik ortopeda
  60. Technik papiernictwa
  61. Technik pojazdów samochodowych
  62. Technik pożarnictwa
  63. Technik prac biurowych
  64. Technik programista
  65. Technik przemysłu mody
  66. Technik przeróbki kopalin stałych
  67. Technik pszczelarz
  68. Technik rachunkowości
  69. Technik realizacji dźwięku
  70. Technik rolnik
  71. Technik rybactwa śródlądowego
  72. Technik rybołówstwa morskiego
  73. Technik spedytor
  74. Technik technologii ceramicznej
  75. Technik technologii chemicznej
  76. Technik technologii drewna
  77. Technik technologii szkła
  78. Technik technologii wyrobów skórzanych
  79. Technik technologii żywności
  80. Technik teleinformatyk
  81. Technik telekomunikacji
  82. Technik transportu kolejowego
  83. Technik tyfloinformatyk
  84. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  85. Technik urządzeń sanitarnych
  86. Technik usług fryzjerskich
  87. Technik usług kosmetycznych
  88. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
  89. Technik weterynarii
  90. Technik wiertnik
  91. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
  92. Technik włókiennik
  93. Technik żeglugi śródlądowej
  94. Technik żywienia i gospodarstwa domowego

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. O egzaminie (pol.). cke.edu.pl. [dostęp 2014-12-01].
  Technik mechanizacji rolnictwa – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Technik mechanik okrętowy - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szkoła policealna (studium policealne) – rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
  Technik ochrony środowiska - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  Technik kelner - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  Technik dentystyczny – zawód medyczny, regulowany. Osoba w zawodzie technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej. Zawód technika dentystycznego regulował Dekret z dnia 5 lipca 1946. Według tego dekretu, technik dentystyczny nie miał prawa kontaktu z pacjentem, zatem nie mógł swoich czynności wykonywać w gabinecie dentystycznym. Dekret wprowadzał również zawód uprawnionego technika dentystycznego, którego kwalifikacje były znacznie szersze od technika dentystycznego lecz w praktyce zawód taki nie występuje z uwagi na zaniechanie kształcenia w tym zawodzie w połowie ubiegłego wieku. Uprawnienia uprawnionego technika dentystycznego reguluje Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r..
  Technik technologii drewna - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.
  Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.
  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.861 sek.